อายุน้อยไม่ใช่ปัญหา ถ้าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

posted: 2 years ago
อายุน้อยไม่ใช่ปัญหา ถ้าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

comments

ถ้าจะให้พูดถึงใครสักคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจในสมัยก่อน เรามักจะนึกถึงคนที่เข้าสู่วัยกลางคนที่ต้องผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมายกว่าจะประสบความสำเร็จมาได้ แต่ทุกวันนี้ในยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สิ่งที่น่าจับตามองก็คือ “คลื่นลูกใหม่” ที่กำลังก้าวเข้ามาแทนที่ และสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น

Pretty Japanese waitress

คำถามสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนั้นคือ จะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างหลาย ๆ คนหรือจะหาเงินทุนได้จากที่ไหนให้ได้เป็นกอบเป็นกำ เพื่อที่จะสานฝันให้เป็นจริง “Rabbit Daily” ขอนำเสนอหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนได้อย่างมั่งคั่งกับการทำประกันชีวิต


ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์คืออะไร

การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการออมเงิน ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้รับผลตอบแทนทางการเงินจำนวนหนึ่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์เช่น ทุก ๆ ปี ทุก 2 ปี ทุก 3 ปี ทุก 5 ปี เป็นต้น ในขณะเดียวกันเมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตยืนยาวจนถึงวันครบกำหนดสัญญา เช่นครบ 10 / 15 /16 /18 / 20 / 21 / 25 หรือ 30 ปี ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับทุนประกันคืนครบเต็มตามจำนวนที่ทำไว้ พร้อมเงินตอบแทนพิเศษอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ (หากมี) ซึ่งเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย

Businessman touching INSURANCE sign on virsual screen


ข้อดีของการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

1.เพื่อการออมเงิน

โดยผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกันภัยอย่างสม่ำเสมอ เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาก็จะได้รับเงินจำนวนที่เอาประกันภัยตามจำนวนที่ทำไว้ (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์) นับได้ว่าเป็นการออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างวินัยให้รู้จักประหยัดอดออม และมีความรับผิดชอบอีกด้วย

2.สร้างความมั่นคง

การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน หากผู้เอาประกันภัยทำการชำระเบี้ยประกันภัยครบตามเงื่อนไขของกรมธรรม์และมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา

Man Drawing Rating Five Golden Stars on Chalkboard

3.สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เนื่องจากรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิต เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจการทำประกันชีวิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ทำประกันชีวิตก็สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้เป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

4.ได้รับความคุ้มครองชีวิตและมีความเสี่ยงต่ำ

เช่น ถ้านาย ก. ทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โครงการเมืองไทย Super Saving 14/7 ที่ให้ความคุ้มครองนาน 14 ปี โดย นาย ก. ชำระเบี้ยประกันภัยเดือนละ 1,980 บาท เพียง 7 ปีเท่านั้น นาย ก. ก็จะได้เงินจ่ายคืนในทุก ๆ สิ้นปีกรมธรรม์ และเมื่อครบกำหนดสัญญา ก็จะได้รับเงินครบสัญญาจนกว่าจะครบปีกรมธรรม์ที่14 ซึ่งกรมธรรม์แบบนี้จะทำให้จ่ายเบี้ยสั้น แต่ได้รับความคุ้มครองนาน แถมมีสภาพคล่องสูง เนื่องจากผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา สูงถึง 186% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญาสูงถึง 145% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดย นาย ก. สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปีพร้อมทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรอีกด้วย
(นาย ก. เป็นผู้เอาประกันภัยเพศหญิงชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ประกอบอาชีพพนักงานบัญชี บริษัทเอกชน จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท)


การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์สามารถตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินสำหรับอนาคตในระยะยาวได้เป็นอย่างดี และตอบโจทย์ผู้เอาประกันภัยได้อย่างตรงใจ เพราะนอกจากจะเน้นด้านการออมเงินแล้ว ยังให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าอีกด้วย สำหรับคนที่วางแผนอยากมีธุรกิจ อย่าลืมต่อเติมความฝันด้วยการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นะคะ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่  https://finance.rabbit.co.th/life-insurance/mtl-super-saving-14-7


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon