สินเชื่อ: การเพิ่มโอกาสการอนุมัติ

posted: 4 years ago
สินเชื่อ: การเพิ่มโอกาสการอนุมัติ

comments

สินเชื่อ

สมัยนี้ สินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อเงินผ่อนต่าง ๆ เรียกได้ว่ามีความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ อย่างไรก็ตามบัตรแต่ละประเภทก็ย่อมที่จะมีกฎและเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่าง ๆ มากมายเพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ที่พร้อมจะเป็นหนี้ หรือมีกำลังทรัพย์พอที่จะชำระค่าหนี้โดยไม่ส่งผลเสียต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และอื่นๆ อีกมากมาย

Viriyah Insurance

ทำสินเชื่อ

อย่างไรก็ตาม การขอสินเชื่อ จากแต่ละธนาคารในสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เท่าที่ควร เพราะถ้าหากมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่พร้อมก็ไม่อาจจะได้รับการอนุมัติให้สามารถครอบครองสินเชื่อดังกล่าวได้ ดังนั้นก่อนที่จะดำเนินในเรื่องดังกล่าวผู้ขอทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อให้ทางธนาคารตัดสินใจและอนุมัติ สินเชื่อ ที่ท่านได้ขอได้ง่ายและเร็วมากยิ่งขึ้น

ควรจะอัพเดตสมุดบัญชีสม่ำเสมอ

สมุดบัญชีเรียกได้ว่าเป็นเอกสารสำคัญมาก ๆ สำหรับการนำมาประกอบกับการขอ สินเชื่อ จากธนาคารต่าง ๆ เพราะตัวสมุดบ่งบอกถึงกระแสเงินเข้าและเงินออกได้อย่างชัดเจน รวมไปจนถึงสามารถที่จะทำให้ทางธนาคารนั้นตัดสินใจในการอนุมัติได้เร็วและง่ายขึ้นโดยที่รายละเอียดที่เกี่ยวกับสมุดบัญชีเงินฝากนั้นจะต้องประกอบไปด้วย
• วันที่ที่ได้ระบุไว้ในบัญชีจะต้องเป็นวันที่ล่าสุดของเดือนปัจจุบัน
• สมุดบัญชีจะต้องมียอดเงินเดือนหรือรายได้เข้ามาเป็นประจำทุกเดือนโดยที่ถ้าหากพนักงานบริษัทอาจจะอยู่ที่ 3 เดือน แต่ถ้าหากเป็นบริษัทก็อาจจะอยู่ที่ 6 เดือน เป็นต้น
• ถ้าหากตัวสมุดไม่ได้รับการอัพเดตมาก่อนเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป ให้กับผู้ที่ต้องการ สินเชื่อต่าง ๆ ให้ขอรายละเอียดเงินหมุนเวียน หรือเรียกว่า Statement จากธนาคารที่ท่านได้เลือกใช้บริการ
MuangThai Insurance

สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน

ผู้ที่ต้อง การขอสินเชื่อ ทุกชนิดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอสลิปเงินเดือนจากฝ่ายบัญชีของทางบริษัทอย่างน้อยต้องเป็นเดือนล่าสุดมาเป็นเอกสารร่วมในเพื่อที่จะขอ สินเชื่อ ดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางธนาคารว่าผู้ที่ดำเนินการนั้นมีเงินเดือนหรือรายได้ตามที่บอกไว้ ขณะเดียวกันอาจจะเพิ่มความเชื่อมั่นอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมอย่างเช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น

การเซ็นสัญญาให้เหมือนกันทุกแผ่น

เรื่องของการเซ็นหรือลงลายมือชื่อใน ใบสมัครสินเชื่อ ชนิดต่าง ๆ ผู้ที่ลงชื่อจำเป็นที่จะต้องเซ็นรายมือชื่อให้ละเอียดและรอบคอบมากที่สุด และเป็นไปได้ควรที่จะเซ็นให้เหมือนกันทุกใบทั้งเอกสารที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือเอกสารที่ทางผู้ขอได้จัดเตรียมไว้ อีกทั้งควรเน้นความปลอดภัยเป็นหลักระหว่างที่ได้เซ็นชื่อโดยการใช้หลักการเซ็นตามหลักง่าย ๆ 5 ข้อนี้
1. ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนอย่างเช่น เพื่อใช้สำหรับการสมัคร ….. เท่านั้น เป็นต้น
2. ระบุวันเดือนปีที่ได้เซ็นเอกสาร
3. ควรที่จะใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินมากกว่าที่เป็นสีดำเพราะทางธนาคารจะสามารถจัดเก็บเอกสารระหว่างตัวจริง และตัวสำเนาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไม่ควรเซ็นเอกสารด้วยดินสอเป็นอันขาด
4. ควรที่จะเซ็นตัวหนังสือทับบนตัวเอกสารอย่างเช่น การเซ็นทับบนตัวบัตรประชาชนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำเอกสารของผู้ขอสินเชื่อไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ได้
5. ด้านหลังเอกสารควรที่จะขีดเส้นแทยงยาวเป็นมุมเฉียงเพื่อป้องกันการนำเอกสารของผู้ขอสินเชื่อไปใช้ประโยชน์ต่อ
ถ้าหากผู้ที่มีความประสงค์ที่จะ ขอสินเชื่อต่าง ๆ จากธนาคาร ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทางเราก็สามารถยืนยันได้ทันทีว่าจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับข้อมูลภายในเอกสารว่าเป็นไปตามความจริงเท็จอย่างไร เพราะหลังจากได้ยื่นเอกสารไปแล้วนั้นทางธนาคารจะได้จัดให้เจ้าหน้าที่โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเอกสาร หรือลักษณะงานที่ทำหรือเงินเดือนจากเพื่อนร่วมงาน หรือพนักงานฝ่ายบุคคลเป็นต้น เพื่อใช้ในการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon