อย่าลืมเสีย ภาษีรถยนต์ ขนส่งฯเตือนระงับทะเบียน

posted: 4 years ago
49,789 views
อย่าลืมเสีย ภาษีรถยนต์ ขนส่งฯเตือนระงับทะเบียน

comments

ภาษีรถยนต์

กรมการขนส่งทางบกได้ทำการออกจดหมายเตือนให้ เจ้าของรถยนต์ทุกประเภทจะต้องการชำระภาษีรถยนต์ประจำปี หากเจ้าของรถยนต์ไม่ทำการชำระ ภาษีรถยนต์ เกิน 3 ปี ทางกรมขนส่งฯจะทำการระงับทะเบียนรถยนต์คันนั้นทันที

เรื่องที่คุณอาจสนใจ: ต่อภาษีรถยนต์ ลดปัญหารถติดอย่าลืมเสียภาษีรถยนต์ ขนส่งฯเตือนระงับทะเบียน

Viriyah Insurance

ในปัจจุบัน กรมการขนส่งฯ ได้พบว่ามีรถยนต์ที่ไม่ได้ชำระ ภาษีรถยนต์ ประจำปีหลายล้านคัน โดยมีหลากหลายสาเหตุด้วยกัน อาจจะรถยนต์ต้องนำเข้าอู่ซ่อม แล้วยังไม่ได้ไปต่อ หรือ ไม่ได้ใช้รถยนต์แล้วเลยไม่ได้ไปทำการจ่าย ภาษีรถยนต์ ประจำปี และ อื่นๆอีกหลายสาเหตุด้วยกัน

ส่วนใหญ่รถที่ไม่ได้ทำการชำระภาษีรถประจำปีเป็นรถจักรยานยนต์ โดยมีทั้งหมดจำนวน 8,569,018 คัน รองลงมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 ที่นั่ง) จำนวน 938,097 คัน รถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 842,618 คัน สาเหตุส่วนใหญ่ได้แก่ การหยุดใช้รถยนต์ การไม่ดำเนินการแจ้งการไม่ใช้รถตามระเบียบ เป็นต้น

การหลงๆลืมๆนี้เอง ที่ทำให้เจ้าของรถยนต์ เกิดมี ภาษีรถยนต์ ค้างชำระ และ ค่าปรับตามมา และหากไม่ทำการชำระภาษีรถเกินจาก 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับทะเบียนทันที หากเจ้าของรถจำเป็นจะต้องหยุดใช้รถยนต์ ขอแนะนำให้ทำการติดต่อแจ้งการไม่ใช้รถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ใช้เพียงแค่หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ และ แบบคำขอไม่ใช้รถ เท่านั้นเอง

ตั้งศูนย์_2. มุมโทอิน (Toe-in) และ มุมโทเอาต์ (Toe-out)
ส่วนใหญ่รถที่ไม่ได้ทำการชำระภาษีรถประจำปีเป็นรถจักรยานยนต์

1. สิ่งที่ควรทราบ เกี่ยวกับการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี

1.1 ปัจจุบัน กฎหมายใหม่กล่าวว่า คุณไม่ต้องติดแผ่นแสดงการทำพรบ.หน้ารถแล้ว แต่จะต้องเก็บเอกสารพรบ.ไว้ในรถยนต์ตลอดเวลา หากถูกเรียกตรวจ

1.2 การต่อ ภาษีรถยนต์ ทุกครั้ง จะต้องมีการแนบเอกสารที่แสดงว่าคุณได้ทำพรบ.แล้วทุกครั้ง

1.3 การต่อ ภาษีรถยนต์ แบบใหม่ สามารถทำได้แอนไลน์ ไม่ต้องมารอแผ่นป้ายสี่เหลี่ยม ใช้เวลาเพียง 5 นาทีก็เสร็จ รอรับได้เลย

Dhiphaya Insurance

2. สิ่งควรทราบอีกอย่าง เกี่ยวกับภาษีรถยนต์

2.1 ถ้ารถยนต์ของคุณขาดส่งภาษีรถติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป ทะเบียนรถคันนี้จะ

2.2 ถูกตราว่าห้ามใช้ ถ้าจะนำรถยนต์ไปใช้ จะต้องไปยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์ใหม่เท่านั้น พร้อมคืนแผ่นป้ายเดิม และ เสียภาษีทะเบียนรถยนต์ย้อนหลัง 3 ปีอีกด้วย

2.3 รถยนต์ที่จะต้องเสียภาษีรถประจำปี จะต้องเสียค่าปรับหากรถมีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ไม่ต้องไปตรวจสภาพรถยนต์ แค่ทำพรบ.แล้วก็นำเล่มทะเบียนรถยนต์ไปยื่นเสียภาษีรถได้ทันทีเลย

          *หมายเหตุ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมขนส่งจังหวัด

ปัจจุบันเท่าที่ได้สำรวจดูแล้ว รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่ขาดการเสีย ภาษีรถยนต์ มากที่สุดถึง 8,569,018 คัน รองลงมาเป็นกลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คนจำนวน 938,097 คัน รถบรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 842,618 คันสาเหตุส่วนใหญ่เจ้าของรถบอกว่า มีการหยุดใช้งานรถ หรือ ว่าไม่ได้นำรถยนต์มาใช้งานตามระเบียบ แต่ตามกฎใหม่ คือหากคุณไม่ชำระภาษีรถเกิน 3 ปีทะเบียนจะถูกระงับในทันที หากต้องการใช้รถยนต์ใหม่ ก็ต้องกลับไปชำระภาษีรถย้อนหลัง 3 ปี คืนป้ายทะเบียน และขอทะเบียนใหม่

รถหรู ดารา_FeatureImage
ภาษีรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรถคันสวยของคุณ

ถ้าเจ้าของรถยนต์จำเป็นจะต้องหยุดใช้รถ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เจ้าของจะต้องติดต่อแจ้งการไม่ใช่รถยนต์ ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ใช้เพียงแค่หลักฐานการจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถยนต์ เมื่อเจ้าของรถยนต์ต้องการใช้รถต่อ ก็ให้ดำเนินการแจ้งใช้รถได้อีกครั้ง โดยจะต้องใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ แบบคำขอที่แจ้งไว้ว่าจะไม่ใช้รถยนต์ หลักฐาน พรบ. รถยนต์

ปัจจุบัน กรมขนส่งฯแจ้งสัดส่วนค้างชำระภาษีอยู่ที่ 137,664 คัน หรือ 12.11% โดยส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล เป็นรถยนต์ในต่างจังหวัด ไม่ไดใช้แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งไม่ใช้รถยนต์ตามระเบียบ หากมีผู้ประกอบการที่ต้องการแจ้งการหยุดใช้รถยนต์ให้ถูกระเบียบได้


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon