ส่วนลด ประกันภัยรถยนต์ สำหรับผู้ขับขี่

posted: 5 years ago
2,187 views
ส่วนลด ประกันภัยรถยนต์ สำหรับผู้ขับขี่

comments

ส่วนลด

ถ้ารถของคุณได้ระบุชื่อผู้ขับขี่แล้ว จะทำให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า รถที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุ การประกันภัยรถยนต์ แบบระบุชื่อผู้ขับขี่  สามารถเลือกระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน  โดยจะได้รับส่วนลดเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ตามช่วงอายุของผู้ขับขี่

  1. ช่วงอายุ 18 – 24 ปี ส่วนลด 5%
  2. ช่วงอายุ 25 – 35 ปี ส่วนลด 10%
  3. ช่วงอายุ 36 – 50 ปี ส่วนลด 15%
  4. ช่วงอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป ส่วนลด 20%

ข้อควรระวัง: ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ถ้าผู้ขับขี่รถที่ต้องรับผิดชอบในการเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้อยู่ในรายการของผู้ที่ได้ระบุชื่อผู้ขับขี่ บริษัทประกันภัยอาจต้องมีการชำระเงินจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ บริษัทประกันภัยอาจปฏิเสธ 100% ที่จะชำระเงินคืนคุ้มครอง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันภัยในปัจจุบัน


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon