ข่าวดี! ออมสินแจกเงินเด็กที่เกิดช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดิน ถึง 31 ต.ค. นี้

posted: 1 year ago
ข่าวดี! ออมสินแจกเงินเด็กที่เกิดช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดิน ถึง 31 ต.ค. นี้

comments

ข่าวดี! ธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดำเนินโครงการ “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ชีวิต ออมสินให้อนาคต” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้กล่าวว่า เป็นการสนับสนุนเงินทุนประเดิมด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ให้แก่เด็กทุกคนที่เกิดในช่วงรอยต่อ 2 แผ่นดิน คือ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.52 น. จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 01.53 น. คนละ 1,099 บาท โดยสามารถติดต่อขอรับทุนประเดิมนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศโดยให้นำหลักฐานประกอบการรับทุนประเดิมดังนี้
1. ตัวจริงและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา

ซึ่งภายหลังการเปิดบัญชีเงินทุนประเดิมเรียบร้อยแล้ว ธนาคารฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือ “ใต้ฟ้าใบบุญ” อันทรงคุณค่า พร้อมเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวเพื่อสามารถเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ให้กับผู้ขอรับทุนประเดิมต่อไป

shutterstock_245650564

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์คืนความรักและความปรารถนาดีแก่ปวงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วถึงและเสมอหน้ากัน ต้องตามพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะสุขอนามัยและการกินดีอยู่ดี และด้วยพระราชดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ กรมมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2529 ว่า “ทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้ถือกำเนิดจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาราชจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่ง ได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”ธนาคารออมสินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ครอบครัวของเด็กน้อยที่เกิดในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ปลูกฝังความรักและความกตัญูต่อแผ่นดินอีกด้วย


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon