สินเชื่อประชารัฐ คืออะไร?

posted: 2 years ago
สินเชื่อประชารัฐ คืออะไร?

comments

ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี กลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆ จากการประชุมครั้งก็คือ “กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิสระ” เพราะได้มีการอนุมัติโครงการ “สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน” ที่ออกผ่านธนาคารออมสิน จุดประสงค์เพื่อให้เป็น “เงินทุนหมุนเวียน” กับผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ และช่วยปัญหาหนี้สินนอกระบบ เราสามารถยื่นขอวงเงินกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 ธันวาคม 2559โดยเงื่อนไขก็คือผู้ที่จะสามารถขอสินเชื่อได้ จะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ คนขับแท็กซี่ Freelance หรือกลุ่มแม่ค้า OTOP ต่างๆ ก็สามารถขอได้เช่นกัน แต่ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและก่อนชำระสินเชื่อครบทั้งหมดต้องไม่เกิน 65 ปี แปลว่ากำหนดให้คนที่อายุไม่เกิน 60 ปีนั่นเองและเป็นคนที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

busy hispanic hipster 30s businessman working tired at home office with computer laptop dressing casual asking for help looking overworked suffering stress and depression

วงเงินที่เราสามารถขอสินเชื่อได้อยู่ที่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน แล้วเมื่อรวมกับวงเงินกู้คงเหลือของสินเชื่อโครงการประชาชนทั้งหมดต้องไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นมาตรการป้องกันสำหรับใครที่เป็นคนกู้มาโดยตลอดตามโครงการของรัฐเหล่านี้ ที่ผ่านมาหลากหลายโครงการมากๆ

“สินเชื่อประชารัฐ” จะมีระยะเวลาชำระเงินกู้คืนภายใน 5 ปีหรือ 60 เดือนโดยผู้กู้ต้องชำระเป็นรายเดือน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่1 ร้อยละ 0 (ไม่คิดดอกเบี้ย) แต่ในปีที่ 2-5 จะติดร้อยละ 1 ต่อเดือน(12% ต่อปี) ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงอยู่เหมือนกัน โดยอัตราผ่อนชำระตามตารางดังต่อไปนี้

งวดสินเชื่อประชารัฐ-01 (2)

แล้วการขอสินเชื่อจำเป็นต้องมีหลักประกันให้กับทางธนาคารออมสินด้วย ซึ่งสามารถใช้ 2 วิธีคือ
1. บุคคลค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน  2 คน

2. หลักประกันเภทอื่น

สามารถใช้หลักประกันที่เป็นของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ดังนี้

 • สมุดฝากเงินออมสิน และ หรือสลากออมสินพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
 • อสังหาริมทรัพย์ที่ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถ เข้า-ออกได้สะดวก โดยให้กู้ได้ ดังนี้
  – ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  – ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด
  – ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกันโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

Business loan from a bank employee. finance concept

สุดท้ายอยากฝากไว้ว่าการขอเงินกู้เป็น “ทางเลือก” ไม่ใช่ “สิทธิ” หลายๆ คนเข้าใจว่าเวลามีโครงการแบบนี้ต้องเข้าไปใช้สิทธิกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากๆ เพราะเป็นเงินกู้จึงมีต้นทุนและโครงการกู้ลักษณะนี้จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเป็นปกติอยู่แล้ว อย่างโครงการนี้ก็อยู่ที่ปีละ 12%  ซึ่งถ้าเราจะนำเงินไปลงทุนให้ได้ 12% ต่อปีเป็นอะไรที่ยากและเสี่ยงมากๆ (เงินฝากธนาคารได้ 0.5%)ดังนั้นก่อนกู้ทุกครั้งต้องเข้าใจตัวเองก่อนเสมอว่ากู้มาเพื่อจุดประสงค์อะไร อย่างกรณีนี้ทางรัฐบาลให้มาเพื่อ “ทุนหมุนเวียน” กับกิจการดังนั้นถ้ากิจการเราไม่ได้ขาดสภาพคล่องแต่อย่างใด ก็ไม่ควรให้บริการสินเชื่อตรงนี้ เพราะเรากู้มา 10,000 บาทแต่พอสิ้นสุด ปีที่5 ตามระยะเวลาโครงการเราต้องจ่ายคืนรวมแล้วทั้งสิ้นเกือบๆ 15,000 บาทเลยทีเดียว ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าเราถึงเวลาโครงการจะหมดอายุ ส่วนตัวเชื่อว่าโครงการในลักษณะนี้จะมีมาเรื่อยๆ เป็นปกติอยู่แล้ว อย่าลืมว่าปัญหาเรื่องหนี้ไม่สามารถแก้ได้ด้วยเงิน แต่ต้องแก้ด้วยความรู้ทางการเงินต่างหาก


avatar
by JK, CFP®

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon