กู้ สินเชื่อบ้าน ปรับปรุงเคหสถานใหม่

posted: 5 years ago
กู้ สินเชื่อบ้าน ปรับปรุงเคหสถานใหม่

comments

สินเชื่อบ้าน

เมื่อกาลเวลาผ่านไป หลายสิ่งอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง หรือเสื่อมโทรม เช่นเดียวกับบ้านของคุณ ที่ไม่ว่าจะตกทอดมาตั้งแต่สมัยเจ้าคุณปู่ คุณย่า คุณตาทวด หรือจะถอยใหม่แกะกล่องเข้าไปจับจองตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จ แต่เมื่อผ่านร้อน ฝน หนาวเข้าหลายๆ ที ก็ต้องเริ่มมีรอยร้าว สีถลอก หลังคารั่ว ให้เห็นกันบ้าง แต่อย่าเพิ่งถอดใจถึงขนาดต้องทิ้งวิมานอันเป็นที่รักหลังนี้ไปเสียล่ะ เพราะสมัยนี้จะหาทำเลที่ถูกใจ หรือบ้านที่ให้ประโยชน์ใช้สอยได้ตรงใจไม่ใช่เรื่องง่าย หากคุณไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้าน เราขอแนะนำให้บูรณะมันเสียใหม่ แต่หากคิดว่าเงินที่สำรองไว้ไม่น่าจะพอ ให้ลองมองหาตัวช่วยทางด้านการเงิน ซึ่งนอกจากการหยิบยืมคนรู้จักเพื่อให้ได้เงินก้อนร้อนๆ อย่างที่หวังแล้ว สินเชื่อบ้าน น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าพิจารณาอยู่ไม่น้อย

Viriyah Insurance

โดยทั่วไปแล้ว สินเชื่อบ้าน คือสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยโดยมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันจำนองให้แก่ผู้ให้กู้ สินเชื่อบ้าน จึงเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำต่อผู้ให้กู้ เพราะเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ บางครั้งอาจให้กู้โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ เช่น กู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย กู้เพื่อไถ่ถอนวงเงินสินเชื่อบ้านจากสถาบันอื่น หรือกู้เพื่อต่อเติมบ้านหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับบ้าน ทั้งนี้สิ่งที่คุณควรคำนึงถึงก่อนที่ตัดสินใจทำการกู้คือ

ความจำเป็น: ตอบคำถามให้ได้ว่าคุณต้องการปรับปรุงบ้านใหม่ หรือต่อเติมบ้านเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน และไม่ว่าคำตอบจะเป็นแบบไหน ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณต้องการเงินก้อนนี้จริงๆ ก็เปิดไฟเขียวได้เลย

เลือกธนาคารผู้ให้กู้: คะเนจำนวนเงินที่ต้องใช้ และมองหาแพ็จเกจหรือโปรโมชั่น สินเชื่อบ้าน ที่เหมาะกับคุณหรือตรงกับความต้องการของคุณ

ความพร้อมทางด้านการเงิน: แน่นอนว่าการขอกู้ สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อใดๆ ผู้กู้จะต้องมีประวัติทางด้านการเงินและเครดิตที่ดี เพราะฉะนั้นเคลียร์ตัวเองให้ดีก่อนที่จะไปขอกู้จากใคร

ธนาคารผู้ให้กู้: การเลือกธนาคารไม่ควรมองแค่เงื่อนไขหรือวงเงินในการกู้ แต่ควรพิจารณาถึงบริการของธนาคารเจ้านั้นด้วย เพราะอย่าลืมว่านี่เป็นการกู้ระยะยาวที่คุณจะต้องติดต่อกับพวกเขาไปอีกนาน

นอกจากนี้แล้ว การขอ สินเชื่อบ้าน นั้น ธนาคารผู้ให้กู้จะพิจารณาจากคุณสมบัติใหญ่ๆ ของผู้กู้ดังต่อไปนี้

หลักความสามารถในการชำระหนี้: ธนาคารจะพิจาณาจากรายได้ของผู้กู้และผู้กู้ร่วมเป็นหลัก โดยพิจารณาให้กู้ประมาณ 30 – 40 เท่าของรายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาชีพและความมั่นคงของรายได้ นอกจากนั้นธนาคารยังพิจารณาเรื่องสัดส่วนเงินงวดต่อรายได้สุทธิประกอบด้วย

หลักประกันเงินกู้: โดยพิจาณาดูจาก 2 ประเด็น ได้แก่

ความเหมาะสมของหลักประกัน อาทิ บ้านหรือที่ดินจะต้องโอนกรรมสิทธ์ของผู้กู้ทุกคน หรือหากเป็นอาคารต้องสร้างเสร็จอย่างน้อย 90% เป็นต้น

มูลค่าตลาดของหลักประกัน โดยจะต้องสูงกว่าวงเงินกู้มากพอสมควร โดยมีสัดส่วนประมาณ 70 – 85% ของราคาซื้อขายหรือมูลค่าของหลักประกัน

MuangThai Insurance

สภานะภาพต่างๆ ขอผู้ให้กู้:

– อายุของผู้กู้ (เมื่อรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี)

– ผู้กู้ร่วมรายอื่น นอกจากผู้ที่เป็นคู่สมรส บิดามารดา บุตร และพี่น้อง จะมีผู้กู้ร่วมคนอื่นได้อีกไม่เกิน 1 คน

– ผู้กู้ร่วมที่ไม่ใช่คู่สมรสและบุตร จะต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ที่จำนองด้วย

– ประวัติการชำระหนี้ ในกรณีที่ผู้กู้ต้องขอกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นผู้กู้ต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีมาแล้วอย่างน้อย 12 งวด

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์สินเชื่อโดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้กู้ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจทำสัญญา เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณและผู้กู้ร่วมในระยะยาว

 


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon