มาตรการส่งเสริมการจดบริษัทดีจริงหรือไม่ ให้ประโยชน์อย่างไรต่อเรา

posted: 2 years ago
มาตรการส่งเสริมการจดบริษัทดีจริงหรือไม่ ให้ประโยชน์อย่างไรต่อเรา

comments

ถ้าเรามองรัฐบาลเป็นบริษัทประกอบการหนึ่งเท่านั้น โดยรายได้หลักๆ ของรัฐบาลก็จะมาจากการ “เก็บภาษี” ซึ่งหน่วยภาษีหลักที่รัฐบาลเรียกเก็บจะมีอยู่ 2 หน่วยคือ 1.บุคคลธรรมดา 2. นิติบุคคล

ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วการเก็บภาษีเงินได้จากบุคคลธรรมดา จะต้องใช้ปริมาณแรงงานและความพยายามมากกว่า “นิติบุคคล” เพราะโดยเปรียบเทียบแล้วนิติบุคคลจะมีข้อมูลรวมหลายหน่วยภาษีและภาษีก็เก็บสุทธิได้เยอะกว่า  ทำให้ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มี “มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล” ออกมาจากมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งแนวทางหลักๆ มีดังต่อไปนี้1. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้กับ “บุคคลธรรมดา” สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใดๆ ที่บุคคลธรรมดาโอนให้แก่นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ครม. มีมติให้ความเห็นชอบ (วันที่ 10 สิงหาคม 2559) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อใช้ทรัพย์สินเป็นทุนในการจดทะเบียนนิติบุคคล

tax refund icon

2. บริษัทที่จัดตั้งแล้วทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5,000,000 บาทและรายได้ไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อปี สามารถเอารายจ่ายที่ใช้ในการจัดตั้ง รวมถึงรายจ่ายค่าทำบัญชีและสอบบัญชีมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าเป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่เท่านั้น

3. ปรับปรุงอัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาสำหรับเงินได้ 40(7) และ 40(8) ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 60 เพราะโดยปกติ 40(7) หักได้สูงสุดร้อยละ 70 และ 40(8) หักได้สูงสุด 85%

4. ลดค่าธรรมเนียมในการโอนจาก 0.2% เหลือเพียง 0.01% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดี่ถือว่าเป็นการโอนส่วนตัวเข้านิติบุคคล ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2560

5. อนุญาตให้โอนใบประกอบกิจการจากบุคคลธรรมดามานิติบุคคลที่ตั้งใหม่ได้
**ขอบคุณที่มา ข่าวกระทรวงการคลังฉบับที่ 109/2559**ตอนนี้ “มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล” ยังไม่ออกมาเป็นกฎหมายดังนั้นเราต้องจับตาดูกันต่อไป ซึ่งส่วนตัวมองว่ามาตรการนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ค่อนข้างสูง (มากกว่า 4,000,000 บาทเยอะๆ) จะต้องเสียภาษีที่สูงสุด 35% แต่การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะเสียสูงสุดแค่ 20% เท่านั้นเองและก็มองอีกว่าการจดเป็นบริษัทเลยก็ส่วนทำให้ทำธุรกิจติดต่องานได้อย่างสะดวกราบรื่นมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  นอกจากนี้การแยกสินทรัพย์ส่วนตัวออกจากสินทรัพย์ของกิจการถือว่าเป็นการบริหารที่ดีมากๆ เพราะถ้าหากเราประกอบธุรกิจผิดพลาด เราจะเสียหายแต่สินทรัพย์ในกิจการเท่านั้น สินทรัพย์ส่วนตัวก็จะปลอดภัยดี ไม่โดนบังคับไปจ่ายหนี้หรือว่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

istock-496684088-edit

แต่การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็มีความยุ่งยากและซับซ้อนอยู่เหมือนกัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบุคคลธรรมดาแล้วถือว่าวุ่นวายกว่ามากๆ ทั้งเรื่องการทำระบบบัญชีต่างๆ ก็น่าปวดหัวและมีค่าใช้จ่ายอยู่ระดับนึง อีกทั้งการที่รัฐบาลต้องการนำบุคคลธรรมดาที่เป็นหน่วยภาษีที่ตามเก็บได้ลำบากกว่านิติบุคคล เพราะอาจจะต้องการที่จะนำเงินได้เข้าระบบเพื่อที่รัฐบาลจะได้เก็บภาษีได้มากยิ่งขึ้น

แต่ทั้งนี้มาตรการนี้ก็ดูเหมือนจะเป็น “ทางเลือก” มากกว่า “การบังคับ” สำหรับบุคคลธรรมดาบางคนที่รับเงินได้เป็น “เงินสด” ก็อาจจะเลี่ยงๆ ภาษีอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกัน ดังนั้นส่วนตัวเลยมองว่าไม่น่าจะดึงคนเข้าระบบได้สักเท่าไหร่ เพราะมาตรการยังไม่ดึงดูดเพียงพอหรือยังเป็นการบังคับที่ไม่มากพอนั่นเอง


avatar
by JK, CFP®
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon