สุดยอดข้อมูล ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

posted: 5 years ago
สุดยอดข้อมูล ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

comments

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ถือได้ว่าเป็นแบบประกันที่ได้รับมีความคุ้มครองสูงที่สุดในบรรดากรมธรรม์ทั้งหมด โดยที่ทางบริษัทรับทำประกันนั้นจะให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกัน และคู่กรณีโดยไม่คำนึงถึงว่าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูก หรือฝ่ายผิด แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อ ประกันชั้น 1 มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม และรอบด้านจึงทำให้มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงในระดับหนึ่ง

ขณะเดียวกันรถยนต์ที่เหมาะกับการทำประกันแบบแรกควรที่จะรถยนต์ที่เพิ่งถอยออกมาใหม่ ๆ หรือรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็ยังได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละบริษัทที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่สัญญาหรือกรมธรรม์ที่ได้กำหนดไว้ รวมไปจนถึงอัตราค่าเบี้ยที่กล่าวไว้ในข้างต้นนั้นก็จะมีความแตกต่างกัน และมีความหลากหลาย ดังนั้นผู้ซื้อทั้งหลายควรที่จะศึกษาข้อมูลด้วยว่าบริษัทที่ได้เลือกมีช่องทางในการลดค่าใช้จ่าย หรือนำมาเป็นส่วนลดค่าเบี้ยได้หรือไม่เพื่อให้เราได้สิทธิประโยชน์สูงสุด

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองด้านใดบ้าง ?

 1. ให้ความคุ้มครองด้านการรักษาค่าพยาบาลกับผู้เอาประกัน และคู่กรณี
 2. ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของคู่กรณีและผู้เอาประกัน
 3. คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย หรือ ไฟไหม้
 4. คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรวมทั้งคู่กรณี หรือบุคคลภายนอก
 5. วงเงินประกันตัวเฉพาะผู้ขับขี่

ทั้งหมดล้วนเป็นการคุ้มครองที่ทางบริษัทประกันจะเข้ามามีส่วนในการรับผิดชอบให้กับผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่ถือกรมธรรม์ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความคุ้มค่าต่อการใช้งานและการลงทุนรถที่เหมาะน่าจะเป็นรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 15 ปี หรือกล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นรถยนต์ที่เพิ่งจะถอยออกมาใหม่ ๆ น่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด เพราะมักจะได้ในราคาที่ถูกที่สุด

อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1

เมื่อความคุ้มครองในการประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 มีความครอบคลุมแทบทุกอย่างทั้งคู่กรณี และผู้เอาประกันภัยเองจึงส่งผลให้ราคาค่าเบี้ยต่าง ๆ นั้นสูงเป็นเรื่องธรรมดา แต่ราคาค่าเบี้ยประกันภัยนั้นขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วย อายุของรถยนต์ อายุของการใช้งาน ประเภทของรถยนต์ ผู้ขับขี่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อปัจจุบันเริ่มที่จะมีบริษัทประกันหันมาให้บริการกันมากขึ้นจึงเริ่มทำให้ราคาการประกันภัยชั้น 1 เริ่มที่จะอยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไปนัก

ขณะเดียวกันในแต่ละบริษัทก็มักจะมีบริการเสริมต่าง ๆ หรือโปรโมชั่นเสริมทางด้านต่าง ๆ เข้ามาช่วยทำให้ราคาประกันภัยนั้นลดลงไปให้มากกว่าเดิมอย่างเช่น ส่วนลดประวัติการขับรถดี ส่วนลดจากการระบุผู้ขับขี่ ส่วนลดจากการระบุค่าเสียหายส่วนแรก และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะทำให้ผู้ที่สนใจทำ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้รับกรมธรรม์ในราคาที่คุ้มค่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เอกสารที่จะต้องใช้ในการขอกรมธรรม์

 • สำเนารายการการจดทะเบียนรถยนต์
 • สำเนากรมธรรม์เดิมใช้ในการประกอบพิจารณาส่วนลด
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบขับขี่
 • เอกสารใบแจ้งต่ออายุประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารซื้อขายรถยนต์ กรณีเปลี่ยนรถใหม่หรือเปลี่ยนมือ

แม้ว่า ราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะค่อนข้างสูงกว่าประเภทอื่น ๆ แต่ก็ถือได้ว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างแน่นอน เพราะการคุ้มครองที่ครอบคลุม นอกจากนั้นเพื่อความสะดวกสบายและได้ประโยชน์สูงสุดผู้เอาประกันทั้งหลายควรที่จะมองหาจาก เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาประกันภัยรถยนต์ ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ของบริษัทไหนมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คลิกที่นี่เลย


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon