สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย

posted: 5 years ago
3,780 views
สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย

comments

สมโพธิ์ แจแปน ประกันภัย

เกี่ยวกับบริษัท

จัดตั้งขึ้นครั้งแรกภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทย-ยาซึดะ ประกันภัย จำกัด” ในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,120 ล้านบาท บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2555 และเมื่อต้นปี 2556 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อันเป็นชื่อในปัจจุบัน ภายในปี 2557 นี้ บริษัทจะทำการควบกิจการกับ บริษัท Nipponkoa Insurance Co., Ltd. ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทกลายเป็นบริษัทประกันที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งใน ประเทศญี่ปุ่น

Viriyah Insurance

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ให้บริการรับประกันวินาศภัยหลายประเภท ทั้งแก่บุคคล และกลุ่มธุรกิจ และให้การประกันภัยรถยนต์ทั้งแบบภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ. และแบบภาคสมัครใจ (ชั้น 1, 2 และ 3) แก่ทั้งสองกลุ่ม

Dhiphaya Insurance

การบริการ

บริษัทจัดพนักงานไว้รองรับบริการแก่ลูกค้าตลอด 24 ชม. ที่ศูนย์แจ้งอุบัติเหตุสายด่วน เพื่อให้การบริการสินไหมทดแทนที่รวดเร็วแก่ลูกค้า ทั้งยังมีอู่ซ่อมรถในเครือกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon