อยากเกษียณแบบมีคุณภาพต้องทำอย่างไรในแต่ละช่วงอายุ

posted: 2 years ago
อยากเกษียณแบบมีคุณภาพต้องทำอย่างไรในแต่ละช่วงอายุ

comments

เมื่อประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หลังจากพบว่า ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 นี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการออมเงินแต่ละช่วงวัยต้องมีการวางแผนที่ดี เพื่อลดการกระจายความเสี่ยงและมีเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุอย่างสุขเกษม


• อายุ 20-30 ปี

Businessman Learning the Graph with a Serious Face

วัยนี้ถือเป็นวัยเริ่มต้นการทำงาน รายได้และหนี้สินต่างๆ ยังไม่มีมากนัก เป็นวัยที่สร้างเนื้อสร้างตัว และเพิ่งมีรายได้เป็นของตัวเอง ดังนั้นการออมเงินจึงสามารถรับความเสี่ยงได้สูง แต่ต้องหาต้นแบบที่ดีที่ให้เรียนรู้วิธีการจัดการเรื่องการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีไปสู่อนาคต


• อายุ 31-40 ปี

Family care

วัยนี้เป็นวัยที่กำลังมีรายได้และรายจ่ายอยู่ในระดับสูง มีความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน ความเสี่ยงในการออมเงินจึงอยู่ในระดับที่ต้องลดลงมา เพราะต้องการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ครอบครัวในอนาคต ดังนั้นการวางแผนการเงินจึงต้องกระจายความเสี่ยงไปในด้านต่างๆ ทั้งการวางแผนภาษี แผนการออม การลงทุนเพื่อวัยเกษียณด้วย


• อายุ 41-55 ปี

husband and wife with family finance concept

วัยนี้เป็นวัยที่มีการงานและเงินที่มั่นคงมากที่สุด มีรายได้สูง ภาระทางการเงินที่ลดลง แต่สำหรับคนที่มีครอบครัวจะให้ความสำคัญกับการวางแผนด้านการศึกษาให้กับลูก ๆ ดังนั้นไม่ควรนำเงินไปลงทุนกับอะไรที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเป็นวัยที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่อาจจะนำเงินออมไปลงทุนเล็กๆ น้อยๆ ได้ และเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วย


• อายุ 55 ปีขึ้นไป

Businessman hand touch financial symbols on gray background

วัยนี้เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณ หรือกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินบำเหน็จ -บำนาญ เงินออม และผลตอบแทนจากการออมและการลงทุนตั้งแต่วัยทำงานอยู่ ต้องการที่จะมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้อย่างไม่เดือดร้อน ไม่ควรลงทุนกับธุรกิจที่มีความเสี่ยง เพียงเท่านี้ก็จะทำให้การออมประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้


สรุปได้ง่ายๆก็คือ ตั้งแต่ช่วงอายุตั้งแต่ 30 กว่าปีขึ้นไปที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวในการดูแลบุตรหลานในอนาคตนั้น การวางแผนการเงินจึงมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวหน้าหรือผู้ดูแลครอบครัวที่ต้องรับภาระในการดูแลบุตรหลานจึงต้องตระหนักถึงการสร้างมรดก เพื่อเป็นหลักประกันในกับชีวิตน้อยๆที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ในยามที่ตัวเองไม่สามารถหารายได้เนื่องจากความชราภาพหรือความไม่แน่นอนของชีวิตที่จะเกิดขึ้น ประกันชีวิตแบบตลอดชีพก็เป็นตัวเลือกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเริ่มการสร้างมรดก โดยใช้ระยะเวลาในการชำระเบี้ยสั้นๆแค่ 10 ปี แต่ให้ความคุ้มครองคนถึงอายุ 85 ปี โดย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีความที่มุ่งมั่นจะช่วยคุณวางแผนแต่ละช่วงอายุได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน ผ่านเว็บไซต์ Rabbit Finance กับโปรดักซ์ iProtect S ให้คุณเริ่มต้นแค่วันละ 18 บาท (สำหรับทุนประกันเริ่มต้นที่ 200,000 บาท) จะจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ก็ได้โดยสามารถเลือกความคุ้มครองตามวงเงินทุนประกัน ซึ่งให้ความคุ้มครองสูงตั้งแต่วันแรกที่มีการจ่ายเบี้ย นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้อีกด้วย


เพียงสมัครผ่าน Rabbit Finance วันนี้ รับไปเลยฟรีๆ กับของสมนาคุณ ที่มีให้คุณได้เลือกถึง 3 อย่าง! คุ้มยิ่งกว่าคุ้มแบบนี้ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว! สมัครเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon