ศาลอินโดพิจารณากฎหมาย “ห้ามแต่งงานระหว่างพนักงาน” ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

posted: 1 year ago
ศาลอินโดพิจารณากฎหมาย “ห้ามแต่งงานระหว่างพนักงาน” ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

comments

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่อินโดนีเซีย ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งมีใจความห้ามพนักงานในบริษัทเดียวกันแต่งงานนั้น ถือว่า ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2488ศาลอินโดพิจารณากฎหมาย “ห้ามแต่งงานระหว่างพนักงาน” ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
Credit: ข่าวสด

ศาลให้เหตุผลว่าการแต่งงานระหว่างพนักงานนั้นไม่กระทบต่อสิทธิของพนักงานคนอื่นๆ และไม่กระทบต่อศักยภาพการทำงาน ก่อนหน้านี้ สหภาพแรงงานของบรรษัทการไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ PLN รัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียเป็นผู้ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความและทบทวนกฎหมายนี้ใหม่ หลังจากที่ทางบรรษัทดังกล่าวได้เลิกจ้างพนักงานคนหนึ่งในสังกัด หลังพบว่าเขาหรือเธอได้แต่งงานกับเพื่อนร่วมงาน

สถานการณ์ในตอนนี้ บริษัทส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียจะห้ามลูกจ้างแต่งงานกับเพื่อนร่วมงาน และหากมีการฝ่าฝืนก็จะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องลาออก นายจโฮนี บุตยา แกนนำผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกล่าวว่าการแต่งงานเป็นเหมือนการผูกสัมพันธ์ทางศาสนา รวมถึงการผูกสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงที่มีความรักต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ากฎหมายแรงงานดังกล่าวกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของนายจ้างในการหาลู่ทางเลิกจ้างพนักงาน


avatar
by Anatta อนัตตา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon