อยากขอสินเชื่อเพื่อรีโนเวทบ้านต้องทำอย่างไร

posted: 1 year ago
อยากขอสินเชื่อเพื่อรีโนเวทบ้านต้องทำอย่างไร

comments

บ้าน หรือ คอนโดมิเนียมที่เราอาศัยอยู่นั้น นานวันเข้าก็เริ่มจะทรุดโทรม ดังนั้นเจ้าของบ้านก็ต้องอยากที่จะซ่อมแซมให้ดีขึ้น แต่ในบางรายก็อาจต้องการต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป เช่น เริ่มมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มเข้ามา เลยต้องการขยายพื้นที่ให้มีขนาดที่กว้างมากขึ้นกว่าเดิม , หรือต้องการขยายบ้านเพราะทำเป็นออฟฟิศด้วย เป็นต้น

ดังนั้นการกู้สินเชื่อบ้าน เพื่อมารีโนเวท จึงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะปัจจุบันสถาบันทางการเงินเกือบทุกที่มีบริการสินเชื่อบ้านไว้สำหรับการซ่อมแซมต่อเติมบ้านไว้ให้บริการ แต่หลายคนก็ยังสงสัยว่า สินเชื่อมีเยอะแยะมากมาย แถมแต่ละสถาบันทางการเงินก็เรียกไม่เหมือนกันเสียอีก แล้วอย่างนี้จะขอสินเชื่อบ้านแบบไหนถึงจะตรงตามความต้องการของตัวเอง วันนี้หมดห่วงได้เพราะเราได้หาคำตอบมาให้เรียบร้อยแล้วคะ

สินเชื่อบ้าน

ประเภทสินเชื่อบ้านเพื่อการซ่อมแซมบ้านมีอะไรบ้าง

สินเชื่อบ้านเพื่อการซ่อมแซม หรือตกแต่งบ้าน ของแต่ละสถาบันทางการเงินย่อมเรียกไม่เหมือนกัน แต่มีวัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้เดียวกัน ซึ่งบางที่อาจจะเรียกว่า สินเชื่ออเนกประสงค์ หรือสินเชื่อต่อเติม ตกแต่งบ้าน โดยจะมีด้วยกัน 2 แบบคือ สินเชื่อแบบวงเงินกู้ระยะยาว และสินเชื่อวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)

• สินเชื่อแบบวงเงินกู้ระยะยาว ส่วนใหญ่มักมีข้อจำกัดเฉพาะซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง ต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้านเท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการกู้ประมาณ 5 – 15 ปี สถาบันการเงินจะให้วงเงินกู้เพิ่มจากวงเงิน สินเชื่อบ้าน ประมาณ 5 – 50% กรณีลูกหนี้เดิมของธนาคารที่ผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคารไป 2 – 3 ปีขึ้นไป สามารถขอกู้เพิ่มได้อีก 10 – 25% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ส่วนการคิดดอกเบี้ย จะคิดดอกเบี้ยบวกกับเงินต้น แล้วกำหนดให้ลูกค้าผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน โดยจะมีทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 – 5 ปี ในระยะแรก หลังจากนั้นก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงกับ MLR (อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี) ของสถาบันการเงิน หรือ MLR บวก – ลบ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน แต่ดอกเบี้ยจะถูกกว่าสินเชื่อแบบวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) เนื่องจากระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้นานกว่า ทำให้ผู้กู้ไม่รู้สึกว่าต้องแบบภาระจนเกินไป

สินเชื่อบ้าน

• สินเชื่อแบบวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ส่วนใหญ่สถาบันการเงินจะอนุมัติเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อปกติ โดยผู้กู้ต้องมีประวัติการผ่อนชำระที่ดีมาระยะหนึ่ง ซึ่งไม่กำหนดวัตถุประสงค์ในการกู้ ไม่จำกัดเฉพาะเจาะจงว่าจะนำเงินไปใช้จ่ายอะไร และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้จะอยู่ที่ประมาณ 5 – 50% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน แต่ถ้าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้จะต่ำกว่า โดยจะพิจารณาอนุมัติวงเงินจากรายได้ ขีดสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของผู้กู้ ซึ่งจะกำหนดวงเงินขั้นต่ำไม่เกิน 6 – 10 % ของรายได้/เดือน ส่วนดอกเบี้ยจะคิดแบบลอยตัวอิงกับ MLR (ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าชั้นดี) หรือ MOR (ดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินจะคิด MLR, MOR บวกหรือลบอีก 1% หรือ 2% แตกต่างกันไป

รายได้เท่าไหร่ถึงจะขอกู้ สินเชื่อบ้าน เพื่อการซ่อมแซมได้

• ต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
• ระยะเวลาในการกู้รวมกับอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 65-70 ปี
• พนักงานบริษัท ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ต้องมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
• ประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องมีรายได้ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ทางเลือกกู้เพื่อรีโนเวทบ้าน

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ ถือเป็นอีกหนึ่ง สินเชื่อบ้าน ที่พร้อมเป็นตัวช่วยให้กับผู้ที่อยากจะต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน หรือเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้ดียิ่งขึ้น โดยเรายินดีให้คำแนะนำ และนำเสนอสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ท่าน เปรียบเสมือนมีเงินสดพร้อมใช้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในยามต้องการ กับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือน และวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน แต่วงเงินอนุมัติต้องไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 15.99% สูงสุด 28%

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมแบบอัตราลดต้นลดดอก

ยอดเงินกู้จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 15% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 2,744 บาท

1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
• (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
• (50,000 x 15% x 31)/ 365 = 636.99

2. วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในแต่ละงวด
• (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
• (50,000 x 13% x 31)/ 365 = 552.05

3. วิธีคำนวณยอดชำระคืนเงินต้น
• เงินงวดที่ชำระ – ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ได้จากข้อ 1 และ 2
• 2,744 – 636.99 – 552.05 = 1554.96

สินเชื่อบ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร

• สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
• มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
• ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
• สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
• สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
• กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สินเชื่อบ้าน

สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ด้วยขั้นตอนการสมัครที่แสนง่าย กู้ง่าย อนุมัติเงินก้อนในวงเงินที่คุณพอใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มเงินสดสานฝันให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง เพียงคลิกผ่าน rabbit finance ที่  https://lgt.finance.rabbit.co.th/personal-loan/citi-personal-loan ขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก โทรเข้ามาตอนนี้ รับรองคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

 


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon