สนุกได้แม้ตามองไม่เห็น กับ Lego สุดสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการทางสายตา

posted: 2 years ago
สนุกได้แม้ตามองไม่เห็น กับ Lego สุดสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการทางสายตา

comments

อักษรเบรลล์ (Braile) คือภาษาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาสำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อให้พวกเขาสามารถอ่านและรับรู้สารต่าง ๆ ได้จากการสัมผัส ซึ่งช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนกับคนปกติ โดยปัจจุบันอักษรเบรลล์ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ไม่เว้นแม้กระทั่งในของเล่นเด็กอย่าง ตัวต่อเลโก้ ซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ ที่เป็นผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนรู้ภาษาเบรลล์พร้อมกับการเล่นของเล่นได้ในเวลาเดียวกัน อันเป็นแนวทางในการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่จะช่วยให้เด็กๆ ผู้พิการ สามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในเวลาอันรวดเร็ว

สนุกได้แม้ตามองไม่เห็น กับ Lego สุดสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการทางสายตาสำหรับโครงการนี้ เกิดขึ้นจากมูลนิธิ Dorina Nowill Foundation For The Blind ได้ริเริ่มสร้างตัวต่อเลโก้ที่มีรูปลักษณ์ของภาษาเบรลล์ประกอบอยู่ ภายใต้โปรเจคที่ชื่อว่า “The Braille Bricks” ซึ่งเบื้องต้นในตอนนี้องค์กรที่เป็นผู้ผลิตในเมือง เซา เปาโล ประเทศบราซิล ได้ผลิตตัวต่อเลโก้สำหรับเด็กพิการทางสายตาในโปรเจคนี้ออกมาก่อน 300 ชิ้น และพวกเขาหวังว่าจะมีผู้ที่เห็นด้วยกับพวกเขา จึงได้จดทะเบียนงานออกแบบนี้ไว้แบบ Creative Commons ประเภท “Attribution-ShareAlike 4.0 International” เพื่ออนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำไปผลิตต่อได้อย่างเสรี

สนุกได้แม้ตามองไม่เห็น กับ Lego สุดสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการทางสายตา

สนุกได้แม้ตามองไม่เห็น กับ Lego สุดสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการทางสายตา (2)สนุกได้แม้ตามองไม่เห็น กับ Lego สุดสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการทางสายตาสนุกได้แม้ตามองไม่เห็น กับ Lego สุดสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการทางสายตาสนุกได้แม้ตามองไม่เห็น กับ Lego สุดสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการทางสายตา

โลกของจินตนาการและการเรียนรู้ไม่อาจถูกปิดกั้นด้วยความบกพร่องทางร่างกายได้จริง ๆ นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อยู่ในวัยเรียนรู้อย่างวัยเด็ก วัยที่กำลังมีพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่สดใสและไร้มลทินใด ๆ ต้องขอชื่นชมพวกเขาเหล่านี้จริง ๆ ที่ช่วยให้โลกของเด็ก ๆ สว่างไสวได้จากในใจถึงแม้จะต้องอยู่กับความมืดทางสายตาก็ตาม


avatar
by bugbug

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon