สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ 5 ชิ้นให้คนไทย

posted: 1 year ago
สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่  5 ชิ้นให้คนไทย

comments

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร แถลงข่าว “สธ.มอบของขวัญปีใหม่ 2561 สร้างสุข สร้างความปลอดภัยทั่วไทย”ว่า ในปีใหม่ 2561 สธ.มอบของขวัญให้กับประชาชน 5 ส่วนสำคัญ ดังนี้สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ 5 อย่างให้คนไทย
Credit: คมชัดลึก

1.แอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” ซึ่งได้ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและภาคีสุขภาพพัฒนาขึ้นเพื่อเข้าถึงการใช้ยาที่เหมาะสม

2.แอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์ส(Samunprai first) เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ

  1. การผ่าตัดวันเดียวกลับบ้านได้ หรือ One Day Surgery เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ลดการรอคอย ลดความแออัดในโรงพยาบาล ด้วยบริการผ่าตัดวันเดียวกลับบ้าน

4.การเข้าถึงยาเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง โดยเฉพาะยาจำเป็นที่มีราคาแพง 7 รายการ

5.ดื่มแล้วขับจับตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดทุกรายที่รพ.สังกัดสธ.


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon