สถิติตัวเลขว่างงาน ต.ค. ขยับเกือบถึง 5 แสน

posted: 1 year ago
สถิติตัวเลขว่างงาน ต.ค. ขยับเกือบถึง 5 แสน

comments

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยตัวเลขภาวะการทำงานของประชากรไทยประจำเดือน ต.ค. 2560 ที่ผ่านมาพบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน หรือเป็นคนที่พร้อมทำงานจำนวน 37.22 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ว่างงาน 481,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.3% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 31,000 คน และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันถึง 38,000 คน ซึ่งจำนวนคนว่างงานส่วนใหญ่ ยังคงเป็นคนที่เรียนจบในระดับอุดมศึกษาอยู่เช่นเดิมสถิติตัวเลขว่างงาน ต.ค. ขยับเกือบถึง 5 แสน

อย่างไรก็ตามในสัดส่วนของผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนกว่า 251,000 คน หากพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดยังพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เรียนจบระดับอุดมศึกษามากถึง 149,000 คน เป็นผู้จบการศึกษาสายวิชาการมากที่สุด 95,000 คน

จำนวนผู้ที่มีงานทำนั้น พบว่า ในเดือนต.ค.นี้ มีจำนวนคนทำงาน 36.65 ล้านคน แยกเป็นคนทำงานในภาคเกษตร 11.05 ล้านคน และนอกภาคเกษตร 25.60 คน โดยหากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จำนวนคนทำงานในภาคเกษตรลดลง 160,000 คน

 


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon