ทำความรู้จักกับ ‘อนุสัญญาเพิ่มเติม’ ความคุ้มครองประกันชีวิต

posted: 2 years ago
ทำความรู้จักกับ ‘อนุสัญญาเพิ่มเติม’ ความคุ้มครองประกันชีวิต

comments

เมื่อต้องทำประกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยไม่มากก็น้อย เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ แน่นอนว่าถ้าอยากจะทำประกันให้ได้ประโยชน์สุงสุด การค้นคว้าหาข้อมูลในรายละเอียดทั่วไปของประกัน หรือทำความเข้าใจกับข้อกำหนดต่างๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ

และวันนี้ เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับ ‘อนุสัญญาเพิ่มเติม’ ตัวช่วยที่จะทำให้ความคุ้มครองประกันชีวิตนั้น สามารถครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น!

อนุสัญญาเพิ่มเติม คืออะไร?

อนุสัญญาเพิ่มเติม หรือ สัญญาย่อย คือ สัญญาที่ให้การดูแล ครอบคลุม เพิ่มเติมในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เอาประกันสามารถถือคู่กับสัญญาหลักได้

แต่เราจะไม่สามารถซื้ออนุสัญญาเพียงอย่างเดียวได้ ต้องตัดสินใจเลือกกรมธรรม์หลักเสียก่อนว่าจะซื้อประกันชีวิตประเภทใด มีวงเงินประกันเท่าไหร่ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด จากนั้น ค่อยวางแผนการเงินว่าต้องการซื้ออนุสัญญาเพิ่มในส่วนไหน ซึ่งการซื้ออนุสัญญานั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนอิอิ
โดยอนุสัญญาเพิ่มเติมมีหลากหลายแบบ มีจุดเด่นที่ต้องทำการต่ออายุแบบปีต่อปี

ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงไม่สามารถซื้อเพียวๆ หรือซื้อเปล่าๆ อย่างเดียวได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่บริษัทประกันอาจจะยกเลิกความคุ้มครอง เพราะอนุสัญญาจะไม่มีการสะสมมูลค่าเงินเหมือนสัญญาฉบับหลัก

หลายคนอาจจะมองว่า อนุสัญญาเพิ่มเติม นั้น ไม่จำเป็น แต่รู้หรือไม่ อนุสัญญาเหล่านี้จะช่วยในส่วนของความคุ้มครอง หรือการดูแล ที่จะกระจายความเสี่ยงต่างๆ ให้คุณได้ดียิ่งขึ้น

แม้ว่าจะมีข้อเสียที่ต้องต่อกันแบบปีต่อปี แต่แน่นอนว่านั่นก็เป็นข้อดี เพราะคุณสามารถซื้อเพิ่มกี่อนุสัญญาก็ได้ แล้วแต่ความต้องการและความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยของแต่ละคน นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย

อนุสัญญาเพิ่มเติม

คุ้มครองมากน้อยแค่ไหน กับอนุสัญญาเพิ่มเติม

หลังจากที่เราได้รู้กันไปแล้วว่า อนุสัญญาเพิ่มเติมนั้น จำเป็นต้องต่อกันปีต่อปีแล้ว ส่วนมากอนุสัญญาเพิ่มเติมพวกนี้จะเน้นไปที่ความคุ้มครองอะไรบ้างนะ ?

โดยหลักๆ แล้วจะเน้นไปทางการคุ้มครอง 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรกเน้นคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ และกลุ่มที่สองเน้นคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติมยังแยกย่อยออกไปอีกหลายชนิด ครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลแทบทุกด้าน แต่ละชนิดมีเงื่อนไขบังคับแตกต่างกันไป ผู้ทำประกันควรทำความเข้าใจรายละเอียดให้ชัดเจน โดย อนุสัญญาที่น่าสนใจ และควรเลือกทำ มีดังนี้

  • อนุสัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพ

สัญญาเพิ่มเติมชนิดนี้เป็นที่นิยมมาก บริษัทประกันชีวิตส่วนมากจะแถมให้ลูกค้าฟรีๆ โดยกำหนดวงเงินประกันสำหรับของฟรีเอาไว้ ถ้าเกินจากนั้นก็ต้องชำระเบี้ยประกันภัย แต่ก็มีราคาที่ต่ำมากจนเหมือนได้เปล่า

  • อนุสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ

นี่ก็เป็นสัญญาเพิ่มเติมยอดนิยม เพราะจ่ายเบี้ยถูกรองลงมาจากสัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุนี้มีหลายชนิด เช่น

– คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ หากเสียชีวิตจะมีการจ่ายชดเชยให้ แต่ถ้าไม่เสียชีวิตก็มีค่ารักษาพยาบาลให้ ไม่ว่าจะเป็นแบบเหมาจ่าย จะจ่ายเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ แล้วแต่บริษัทจะกำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยอนุสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุชนิดนี้ จะจ่ายเบี้ยแพงกว่า

– คุ้มครองต่อเมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยจ่ายชดเชยเต็ม แต่ถ้าบาดเจ็บ มีค่ารักษาพยาบาลก็เบิกไม่ได้ จะได้ก็ต่อเมื่อสูญเสียอวัยวะไปเท่านั้น จึงจะมีการจ่ายเบี้ยให้ ซึ่งกรณีแบบนี้ เบี้ยประกันจะมีราคาถูกกว่าอย่างแรก

– คุ้มครองกรณีเสียชีวิต คือจ่ายเงินชดเชยให้กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างเดียว บาดเจ็บไม่ได้ ต้องรักษาเอง แบบนี้ เบี้ยถูกกว่าทั้งสองแบบข้างต้น

Young asian is taking care the senior woman ,Thailand

  • อนุสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยใน

หรืออาจเรียกว่าสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล หรือสัญญาสุขภาพผู้ป่วยใน ซึ่งตามแต่ละบริษัทจะกำหนดชื่อเรียก แต่ก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือ จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมชนิดนี้ เมื่อเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

  • อนุสัญญาคุ้มครองสุขภาพ

ถือเป็นอีกหนึ่งอนุสัญญาเพิ่มเติมที่นิยมอีกอย่างหนึ่ง มีทั้งสุขภาพทั่วไป และเจาะจงเฉพาะกลุ่มโรค หรือเฉพาะโรค หรือเฉพาะเพศ เฉพาะอาชีพ ฯลฯ

แต่ละชนิดมีรายละเอียดปลีกย่อย เงื่อนไขเฉพาะแตกต่างกัน บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินชดเชย หรือค่ารักษาพยาบาลให้ เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพจนต้องรักษาในโรงพยาบาล ตามพันธะในสัญญา ส่วนเรื่องเบี้ยประกันนั้น ถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกอะไรบ้าง

สัญญาสุขภาพนั้น มีให้เลือกหลากหลาย ปัจจุบันบริษัทประกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพออกมาตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันชนิดเจาะจงกลุ่มมากขึ้น เช่น การคุ้มครองโรคมะเร็ง, การคุ้มครองโรคร้ายอื่นๆ เป็นต้น

ดังนั้น การเลือกอนุสัญญาคุ้มครองสุขภาพนั้น จะต้องเลือกให้ละเอียด สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ชีวิตให้ได้มากที่สุด จะช่วยให้คุณอุ่นใจได้มากขึ้น

อนุสัญญาเพิ่มเติม ประกัน

  • อนุสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD )

ในอนุสัญญาเพิ่มเติมชนิดนี้ เราสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยไม่ต้องไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลและเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน คุณสามารถไปหาหมอที่ไหนก็ได้ ขอเพียงเป็นหมอที่มีใบประกอบโรคศิลป์ จากนั้นอย่าลืมขอใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์จากหมอด้วย เพื่อใช้ในการยื่นเบิกทีหลังได้สบายๆ (เป็นลักษณะ จ่ายก่อนแล้วค่อยเบิกทีหลัง) อัตราเบี้ยประกันก็แล้วแต่จะเลือก ถ้าเลือกวงเงินคุ้มครองมากเบี้ยก็สูงตามไปด้วย

  • อนุสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ย

อนุสัญญาเพิ่มเติมประเภทนี้ จะซื้อควบกับกรมธรรม์ของเด็กที่พ่อแม่เป็นผู้ชำระเบี้ยประกัน พูดง่ายๆ ก็คือ ซื้อประกันชีวิตให้ผู้ชำระเบี้ยด้วยนั่นเอง และถ้าผู้ชำระเบี้ยตาย บริษัทก็จะรับภาระแทน โดนผู้ทำประกันเมื่อเสียชีวิตแล้ว จะสามารถทิ้งกรมธรรม์ที่มีผลประโยชน์ต่างๆ ไว้ให้คนที่รักได้ เพราะเมื่อครบรอบบริษัทก็ชำระเบี้ยให้ และสิทธิต่างๆ ยังเหมือนเดิมทุกประการ

จะเห็นได้ว่า อนุสัญญานั้น แม้จะมีข้อเสียในเรื่องของการต่อสัญญาแบบปีต่อปี แต่ก็มีข้อดีอยู่หลายอย่าง เช่น หากมองว่าอนุสัญญาตัวเดิมไม่ครอบคลุม ก็สามารถเปลี่ยนในปีถัดไปได้, ช่วยขยายการคุ้มครองต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น ตามกำลังทรัพย์ เป็นต้น

ดังนั้น การเลือกทำอนุสัญญาจึงน่าสนใจไม่น้อย และนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเสริมประกันตัวหลักของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น!

อนุสัญญาเพิ่มเติม ประกัน

และถ้าอยากได้ทั้งประกันที่ช่วยเหลือในเรื่องเงินออมต่างๆ ไม่ว่าคุณจะมีครอบครัว ลูกหลาน หรืออยากจะเก็บเงินไว้ยามเกษียณ ไว้เป็นทุนสำหรับอนาคต แถมยังมีอนุสัญญาเพิ่มเติมดีๆ ที่ช่วยเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต และครอบคลุมทุกย่างก้าวของชีวิต ก็ต้องนี่เลย!

ประกัน จาก กรุงไทย-แอกซ่า ที่ให้คุณเริ่มออมกันง่ายๆ มาพร้อมความคุ้มครอง 100% ของทุนประกัน (หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ที่มีถึง 2 แบบ 2 สไตล์ ให้คุณได้เลือก ไม่ว่าจะเป็น

iProtect S เปลี่ยนเงินร้อยให้เป็นมรดกเงินล้าน ให้คุณเริ่มต้นแค่วันละ 91 บาท (สำหรับทุนประกัน 1 ล้านบาท) คุ้มครองสูงสุดตั้งแต่วันแรกที่คุณจ่ายเบี้ย จะจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ก็ได้ความคุ้มครองเต็มวงเงินทุนประกันตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง

iGen ออมสั้นๆ แค่ 6 ปี แต่คุ้มครองจนถึงปีที่ 10 จ่ายเริ่มต้นแค่วันละ 85 บาท ช่วยให้คุณได้วางแผนการออมเงินอย่างสบาย พร้อมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 198 % ที่ช่วยให้คุณออมเงินสำหรับทุกเป้าหมายของชีวิต

asian family riding bike in park

ซึ่งนอกจากจะนำเบี้ยประกันไปช่วยลดหย่อนภาษีได้แล้ว เรายังจัดหนัก จัดเต็ม พร้อมของสมนาคุณทั้ง 9 อย่าง เมื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ Rabbit Finance ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ หากคุณสมัครรับข่าวสารจาก Rabbit Finance รับส่วนลดทันทีอีก 300 บาท และลุ้นฟรี ทั้ง ทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ มูลค่า 40,000 บาท, ไอโฟน 7 128 GB มูลค่า 30,500 บาท !!!

ของสมนาคุณพรีเมี่ยมสุดจี๊ด ที่มาพร้อมแผนประกันที่โดนใจทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์ อย่ารอจนหมดเวลา! โปรแรงๆ แบบนี้ เรามีถึงแค่สิ้นเดือนมีนาคม 2560 นี้ เท่านั้น!


avatar
by คะน้าใบเขียว
มนุษย์ผู้มีชีวิตชีวายามค่ำคืน ตอนนี้ดูเหมือนจะกำลังพยายามทำความเข้าใจกับมักเกิ้ลในยุคปัจจุบันอยู่ แต่ทุกวันนี้ นางก็ยังไม่ชินเสียทีจริงๆ นั่นแหละ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon