เปิดโผ 10 อาชีพเสี่ยง ถูก “ปัญญาประดิษฐ์” แย่งงาน

posted: 1 year ago
เปิดโผ 10 อาชีพเสี่ยง ถูก “ปัญญาประดิษฐ์” แย่งงาน

comments

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายศรพล ตุลยะเสถียร เปิดเผยว่า สศค.ได้ทำการรวบรวมข้อมูลและศึกษาผลกระทบจากการเปิดใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอในอนาคต  โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงตกงานสูงเพราะปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI แทนที่เป็นกลุ่มแรงงานทักษะต่ำ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 140 ล้านคน  ขณะที่แรงงานของไทยมีสัดส่วน 44% และอาชีพที่เสี่ยงตกงานมีดังนี้ อาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ นักการตลาดออนไลน์ ผู้ดูแลออฟฟิศ นักบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นักข่าว บรรณาธิการ นักกฎหมาย แพทย์ และจิตแพทย์เปิดโผ 10 อาชีพเสี่ยง ถูก "ปัญญาประดิษฐ์" แย่งงาน
Credit: Dek-D.com

โดยข้อมูลที่ได้มานี้ สศค.ได้รวบรวมข้อมูลจากบริษัทเอคเซนเชอร์ ที่ปรึกษาด้านไอที ของกลุ่มแอปเปิล และองค์การแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติ ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการ AI ในแวดวงตลาดหลักทรัพย์แล้ว  ซึ่งถ้ามองในแง่ดี AI สามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลตอบแทนให้กับบริษัท


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon