อินทรประกันภัย

posted: 5 years ago
2,271 views
อินทรประกันภัย

comments

head_01

เกี่ยวกับ บริษัท อินทรประกันภัย

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อว่า บริษัท ประกันภัยนิรภัย จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย จำกัด” ตามลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่จากบริษัทอินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต ใน ปี 2531 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งสำคัญอีกครั้ง โดยประกอบด้วยธนาคารมหานครจำกัด บริษัท ที.ซี.ซี. ธุรกิจ จำกัด ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อีกหลายบริษัท การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารงานและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัท บริษัทได้แปรสภาพเป็น บริษัทจำกัดมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในที่สุด

Viriyah Insurance

สินค้าประกันภัย

บริษัท อินทรประกันภัย ให้บริการสินค้าประกันภัยหลายประเภท เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนส่งทางบกและ ทางทะเล ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยเบ็ตเตล็ดต่างๆ

ในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ บริษัท ให้บริการประกันภัยทั้งแบบบังคับตาม พรบ. และแบบสมัครใจ ทั้งยังมีการให้ประกันภัยตามประเภทรถยนต์ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ รถเช่า รถบรรทุก รถจักรยานยนต์

MuangThai Insurance

การบริการ

อินทรประกันภัย ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการประกัน และ ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแก่ลูกค้า ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวประกันวินาศภัยและการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของกฎหมายจราจร ลูกค้าสามารถหาชื่อหรือ อู่คู่สัญญา โรงพยาบาลพันธมิตร ให้บริการการเคลมออนไลน์ บริการเหล่านี้ช่วยให้การบริการของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon