ความคืบหน้าการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

posted: 1 year ago
ความคืบหน้าการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

comments

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์  เปิดเผยในโอกาสที่คณะสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการในครั้งนี้ว่า สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งจะเป็นทั้งโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ และสถาบันวิจัยทางการแพทย์ที่จะมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพของประชาชนความคืบหน้าการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
Credit: ไทยรัฐ

สำหรับโรงเรียนแพทย์ จะเริ่มดำเนินการในปี 2563 และจะสามารถผลิตบัณฑิตแพทย์ได้ปีละ 212 คน บัณฑิตพยาบาลปีละ 250 คน บัณฑิตวิทยาศาสตร์สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปีละ 50 คน ซึ่งช่วยสนับสนุนและแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ยังดำเนินการให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจร โดยเชื่อมโยงกับระบบสาธารณสุข แบ่งระดับพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ซับซ้อน เน้นการรักษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาชีวอนามัย และผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยดำเนินการให้เกิดคุณค่าในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าประโยชน์สูงสุดก็จะตกอยู่กับประชาชน


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon