งานวิจัยเผย กว่า 80% ของโรคจิตเภท เกิดจากพันธุกรรมเป็นสาเหตุหลัก

posted: 1 year ago
งานวิจัยเผย กว่า 80% ของโรคจิตเภท เกิดจากพันธุกรรมเป็นสาเหตุหลัก

comments

โรคจิตเภทเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยจะเกิดความผิดเพี้ยนในเรื่องของความคิด ไม่สามารถรับรู้ความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องจนเกิดผลกระทบกับการใช้ชีวิต ซึ่งการวินิจฉัยโรคนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะจะมีอาการแสดงออกมาในช่วงอายุที่ไม่แน่นอน แต่โดยเฉลี่ยแล้วอาการจะแสดงออกชัดเจนตอนที่ช่วงอายุประมาณ 28.9 ปี และยังสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ จึงทำให้สังเกตได้ยากในปัจจุบันได้มีงานวิจัยออกมาระบุแล้วว่า แม้เราจะเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งสำคัญ แต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นโรคดังกล่าวจริงๆ แล้วก็ก็คือ ‘พันธุกรรม’ ที่เราได้รับมาจากพ่อแม่และมีติดตัวมาแต่กำเนิด ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในวารสาร Biological Psychiatry โดยแรกเริ่มได้มีการวิจัยขึ้นเพื่อสังเกตว่าระหว่างสิ่งแวดล้อมกับพันธุกรรม สิ่งไหนจะมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคจิตเภทมากกว่ากันจากการศึกษากับฝาแฝดในเดนมาร์กที่เกิดตั้งแต่ปี 1870 จำนวนกว่า 30,000 คู่ ในข้อมูลทะเบียนประชากรฝาแฝดควบคู่กับข้อมูลด้านจิตเวชศาสตร์ พบว่า กว่า 79% ของกลุ่มตัวอย่างมีพันธุกรรมที่เด็กได้รับมาจากพ่อแม่นั้นเป็นสาเหตุทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตเภทมากกว่า
นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยนำข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาให้กว้างขึ้น จนได้ตัวเลขประมาณที่ 73% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุหลักมากกว่าหลายๆ สิ่ง ด้าน Dr. John Krystal บรรณาธิการของหนังสือที่ตีพิมพ์งานวิจัยดังกล่าวบอกว่า ‘ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า พันธุกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการทำให้เกิดโรคจิตเภท’อย่างไรก็ตามโรคดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เพราะแม้ว่าพ่อแม่จะป่วยเป็นโรคจิตเภท แต่ก็ไม่ได้แปลว่าลูกทุกคนจำเป็นที่จะต้องป่วยเป็นโรคนี้เสมอไปเช่นกัน อีกทั้งเรื่องความแตกต่างของประชากรในแต่ละประเทศ ก็อาจมีส่วนทำให้ผลการวิจัยไม่สามารถอธิบายคนทั้งโลกได้ว่าจะเป็นเหมือนกัน เพราะก่อนหน้านี้ได้มีงานวิจัยในลักษณะนี้จากหลายประเทศที่มีผลลัพธ์ออกมาต่างกันไปด้วย


avatar
by เฟิ้ม
v(^_^)v
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon