มาดูกัน…หุ้นชั้นนำแต่ละอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ

posted: 2 years ago
4,853 views
มาดูกัน…หุ้นชั้นนำแต่ละอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ

comments

การลงทุนในหุ้นมีวิธีการลงทุนที่เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นแนวพื้นฐานหรือจะเป็นแนวเทคนิคที่ดูกราฟอะไรก็ว่ากันไป รวมไปถึงแนววิธีเคราะห์แบบ Top-Down ที่เน้นดูภาพใหญ่ไปเล็กก็คือ ดูเศรษฐกิจในภาพรวม แล้วไปดูที่หมวดอุตสาหกรรม แล้วก็ไปต่อที่รายบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรมเลย หรือ Bottom-up ที่เป็นวิธีที่ตรงกันข้ามกับวิธี Top-Down เป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยหาหุ้นที่ดีได้เช่นกัน

หลักการเล่นหุ้นให้ได้กำไรที่ง่ายที่สุดเลยก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้ ราคาที่เราเข้าซื้อต่ำกว่าราคาที่ขายออกเท่านี้ก็กำไรแล้ว (พูดง่ายแต่ทำยากมาก) นั่นหมายความว่าถ้าต้องการรู้ว่าหุ้นตัวนั้นราคาจะขึ้นหรือลง เราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าบริษัทนั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้น  ซึ่งก็จะมีกำไรที่มากขึ้นในอนาคต

หุ้นชั้นนำ

แสดงว่าจะต้องมีปัจจัยสนับสนุนธุรกิจนั้นก่อน และปัจจัยที่ส่วนสนับสนุนได้ดีที่สุดก็คือ “การใช้จ่ายจากภาครัฐ (Government Expenditure)”  เช่นเรารู้ว่าจะมีการลงทุนสร้างสนามบินสุววณภูมิเฟส 2 ที่น่าจะใช้งบมากกว่าสุวรรณภูมิเฟสแรกตัวซ้ำ เราก็ไปดูว่าบริษัทไหนที่มีโอกาสได้ประมูลงานนี้ไป บริษัทนั้นก็มีแนวโน้มที่จะมีกำไรอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าบริษัทที่มีแนวโน้มจะได้งานประมูลไป ก็ต้องเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ในกลุ่มก่อสร้าง รวมไปถึงบริษัทไหนที่คอยส่งวัตถุดิบในการสร้างสนามบินให้ ก็มีแนวโน้มเช่นกัน
ดังนั้นถ้าเราต้องการทำกำไรจากข่าวในลักษณะนี้ เราต้องรู้ก่อนว่าผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละบริษัทมีอะไรบ้าง ในตลาดหุ้นไทยนั้นมีการแบ่งกลุ่มอุตสหากรรมออกเป็น 8 ประเภท มีดังต่อไปนี้


1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)

จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ทำการเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ รวมไปถึงการแปรรูปสินค้าเกษตร ร้านอาหารและเครื้่องดื่มต่างๆ

บริษัทที่เป็นผู้นำในหมวดการเกษตรก็คือ GFPT และ STA
แต่ถ้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มก็จะเป็น CPF และ MINT

2. สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)

ในกลุ่มนี้จะรวมทั้ง แฟชั่น ธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน และของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ถ้าเรานึกถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็มักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค

บริษัทที่เป็นผู้นำในหมวดแฟชั่นก็จะเป็น SUC และ ICC
หมวดของใชัในครัวเรือนและสำนักงานจะเป็น KYE และ AJD
และหมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ก็คือ S&J และ STHAI

3. ธุรกิจการเงิน (Financials)
กลุ่มนี้ให้นึกถึงกลุ่มธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์และประกันชีวิตเป็นหลัก ในกลุ่มนี้จะค่อนข้างเป็นกลุ่มก้อนเวลาได้รับผลกระทบน่าจะเป็นไปด้วยกันทั้งหมด แต่ถ้าดูจากมูลค่าตลาดของบริษัทแล้วบริษัทที่ใหญ่ที่สุด ณ ปัจจุบัน มีดังนี้

ถ้าเป็นกลุ่มธนาคาร SCB และ KBANK
ส่วนถ้าเป็นกลุ่มประกันชีวิตก็คือ BLA และ BKI
แต่ถ้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ก็คือ AEC และ CGH

4. สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial)

ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่สินค้าขั้นต้นไปจนถึงขั้นกลาง
ในหมวดยานยนต์บริษัทที่น่าสนใจก็คือ STANLY และ PCSGH
หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรคือ CTW และ ASEFA
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์ก็คือ UTP
หมวดบรรจุภัณฑ์ก็คือ PTL และ ALUCON
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ คือ PTTGC และ IVL
และสุดท้ายก็คือหมวดเหล็กคือ INOX และ MCS

หุ้นชั้นนำ

5. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม

ในกลุ่มผู้รับเหมาที่น่าสนใจคือ SCC และ SCCC
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คือ CPN และ LH
และกองทุนรวมอสังริมทรัพย์และ REITs คือ CPNRF และ TLGF

6. ทรัพยากร (Resources)

เป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิงพลังงาน และการทำเหมืองแร่

ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค PTT และ PTTEP
และหมวดแร่ PDI และ THL

7. บริการ (Services)

ธุรกิจในสาขาบริการต่างๆ ยกเว้นบริการทางการเงินและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอื่นแล้ว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการแบ่งออกเป็นหลายหมวดมากๆ มีหุ้นที่น่าสนใจดังนี้

หมวดพาณิชย์ CPALL และ BJC
หมวดการแพทย์ BDMS และ BH
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ BEC และ VGI
หมวดบริการเฉพาะกิจ BWG และ GENCO
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ CENTEL และ OHTL
และหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ AOT และ BEM8. เทคโนโลยี (Technology)

ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลางหรือขั้นสุดท้าย และรวมถึงผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หุ้นที่น่าสนใจคือ DELTA และ KCE
และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็คือ ADVANC และ TRUE
ทั้งนี้หุ้นที่น่าสนใจคำนวณจากมูลค่าตลาด (Market Cap) เท่านั้น

ซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นหลักๆ ในหมวดอุตสาหกรรมนั้นๆ ในกรณีที่เราจะเริ่มศึกษาในหมวดอุตสาหกรรม การเริ่มต้นศึกษาในบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดจะสามารถทำได้ง่ายกว่า เพราะข่าวและข้อมูลต่างๆ จะมีมากกว่าบริษัทเล็กๆ ที่สำคัญอย่าลืมดูด้วยว่าแต่ละบริษัทประกอบธุรกิจหลักคืออะไร?


avatar
by JK, CFP®

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon