วิศวะ จุฬา กับ บมจ.เดลต้า ร่วมสร้าง “สมาร์ทแล็บอัจฉริยะ” พัฒนาบุคลากรด้านออโตเมชั่น

posted: 1 year ago
วิศวะ จุฬา กับ บมจ.เดลต้า ร่วมสร้าง “สมาร์ทแล็บอัจฉริยะ” พัฒนาบุคลากรด้านออโตเมชั่น

comments

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เปิด “สมาร์ทแล็บอัจฉริยะ” (Delta Industrial Automation Smart Laboratory) สนับสนุนการสร้างบุคลากรและงานวิจัยนวัตกรรมด้านออโตเมชั่น-หุ่นยนต์ และสตาร์ทอัพในรั้วมหาวิทยาลัย

สมาร์ทแล็บอัจฉริยะ วิศวะ จุฬา ร่วมมือกับ บมจ.เดลต้า พัฒนาบุคลากรด้านออโตเมชั่น
Credit: คมชัดลึก

ในส่วนของเดลต้าจะสนับสนุนทุนวิจัยและให้ใช้วัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งจัดส่งพนักงานผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา สำหรับจุฬาฯ จะดูแลด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และหากมีทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่ายในอนาคต ก็จะร่วมหารือตกลงทำสัญญากัน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ให้ข้อมูลว่า “มหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งผลิตบุคลากรป้อนภาคอุตสาหกรรมอาจตามไม่ทันเทคโนโลยีที่มาเร็วไปเร็ว จึงต้องการภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยและให้การฝึกอบรม เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพปูพื้นฐานให้กับผู้เรียน”

กรรมการบริหารของเดลต้า อนุสรณ์ มุทราอิศ ให้สัมภาษณ์ว่า “ขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมต้องการวิศวกรด้านออโตเมชั่นฯ จำนวนมาก รวมถึงบุคลากรด้านการซ่อมบำรุง อย่างไรก็ตาม หากมองภาพรวมแล้ว บุคลากรด้านระบบออโตเมชั่นไม่ได้ขาดแคลนโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ แต่สิ่งที่ขาดคือ บุคลากรที่จะพัฒนาต่อยอดระบบออโตเมชั่นให้มีประสิทธิภาพและทำประโยชน์ได้มากขึ้น”


avatar
by Anatta อนัตตา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon