ออมเงินอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายในชีวิต

posted: 2 years ago
ออมเงินอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายในชีวิต

comments

เผลอแป๊บเดียวจะสิ้นปีแล้ว เศรษฐกิจไทยก็ยังคงมีความผันผวนและการขยายตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนอยู่เลย จากปัจจัยเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งสะท้อนได้จากภาคการส่งออกที่มีการเจริญเติบโตติดลบต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรใช้จ่ายกันอย่างประหยัด และรู้จักวางแผนทางการเงินเพื่อที่ว่าในอนาคตจะได้ไม่ลำบาก เพราะเชื่อว่าหลายคนมีเป้าหมายในอนาคตที่แตกต่างกัน

เริ่มวางแผนเป้าหมายในชีวิตgreen arrow and golden coins growth chart. business concept

การวางแผนทางการเงินเพื่อเป้าหมายในชีวิตนั้น เริ่มแรกให้เราลองจินตนาการดูว่าในอนาคตอีก 5 ปี 10 ปี 25 ปี และอีก 50 ปี จะเป็นอย่างไร ฝันอยากมีอะไรที่เป็นของตัวเองบ้าง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและเริ่มต้นวางแผนออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ เช่น

1.ตั้งเป้าหมายอยากมีบ้านหรือคอนโดมิเนียม

Chicago river and Trump Tower

การอยากมีบ้านหรือมีคอนโดมิเนียมเป็นของตัวเองนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่อาจจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ ต้องใช้เงินจำนวนมาก และเป็นการผ่อนจ่ายระยะยาว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องวางแผนให้รอบคอบเพื่อจะได้ไม่เป็นหนี้ไปจนแก่
●เช็กความพร้อมของตัวเองก่อนว่า ในระยะยาว 20 – 30 ปีข้างหน้า จะไม่มีภาระหนี้อย่างอื่นที่เป็นระยะยาวเช่นเดียวกับบ้านและคอนโดหรือไม่
●คำนวณความสามารถในการผ่อนต่อเดือน เพราะบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อยู่ เช่น บัตรเครดิต ค่างวดผ่อนรถ หรือผ่อนสินค้าอื่นๆ เป็นต้น
●เงินดาวน์ที่จะต้องผ่อนชำระกับโครงการก่อนที่จะขอยื่นกู้กับธนาคาร ต้องมีอย่างน้อย 10-15% ของราคาบ้าน หรือจะมีมากกว่านี้ก็ได้ ยิ่งมากก็จะยิ่งดี เนื่องจากบางธนาคาร อาจจะปล่อยวงเงินกู้ให้ไม่เต็ม 100% ตามที่เราขอกู้ไป อาจจะให้แค่ 80-90% ของราคาบ้าน

2.วางแผนทำประกันชีวิตเพื่ออนาคต

Compass with needle pointing north to "insurance"

การทำประกันชีวิต นอกจากจะเป็นการวางแผนให้กับอนาคตที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว ถือเป็นการออมที่มาพร้อมกับความคุ้มครองชีวิตและความเสี่ยงยังต่ำอีกด้วย ผลตอบแทนที่ได้จากการทำประกันชีวิตไม่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้ยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการทำประกันชีวิตได้ตามหลักเกณ์ของกรมสรรพากร ลองมาดูกันว่า มีประกันชีวิตประเภทใดบ้างที่เหมาะสมกับเรา…

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ให้คุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ตลอดชีพ และจ่ายทุนประกันให้กับผู้รับผลประโยชน์เมี่อผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตลง เหมาะกับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือต้องดูแลพ่อแม่ และคนข้างหลัง ซึ่งคล้ายๆ กับการออมเงินเอาไว้เป็นหลักประกันให้กับครอบครัว

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ข้อดีของประกันแบบนี้คือ เป็นการออมเงินที่ได้ความคุ้มครองชีวิตด้วย โดยจ่ายเบี้ยประกันในระยะเวลาสั้นๆ แต่คุ้มครองยาวเท่าตัว ยกตัวอย่างเช่น โครงการเมืองไทย Super Saving 14/7 ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจ่ายเบี้ยประกันเพียงแค่ 7 ปี แต่ได้ความคุ้มครองถึง 14 ปีเลยทีเดียว อีกทั้งเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนก็ไม่ได้มากมาย เริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ 1,980 บาท แต่ได้เงินจ่ายคืน 3% ของทุนประกัน ณ วันเริ่มสัญญา = 3,000 บาททุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-7 และรับเงินจ่ายคืน 5% ของทุนประกัน ณ วันเริ่มสัญญา = 5,000 บาททุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8-13 นอกจากนั้นใครที่ต้องเสียภาษี ยังสามารถนำประกันชีวิตโครงการเมืองไทย Super Saving 14/7 ไปลดหย่อนได้ด้วย (ตัวอย่างผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบัญชี บริษัทเอกชน จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท)

ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นการเตรียมพร้อมให้กับตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อในอนาคตเมื่อถึงวัยเกษียณจะได้ไม่ลำบาก ได้รับผลประโยชน์ทั้งก่อนเกษียณในรูปแบบความคุ้มครองชีวิต และหลังเกษียณก็ได้รับเงินบำนาญ สร้างความอุ่นใจแม้จะไม่ได้ทำงานแล้วก็ยังมีเงินใช้

3.วางแผนแต่งงาน

Young and happy couple in Love

จะจัดงานแต่งงานทั้งทีต้องใช้เงินถึงหลักแสนทีเดียว ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ คือ ค่าจัดเลี้ยงในโรงแรม ค่าของชำร่วย ค่าชุดแต่งงาน และค่าถ่ายภาพคู่ในสตูดิโอ ดังนั้น คู่สมรสจึงควรวางแผนการเงินให้พร้อมทั้งก่อนและหลังแต่งงาน ด้วยการจัดสรรเงินออมให้ดี โดยอาจใช้วิธีจัดแยกเงินออมออกเป็นหลายๆ บัญชี ตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินแต่ละประเภท ดังนี้

● บัญชีครอบครัว เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นประจำสำหรับคู่ชีวิต เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ หรือแม้แต่ค่าภาษีสังคม เป็นต้น

● บัญชีฉุกเฉิน เพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นเมื่อใด บัญชีนี้เป็นเงินออมไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย เป็นต้น

● บัญชีการออมและการลงทุน เป็นเงินออมเพื่อการลงทุน ที่ท่านสามารถนำไปเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การซื้อพันธบัตร การซื้อกองทุน การเล่นหุ้น การซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์ เป็นต้น
บัญชีเฉพาะกิจ เป็นบัญชีที่ตั้งไว้เพื่อเป้าหมายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงาน ค่าทริปฮันนีมูน หรือเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมการมีบุตรในอนาคต


ทั้งนี้ การวางแผนทางการเงินที่ดี ควรเริ่มขึ้นอย่างมีสติ และมีแบบแผนที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ เพื่อให้เราสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยให้แก่เราอีกด้วย


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon