หนี้บัตรเครดิต

posted: 5 years ago
หนี้บัตรเครดิต

comments

หนี้บัตรเครดิต

หนี้ บัตรเครดิต

ปัญหาหนี้บัตรเครดิต…มีทางออก

  • อย่าท้อถอย ทุกปัญหามีทางแก้ไข
  • คุณต้องตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน  โดยอาจทำเป็นตารางรายรับ – รายจ่าย เพื่อให้คุณทราบสถานะทางการเงินของคุณอย่างชัดเจน และรู้ว่าคุณมีเงินเหลือเท่าไหร่สำหรับชำระคืนหนี้สิน และเก็บออม นอกจากนั้นยังช่วยให้รู้ว่าสามารถลดรายจ่ายรายการใดที่ไม่จำเป็นลงได้บ้าง
  • คุณต้องสำรวจภาระหนี้สินของตนเอง  โดยอาจทำเป็นตาราง มีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ประเภทหนี้ จำนวนเงินต้นค้างชำระ จำนวนดอกเบี้ยค้างชำระ และวันถึงกำหนดชำระ เป็นต้น เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการชำระเงินของคุณได้
  •  คุณควรหยุดวงจรแห่งหนี้ ด้วยการอยู่ให้ได้ด้วยรายได้ของคุณในแต่ละเดือนและบอกกับตนเองว่า คุณจะไม่ก่อหนี้สินเพิ่มอีก ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเพื่อมาจ่ายหนี้เก่าด้วย แล้วทยอยผ่อนชำระหนี้สินเดิม แม้จะใช้เวลาแต่หนี้สินของคุณก็จะหมดไปในที่สุด
  • หากคุณมีภาระหนี้สินมากกว่าเงินคงเหลือในแต่ละเดือน คุณสามารถปรึกษากับเจ้าหนี้ หรือสถาบันผู้ออกบัตรเพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การยืดอายุการชำระหนี้ การลดจำนวนเงินที่ผ่อนชำระต่อเดือน หรือการชำระเงินต้นโดยปลอดดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง เป็นต้น 

รู้ไหมว่า…

          เมื่อคุณนำเงินของผู้อื่นมาใช้ก่อน คุณจึงมีหน้าที่ชำระเงินคืน ดังนั้น เพื่อรักษาเครดิตของคุณไว้ เผื่อในอนาคตคุณอาจมีความจำเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารในจำนวนที่มากกว่าวงเงินสินเชื่อของบัตรเครดิต เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านหรือรถยนต์ เป็นต้น 
          ดังนั้น การหนีหนี้หรือไม่ชำระหนี้ 
จะทำให้คุณมีประวัติการเงินที่ไม่ดีบันทึกอยู่ใน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ซึ่งหากคุณต้องการกู้เงินในอนาคต ธนาคารพาณิชย์ก็จะตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ของคุณจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และจะทำให้คุณถูกปฏิเสธการขอกู้เงิน ทั้งนี้ ประวัติการชำระเงินจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้รับรายงาน


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon