4 ประเภทของโรค อารมณ์แปรปรวน ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

posted: 1 year ago
4 ประเภทของโรค อารมณ์แปรปรวน ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

comments

อารมณ์แปรปรวน คืออาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรืออาจเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วย ความเปลี่ยนแปลงภายในของร่างกาย หรืออาจเกิดจากโรคจิตเวชบางชนิด เช่น โรคไบโพลาร์ ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ถ้าหากแปรปรวนเพียงเล็กน้อย ก็ถือว่าไม่เป็นอันตราย แต่ถ้าแปรปรวนสุดขั้ว ก็อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ ดังนั้นเราจึงมี 4 ประเภทของโรคอารมณ์แปรปรวน มาให้ทุกคนได้ทราบกัน ส่วนอาการของแต่ละประเภทจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามกันเลยดีกว่า4 ประเภทของโรค อารมณ์แปรปรวน

1. โรคซึมเศร้าเรื้อรัง (Dysthymia)


โรคซึมเศร้าเรื้อรัง จะมีอาการซึมเศร้าแบบทั่วไปที่ไม่ร้ายแรงนัก ลักษณะคล้ายกับผู้ที่ตกอยู่ในภาวะซึมแต่ไม่รุนแรงเท่า ส่วนสาเหตุของโรคนี้ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด เพราะอาจเกิดจากความเครียดสะสม การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เช่น การต้องพบเจอกับเหตุการเลวร้ายในชีวิตที่กระทบต่อจิตใจ หรือ เกิดขึ้นหลังจากคลอดบุตร ซึ่งโรคอารมณ์แปรปรวนประเภทนี้ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างจริงจัง สามารถทำให้เป็นเศร้าขั้นรุนแรงได้ในภายภาคหน้า


2. ภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรง (Major Depression)


ภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรง หนึ่งในอาการของโรคอารมณ์แปรปรวนที่พบได้บ่อย เมื่อผู้ป่วยตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าและจมอยู่กับความรู้สึกเศร้าโศกเป็นเวลานานกว่าคนปกติทั่วไป ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ขาดความสนใจต่อสิ่งรอบตัว รวมถึงขาดแรงจูงใจในการใช้ชีวิต ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยประสบกับภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงได้โดยไม่มีสัญญาณหรืออาการใดๆ บอกกล่าวล่วงหน้า อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับคนรอบข้าง แม้กระทั่งหน้าที่การงานอีกด้วย ผู้ป่วยจึงควรได้รับการบำบัดรักษาอย่างรุนแรง มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพจิต และทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านลบหนักขึ้นกว่าเดิม จนเกินที่จะควบคุมได้


3. โรคคลุ้มคลั่ง (Manic Episodes)


โรคคลุ้มคลั่ง มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ต่างจากปกติอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะมีอาการนานถึง 1 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น ซึ่งตัวผู้ป่วยเองจะมีอารมณ์ที่ครื้นเครงหรือหงุดหงิดได้ง่ายๆ และอาจทำกิจกรรมสักอย่างหนึ่งอย่างจดจ่อแบบมุ่งหวังผลโดยไม่ลดละ ทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องมีอาการอย่างน้อย 3 ลักษณะ จากทั้งหมดนี้ 1. มีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น 2. นอนน้อยลง (ใช้เวลานอนประมาณ 2-3 ชม. เท่านั้น) 3. พูดคุยมากกว่าปกติ 4. มีความคิดแล่นเร็ว 5. ทำตัวเด่นเพื่อเรียกร้องความสนใจโดยไม่จำเป็น 6. ทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป้าหมาย 7. ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ตัวเองชอบมากขึ้นกว่าปกติ โดยอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการใช้สารเสพติด แต่หากเมื่อผู้ป่วยมีลักษณะดังกล่าวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง แพทย์จะวินิจฉัยให้ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีโรคอารมณ์สองขั้ว หรือ Bipolar Disorder4. โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder)


โรคอารมสองขั้ว ผู้ป่วยจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีความความกระตือรือร้น และต้องการทำกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตหรือทำภารกิจในแต่ละวันได้ยากกว่าปกติ โดยผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วนี้จะมีอาการคลุ้มคลั่งและอาจจะไม่ได้ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเสมอไป อธิบายง่ายๆ ก็คือ อาการของโรคนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในหลายๆ ด้าน แน่นอนว่ามันอาจเป็นอันตรายทั้งต่อคนรอบข้างและตัวผู้ป่วยเอง เพราะเมื่อผู้ป่วยอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งมักมีพฤติกรรมที่ปราศจากเหตุและผล แต่เมื่ออยู่ในอาการซึมเศร้าก็จะมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสูง ดังนั้นการรักษาโรคอารมณ์แปรปรวนจึงสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อผู้ป่วยจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ


นอกจากการมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงแล้ว การมีสุขภาพจิตที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตเช่น ฉะนั้นหากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีอารมณ์แปรปรวนง่ายและรวดเร็วมากๆ หรือมีอาการเข้าข่ายตามที่กล่าวมาข้างต้น ก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์ เพื่อหาทางรักษาต่อไปจะดีที่สุด


avatar
by เฟิ้ม
v(^_^)v
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon