ออมเงินง่ายๆ ตามรอย ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ใครๆ ก็ทำได้

posted: 2 years ago
7,482 views
ออมเงินง่ายๆ ตามรอย ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ใครๆ ก็ทำได้

comments

นอกเหนือจากโครงการในพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศแล้ว สิ่งที่ทำให้หลายๆ คนยกย่องคือเรื่องของการออมเงินที่เราๆ ทั้งหลายควรเดินรอยตาม และนำไปใช้ปฏิบัติตาม

มาดูกันซิว่า การออมเงินแบบไหนบ้างนะ ที่เราสามารถเดินรอยตามท่านได้ และปรับประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวันของเราบ้าง ?


 

1. เริ่มต้นกับบัญชีครัวเรือน

ในช่วงที่ประเทศไทยต่างประสบปัญหาเศรษฐกิจ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงริเริ่มแนวคิดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนมีพระราชดำริให้การทำบัญชีครัวเรือน คือหนึ่งในหลักของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งชี้อดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิต โดยเราสามารถนำข้อมูลอดีตมาเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิต และกิจกรรมต่างๆ ได้

บัญชีครัวเรือน ไม่ได้หมายถึงแค่การทำบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันเท่านั้น แต่อาจหมายถึงการบันทึกข้อมูลด้านอื่นๆ ในชีวิต ในครอบครัว ที่เราสามารถจดบันทึกได้ทุกเรื่อง เช่น บัญชีทรัพย์สิน, บัญชีพันธุ์พืช, บัญชีพันธุ์ไม้,  บัญชีความรู้ความคิดของเรา, บัญชีผู้ทรงคุณ ผู้รู้ในชุมชนเรา, บัญชีเด็กและเยาวชนของเรา, บัญชีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เป็นต้น

ส่วนการทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ หรือการบันทึกรายรับรายจ่ายนั่น เป็นเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวัน หรือประจำเดือน ว่า เรามีรายรับจากอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด, มีรายจ่ายอะไรบ้าง, จำนวนเท่าใด เพื่อให้เห็นภาพรวมว่า คุณมีรายได้รับและรายจ่ายเท่าไหร่ รายจ่ายไหนที่จำเป็นบ้าง หากจำเป็นน้อย หรือไม่จำเป็นเลย ก็อาจจะลดลง แล้วเลือกจ่ายเฉพาะที่จำเป็นเสียก่อน

จะเห็นได้ว่า การทำบัญชีครัวเรือนในเรื่องรายรับรายจ่ายก็ดี เรื่องอื่นๆ ก็ดี คือวิถีแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง

 

2. มีเป้าหมายในการออมที่แน่นอน

คุณรู้หรือไม่ การออมเงินที่ไร้จุดหมายหรือเป้าหมายที่ใช้ในการออมเงิน นอกจากจะช่วยให้เก็บเงินได้ยาก เก็บเงินไม่อยู่ เพราะไม่มีแรงใจในความพยายามแล้ว ยังทำให้คุณขาดวินัยในการเก็บออมเงินอีกด้วย เพราะถือว่าไม่มีเป้าหมาย เก็บไปเรื่อยๆ วันไหน เดือนไหนไม่เก็บ คุณก็จะไม่มีการออมเงินเลย คิดแต่ว่าเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เพราะตามธรรมชาติของคนแล้ว เรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองตรงๆ ก็อาจจะไม่กระตือรือร้นมากนัก

Man and child in the rice paddy, Thailand

ปัญหาเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้โดยง่าย ลองตั้งเป้าหมาย หรือแรงจูงใจต่างๆ ในการออมดู อาจจะเป็นการเก็บออมเงินเพื่อซื้ออะไรสักอย่างก็ได้ เฉกเช่นเดียวกับสมเด็จฯ ย่าที่ทรงสอนให้ ร.9 และ ร.8 ต่างเก็บออม ทำงานเก็บเงิน เพื่อซื้อของเล่น และหนังสือต่างๆ ด้วยพระองค์เอง โดยหลักการนี้ไม่จำเป็นเฉพาะคนทั่วไปที่นำไปใช้ได้ แต่ยังสามารถนำความคิดนี้ไปปลูกฝัง หรือสอนลูกหลานต่อไปได้เช่นกัน

3. รู้จักการใช้เงินอย่างชาญฉลาด

การออมเงินนั้น ไม่ใช่เพียงหนทางเดียวที่จะช่วยให้การเงินของคุณเพิ่มพูนมากขึ้น แต่ถ้าหากรู้จักวางแผน ใช้เงินดีๆ คุณก็อาจได้เงินออมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เช่นเดียวกับที่ในหลวงได้ทรงวางแผนการใช้เงินส่วนพระองค์ได้อย่างชาญฉลาด ลงทุนด้วยการเริ่มต้นโครงการสวนจิตรลดาเพื่อทดลองการเกษตร และนำผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ มาแปรรูป เพื่อความยั่งยืน

ดังกระแสพระราชดำรัสในการออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2529 ความตอนหนึ่งว่า

“…ข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว…”

จะเห็นได้ว่า หากเรารู้จักวางแผนการใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใช่แค่เงินออม แต่ยังหมายถึงรายได้ การเงิน ที่มั่นคง และยั่งยืนอีกด้วย ดังนั้น ลองคิดถี่ถ้วนให้ดีก่อนนำเงินออมไปลงทุน หรือจะนำไปใช้จ่ายกับอะไร จึงจะให้ผลดีกับคุณมากที่สุด จากนั้นค่อยวางแผน และเริ่มต้นลงมือทำ โดยอาจจะกันเงินออมบางส่วนมาเริ่มต้นก็ได้นะ

4. อะไรที่ยังใช้ได้ ก็ใช้ไปก่อน

หากคุณเคยอ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับในหลวงมาแล้วละก็ น้อยคนนักที่จะไม่รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ดินสอจนสั้นกุดทุกแท่ง แถมตลอดปีท่านทรงเบิกดินสอมาใช้เพียง 12 แท่ง เท่านั้น นอกจากนี้ หลอดยาสีพระทนต์ที่ถูกรีดจนแบน และรองเท้าที่ทรงให้ช่างซ่อมรองเท้า ซ่อมแล้วซ่อมอีก เพราะยังสามารถใช้งานอยู่ได้นั้น สะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ประหยัด อดออม มัธยัสถ์ อย่างแท้จริง

20161015102859

แน่นอนว่าประชาชนอย่างเรามีหรือที่จะทำตามไม่ได้? แหม ก็ไม่ต้องถึงขนาดที่ใช้ดินสอปีละ 12 แท่ง อย่างพระองค์ แต่คุณสามารถดำเนินรอยตามด้วยการเช็คสภาพสิ่งของ ประเมินว่ายังสามารถซ่อมแล้วใช้งานต่อได้หรือไม่ นอกจากนี้ก็ไม่ควรฟุ่มเฟือยตามเทรนด์จนเกินพอดี (เราไม่ได้บอกว่าไม่ให้ตามเทรนด์ แต่ให้อยู่ในระดับที่พอดี ไม่มากน้อยเกินไป)

รวมไปถึงเสื้อผ้าบางอย่าง หากซ่อมแซมได้ก็ไม่เสียหายที่จะลองซ่อมแซมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หากใครมีฝีมือตัดเย็บจะลอง DIY ก็ได้ แต่ถ้าไม่ต้องการแล้วจริงๆ ก็ลองขายต่อมือสอง หรือบริจาคเพื่อสังคมก็ดูไม่เลวเหมือนกันนะ

young female tailor working with cloth

5. พอเพียงแบบไม่สุดโต่ง

หลายคนมักจะติดภาพลักษณ์ของการพอเพียงว่าต้องประหยัด ต้องทำนา ต้องทำสวน ทำไร่ ต้องทำแปลงเพาะปลูกตามหลักเศรษฐกิจ  ขอบอกเลยว่าคุณเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง เพราะคำว่า การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง นั้น แท้ที่จริงแล้ว คือการที่ใช้จ่ายเท่าที่มี ไม่ฟุ่มเฟือย หรือใช้จ่ายมากจนเกินกำลังที่เราจะหาเงินมาได้นั่นเอง

หมายความว่า แม้คุณจะเป็นเพียงมนุษย์เงินเดือนทั่วๆ ไป  คุณก็สมามารถพอเพียงได้ เช่น หากคุณหาเงินได้เดือนละ 15,000 บาท คุณก็ควรใช้จ่ายทุกอย่างไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท นั้นเอง

12152

บางครั้งคุณสามารถให้รางวัลกับตัวเองเนื่องในโอกาสพิเศษบ้างก็ได้ ไม่ว่ากัน เพราะกระทั่งสมเด็จย่าฯ ยังทรงเคยให้ของขวัญ หรือของเล่นชิ้นโต ตามที่ ร.8 และ ร.9 ขอ เนื่องในโอกาสพิเศษอย่างวันเกิด หรือวันปีใหม่ อยู่เหมือนกัน (แต่ถ้าหากเป็นสิ่งของต่างๆ พระองค์จะทรงเก็บออมเงินเพื่อซื้อของเล่นเอง ส่วนของขวัญชิ้นพิเศษเหล่านั้น จะได้ปีละครั้ง สองครั้ง เท่านั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเนื่องในโอกาสพิเศษจริงๆ ตามที่เราได้เล่าไป)

หรือการที่ในหลวงทรงซื้อกล้องถ่ายรูป (ซึ่งพระองค์ทรงเคยซื้อกล้องรุ่นตัวท็อปมาใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนเปลี่ยนเป็นกล้องรุ่นธรรมดาทั่วไป เนื่องจากมีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก เวลาเสด็จทรงงานนั่นเอง) รวมถึงแซกโซโฟนด้วยเงินส่วนพระองค์เอง แสดงให้เห็นว่า เราสามารถซื้อหาของจิปาถะได้ เพียงแต่ต้องเลือกราคา หรือสิ่งของให้เหมาะสมกับการเงินของเราก็พอแล้ว

การหาเท่าไหร่ ใช้แต่เพียงเท่านั้น ไม่ใช่แค่ช่วยให้คุณเก็บออมเงินได้ แต่ยังช่วยให้คุณปราศจากหนี้สินต่างๆ ที่ไม่จำเป็น แน่นอนว่าอย่าลืมแบ่งสัดส่วนรายได้ของเงินเดือนเพียงเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือเผื่อยามเกษียณไว้ด้วยล่ะ

Asian Man on Street Market Smile Sell Red Chilly Pepper

 


การทำความดี หรือการดำเนินรอยตามในหลวงนั้น แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีอาชีพช่วยเหลือผู้อื่น เช่น แพทย์ พยาบาล หรือมีหน้าที่รับราชการแต่เพียงเท่านั้น แต่การนำหลักคำสอน เดินตามรอยที่ในหลวงได้ทรงดำริไว้ นี่สิ ถึงจะเรียกได้ว่า ‘รักพ่อ ทำดีเพื่อพ่อ’ อย่างแท้จริง


avatar
by คะน้าใบเขียว
มนุษย์ผู้มีชีวิตชีวายามค่ำคืน ตอนนี้ดูเหมือนจะกำลังพยายามทำความเข้าใจกับมักเกิ้ลในยุคปัจจุบันอยู่ แต่ทุกวันนี้ นางก็ยังไม่ชินเสียทีจริงๆ นั่นแหละ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon