สินทรัพย์ประกันภัย

posted: 5 years ago
2,895 views
สินทรัพย์ประกันภัย

comments

สินทรัพย์ประกันภัย

Viriyah Insurance

เกี่ยวกับบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ที่มีการปรับขยายฐานความมั่นคงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีการพัฒนาระบบการบริหารงานและการบริการจนได้มาตรฐานระดับสากล สร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด

สินค้าประกันภัยของบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย ให้บริการ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ในส่วนของประกันภัยรถยนต์ มีการรับประกันอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ รถหาย การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกาย และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

Bangkok Insurance

บริการพิเศษจาก สินทรัพย์ประกันภัย

สินทรัพย์ประกันภัย เข้าร่วมโครงการ “ชนแล้วแยก แลกใบเคลม” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ไม่จำเป็นต้องรอให้พนักงานสินไหมทดแทนของบริษัทเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพียงแค่แลกใบแจ้งเคลมกับคู่กรณี ก็สามารถแยกย้ายกันได้ทันที ทั้งนี้ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก และไม่ก่อให้เกิดปัญหาจรจรติดขัดยาวนานอันเกิดจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ บริษัทยังมีศูนย์ซ่อมรถยี่ห้อต่างๆ ไว้ให้บริการลูกค้า

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon