อาคเนย์ประกันภัย

posted: 5 years ago
4,822 views
อาคเนย์ประกันภัย

comments

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด เดิมดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัทอาคเนย์ประกันภัยจำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่คนไทย มุ่งหวังให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเกิดความผาสุกมั่นคงภายในครอบครัว โดยยึดมั่นหลักวิชาการแห่งการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกได้ใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯที่สื่อความหมาย ถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด บริษัทอาคเนย์ประกันภัยเริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยด้านอัคคีภัยเพียงอย่างเดียว แต่การดำเนินกิจการก็เจริญเติบโตก้าวหน้ามาโดยตลอด ต่อมาจึงได้ขยายกิจการการรับประกันชีวิตเพิ่มขึ้นโดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจการประกันชีวิตเป็นครั้งแรก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 63 ปี บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด จึงเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ มีเสถียรภาพและความมั่นคง ในการดำเนินธุรกิจ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

Viriyah Insurance

ผลิตภัณฑ์และบริการของอาคเนย์ประกันภัย

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ประกันภัย2ประเภทหลักๆคือ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยทั่วไปบริษัทจะจัดเรียงตามลำดับของบริการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประภัยรถยนต์มีตัวเลือกมากมายให้เลือกรวมถึงประกันภัยประเภท1,2 และ3 โดยแต่ละประเภทจะมีชื่อเฉพาะเช่นdiamond, silver และ gold ขอเสนอที่มากที่สุดของบริษัทคือการบริการออนไลน์บนแพลตฟอร์มของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯจึงมีข้อเสนอเช่นการลงทะเบียนออนไลน์และการชำระเงินออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรยศัพท์ 0-2631-1311 (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น.)  ปอาคเนย์ประกันภัยยังมีศูนย์บริการอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน

Bangkok Insurance

รางวัลและมาตรฐานที่มีคุณภาพของอาคเนย์ประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2549 ,ปี 2550 และปี 2553จากกรมการประกันภัย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในปัจจุบันติดต่อกัน 3 ปี และอาคเนย์ประกันภัยยังได้โล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการ บริษัท และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำหรับ บริษัท ประกันภัยที่ดีที่สุดของปี 2554 นอกจากนี้กอาคเนย์ประกันภัยยังได้รับรางวัล บริษัท ยอดเยี่ยมแห่งปีโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon