อัพเดต! เส้นทางการเดินเรือ 25 – 27 ต.ค.รับ – ส่ง ปชช.ร่วมงานพระราชพิธี ฟรี!

posted: 1 year ago
อัพเดต! เส้นทางการเดินเรือ 25 – 27 ต.ค.รับ – ส่ง ปชช.ร่วมงานพระราชพิธี ฟรี!

comments

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกำหนดให้มีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบริเวณสถานที่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งนับเป็นวันสำคัญยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดการเดินเรือให้เรือด่วนเจ้าพระยาสามารถจอดรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ท่าเรือท่าช้างได้ตามปกติ โดยยกเว้นช่วงที่ปิดการจราจรทางน้ำในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 – 13.30 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตามที่กรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว ในระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2560 ให้งดใช้ท่าเรือท่าพระจันทร์ ท่าเรือมหาราช ท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือท่าเตียนในการรับ – ส่งผู้โดยสาร โดยท่าเรือเทเวศร์ และท่าเรือยอดพิมานเป็นท่าเรือสุดท้ายในการรับ – ส่งผู้โดยสาร และให้เรือด่วนเจ้าพระยาเดินเรือชิดฝั่งธนบุรีนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีฯ ในเขตพื้นที่ชั้นในไม่ต้องเดินไกล กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้มีมติในที่ประชุมให้กรมเจ้าท่า เปิดท่าเรือท่าช้างให้เรือด่วนเจ้าพระยาสามารถรับ – ส่งผู้โดยสารได้ตามปกติ ยกเว้นช่วงที่มีการปิดจราจรทางน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 – 13.30 น. และสำหรับเรือที่กรมเจ้าท่าได้ร่วมกับสมาคม และผู้ประกอบการเรือในการให้บริการฟรีแก่ประชาชนยังคงมีไว้ดังเดิม ดังนี้

วันที่ 25- 27 ตุลาคม 2560

1. กลุ่มเรือร้านอาหาร ภัตตาคาร ด้านใต้เส้นทางท่าเรือสาทร-ท่าเรือตลาดยอดพิมาน เวลา 08.00-18.00 น.ให้บริการทุก 30 นาที
2. กลุ่มเรือทัวร์ ให้บริการข้ามฟาก ท่าเรือวังหลัง-ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร , ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร และท่าเรือวัดอรุณ-ท่าเรือราชินี เวลา 08.00-18.00 น. ให้บริการทุก 20 นาที

วันที่ 25 และ 27 ตุลาคม 2560

1. กลุ่มเรือร้านอาหาร ภัตตาคาร ด้านเหนือเส้นทางท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร เวลา 08.00-18.00 น. ให้บริการทุก 1 ชั่วโมง

วันที่ 26 ตุลาคม 2560
2. เรือด่วนเจ้าพระยา ด้านเหนือเส้นทางท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือเทเวศร์ ด้านใต้เส้นทางท่าเรือวัดราชสิงขร – ท่าเรือตลาดยอดพิมาน เวลา 06.00-14.00 น. ให้บริการทุก 20 นาที และเส้นทางท่าเรือนนทบุรี – ท่าเรือวัดราชสิงขร เวลา 14.00-19.00 น. ให้บริการทุก 20 นาที
3. เรือคลองแสนแสบ เส้นทางท่าเรือวัดศรีบุญเรือง-ท่าเรือผ่านฟ้า เวลา 06.30-19.00 น. ให้บริการทุก 10 นาที เส้นทางท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือบางลำพู เวลา 09.30-17.00 น. ให้บริการทุก 20 นาที
4. กลุ่มเรือร้านอาหาร ภัตตาคาร ด้านเหนือเส้นทางท่าเรือกระทรวงพาณิชย์และท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร เวลา 08.00-18.00 น. ให้บริการทุก 1 ชั่วโมง

ด้าน บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะให้บริการเดินเรือโดยสาร โดยไม่เก็บค่าโดยสารตลอดทั้งวัน และจะเดินเรือตามคำสั่งของกรมเจ้าท่าดังนี้

เรือโดยสารให้บริการตั้งแต่ เวลา 06.00 – 19.00 น. โดยจัดการเดินเรือเป็น 2 ช่วงเวลา

• ช่วงเวลา ตั้งแต่ 06.00 – 14.00 น. เนื่องจากกรมเจ้าท่า สั่งปิดแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ สะพานพระราม 8 ถึงสะพานพุทธยอดฟ้า จะจัดเรือให้บริการดังนี้
ด้านเหนือ เส้นทางเดินเรือจาก ท่าเรือนนทบุรี – ท่าเทเวศร์ จอดรับส่งใน ท่าเรือนนทบุรี ท่าพระราม 5 ท่าวัดเขียน ท่าพระราม 7 ท่าวัดสร้อยทอง ท่าเกียกกาย ท่าพายัพ ท่าสะพานกรุงธน และท่าเทเวศร์ ซึ่งเป็นท่าเรือสุดท้าย

ด้านใต้ เส้นทางเดินเรือจาก ท่าเรือวัดราชสิงขร-ท่ายอดพิมาน จอดรับส่งใน ท่าเรือวัดราชสิงขร ท่าวัดวรจรรยาวาส ท่าสาทร ท่าโอเรียนเต็ล ท่าสี่พระยา ท่ากรมเจ้าท่า ท่าราชวงศ์ ท่าสะพานพุทธ และท่ายอดพิมาน ซึ่งเป็นท่าเรือสุดท้าย

• ช่วงเวลา ตั้งแต่ 14.00-19.00 น. บริษัทให้บริการเดินเรือ เส้นทาง ท่าเรือนนทบุรี – ท่าเรือวัดราชสิงขร โดยจอดรับส่งใน ท่าเรือนนทบุรี ท่าพระราม 5 ท่าวัดเขียน ท่าพระราม 7 ท่าวัดสร้อยทอง ท่าเกียกกาย ท่าพายัพ ท่าสะพานกรุงธน ท่าเทเวศร์ ท่าพระปิ่นเกล้า ท่ารถไฟ ท่าพรานนก ท่าวัดอรุณราชวราราม ท่ายอดพิมาน ท่าราชวงศ์ ท่ากรมเจ้าท่า ท่าสี่พระยา ท่าโอเรียนเต็ล ท่าสาทร ท่าวัดวรจรรยาวาส และท่าเรือวัดราชสิงขรโดยงดจอดให้บริการในท่าเรือพระอาทิตย์ ท่าช้าง และท่าราชินี ในเขตพระราชพิธีตามคำสั่งกรมเจ้าท่า บริษัทฯ จัดเตรียมเรือโดยสารและเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดวันโดยเรือที่ให้บริการจะมีความถี่ประมาณ 15 – 20 นาทีต่อเที่ยว เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ตามสถานที่ที่ภาครัฐกำหนด เพื่อร่วมกันแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon