สยามซิตี้ประกันภัย

posted: 5 years ago
2,775 views
สยามซิตี้ประกันภัย

comments

สยามซิตี้ประกันภัย

เกี่ยวกับบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด

เดิมชื่อว่า บริษัท คลังสินค้าแม่น้ำประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2491 โดยมีผู้ก่อตั้งรวม 7 ท่าน นำโดยพระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง คือ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกชนิดทุกประเภทรวมทั้งการรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยอื่น

Viriyah Insurance

การดำเนินธุรกิจของ สยามซิตี้ประกันภัย

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ และเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้โดยการสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริษัทพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีศักยภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้ถือหุ้น และในกลุ่มสมาชิกบริษัทประกันวินาศภัยด้วยกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้สร้างการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

MuangThai Insurance

สินค้าประกันภัย

สินค้าประกันภัยของบริษัท สยามซีตี้ประกันภัย มี 4 ประเภทหลัก คือ ประกันรถยนต์ ประกันภัยทะเลและขนส่ง ประกันอัคคีภัย ประกันเบ็ดเตล็ด

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon