อินโทรเวิร์ท และ เอ็กซ์โทรเวิร์ท บุคลิกภาพที่ต้องการความเข้าใจ

posted: 3 years ago
4,823 views
อินโทรเวิร์ท และ เอ็กซ์โทรเวิร์ท บุคลิกภาพที่ต้องการความเข้าใจ

comments

คุณคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วเกี่ยวกับบุคลิกภาพขั้วตรงข้ามทั้งสองแบบนี้ ซึ่งในมุมมองของสังคมก็คงจะแบ่งแยกกันอย่างตื้นเขินว่าเป็นเพียงพวกชอบเก็บตัวกับพวกชอบเข้าสังคม แน่นอนว่าในเชิงลึกแล้วมีเกณฑ์การแบ่งแยกที่ละเอียดมากกว่านั้น โดยหลักๆ แล้วจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางจิตใจมากกว่าการกระทำที่แสดงออกมาภายนอก วันนี้เราลองมารู้จักกับบุคคลทั้ง 2 กลุ่มนี้อันได้แก่ อินโทรเวิร์ท และ เอ็กซ์โทรเวิร์ท กัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ: สิ่งที่ต้องรู้เมื่อคุณตกหลุมรักชาวอินโทรเวิร์ท8 เรื่องไม่เล็กจากใจชาวอินโทรเวิร์ท

อินโทรเวิร์ท (Introvert)

1
ชาวอินโทรเวิร์ทชอบปลีกวิเวกและครุ่นคิด

เริ่มต้นกันที่บุคลิกภาพแบบ อินโทรเวิร์ท ซึ่งเป็นที่รู้จักมากกว่า เพราะการแสดงออกของบุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้มักจะสวนทางกับคำว่า “สังคม” อย่างชัดเจน โดยมากจะสังเกตเห็นได้ชัดจากการที่บุคคลเหล่านี้ชอบปลีกตัวไปครุ่นคิดอะไรๆ อยู่คนเดียว เมื่อมีความกดดันหรือเกิดความไม่มั่นคงกับภาวะทางอารมณ์ก็มักจะเก็บความทุกข์ไว้กับตัวเอง ไม่ระบายออกหรือเล่าให้ผู้อื่นฟัง มีความมั่นใจในตัวเองต่ำ บุคคลที่มีลักษณะแบบอินโทรเวิร์ทมากๆ จะมีโอกาสเกิดความผิดปกติทางจิต อารมณ์ และบุคลิกภาพสูง อาจก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าจนนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้

ในอีกแง่หนึ่ง การที่บุคคลเหล่านี้ชอบที่จะอยู่คนเดียวและครุ่นคิดถึงสิ่งต่างๆ นั้นก็เป็นเพราะ พลังกายและพลังใจของชาวอินโทรเวิร์ทจะงอกงามได้ดีในความสงบเงียบ หรือก็คือโลกส่วนตัวที่ไร้ผู้คนนั่นเอง ถือเป็นการจัดการกับภาวะทางอารมณ์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งชาวอินโทรเวิร์ทมักจะถูกดึงดูดเข้าไปในโลกของความคิด ความรู้สึก และชอบที่จะสำรวจเข้าไปภายในจิตใจของตัวเอง ทำให้บุคคลเหล่านี้รู้จักตัวเองเป็นอย่างดี

2
อยู่คนเดียวก็มีความสุขดี

และในความเป็นจริงแล้ว บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ทก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์แบบที่เราคิดเสมอไป คุณอาจเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนเงียบๆ มีโลกส่วนตัวสูง และไม่สู้คน แต่ชาวอินโทรเวิร์ทจำนวนมากก็มีลักษณะแบบที่เรียกว่า “น้ำนิ่งไหลลึก” บางคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ภายในเป็นคนหัวรุนแรง บางคนพูดน้อยแต่ต่อยหนัก และบางคนก็ดูเงียบๆ แต่ภายในแข็งแกร่งกว่าที่คิด ในขณะที่ชาวอินโทรเวิร์ทอีกกลุ่มหนึ่งก็คล้อยตามสังคมได้โดยง่ายจนสูญเสียบุคลิกภาพและความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งกรณีนี้พบได้โดยมากในสังคมของชาวเอเชีย ที่ยังคงให้ความสำคัญกับสังคมส่วนรวม (สังคมแบบกลุ่ม) มากกว่าปัจเจก

ใครที่อยากรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาวอินโทรเวิร์ทก็สามารถไปอ่านได้ใน “พลังของคนเงียบในโลกที่ไม่เคยหยุดพูด” ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ทกว่า 7 ปีของ Susan Cain ที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวอินโทรเวิร์ทได้อย่างถึงแก่น แถมยังระบุไว้อีกด้วยว่า 1 ใน 3 ของประชากรโลก(มีแนวโน้ม)เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ท คุณอาจเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะ

เอ็กซ์โทรเวิร์ท (Extrovert)

เอ็กซ์โทรเวิร์ท
ชาวเอ็กซ์โทรเวิร์ทชอบเข้าสังคม

ต่อกันที่บุคลิกภาพแบบ เอ็กซ์โทรเวิร์ท มีผู้แปลเป็นศัพท์เฉพาะไว้ว่า “คนพาหิรวัฒน์” ซึ่งมีลักษณะเป็นขั้วตรงข้ามกับบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ท บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ทนี้จะไม่ชอบอยู่คนเดียว พลังกายและพลังใจของชาวเอ็กซ์โทรเวิร์ทจะเกิดขึ้นได้จากการเข้าสังคมหรือได้พบปะผู้คน เมื่อเกิดภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือมีความขัดแย้งในจิตใจก็มักจะหาทางออกโดยการเข้าสังคมมากกว่าเลือกที่จะอยู่คนเดียว

นอกจากนี้ ชาวเอ็กซ์โทรเวิร์ทมักจะเป็นผู้มีน้ำใจ สนใจและใส่ใจผู้คนหรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว รวมไปถึงเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น มากกว่าจะมัวจดจ่อแต่เรื่องของตัวเองและภายในจิตใจของตัวเอง ซึ่งในทางเดียวกัน ชาวอินโทรเวิร์ทก็ชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือสถานที่ที่พวกเขาสามารถมีส่วนรวมและได้รับโอกาสในการโต้ตอบ เรียกง่ายๆ ว่าชอบที่จะมีตัวตนในสายตาของคนรอบข้างนั่นเอง โดยเฉพาะการได้เป็นศูนย์กลางหรือรับบทบาทหน้าที่สำคัญ เพราะชาวเอ็กซ์โทรเวิร์ทเบื่อหน่าย(หรือบางรายถึงขั้นหวาดกลัว)การอยู่คนเดียว และไม่ได้มีโลกส่วนตัวที่กว้างใหญ่ให้ถอยกลับเข้าไปเหมือนชาวอินโทรเวิร์ท

เอ็กซ์โทรเวิร์ท
เมื่อมีปัญหาก็ชอบออกไปพบปะผู้คนมากกว่าจะนั่งครุ่นคิดอยู่คนเดียว

แต่ถึงอย่างนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ทจะเป็นคนเปิดเผย และอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เลย พวกเขาเพียงได้รับพลังและมีความสุขเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนก็เท่านั้น ชาวเอ็กซ์โทรเวิร์ทมักจะคิดได้ดีที่สุดขณะพูดคุยไปพลาง และอาศัยการตอบรับจากอีกฝ่ายเพื่อดำเนินบทสนทนาหรือกิจกรรม ซึ่งต่างจากชาวอินโทรเวิร์ทที่มักจะครุ่นคิดและเตรียมตัวมาก่อนเข้าสังคม

สังคมของชาวตะวันตกนิยมพวกที่มีบุคลิกภาพแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ทมากกว่า ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่คนส่วนมากมีความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าพูด มีความมั่นใจในตัวเองสูง ผู้ที่มีปฏิบัติตัวในลักษณะที่ต่างจากบุคลิกภาพแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ทจึงอาจถูกมองว่ามีปัญหาและเป็นพวกเก็บกด เพราะไม่ค่อยแสดงปฏิกิริยาตอบโต้กับสภาพสังคมแวดล้อม

แอมบิเวิร์ท (Ambivert)

5
ชาวแอมบิเวิร์ทอยู่ตรงกลางระหว่างขั้วบุคลิกภาพทั้ง 2 ด้านบน

หลายคนอาจยังไม่เคยได้ยินคำว่า แอมบิเวิร์ท ซึ่งหมายถึงบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งระหว่างอินโทรเวิร์ทและเอ็กซ์โทรเวิร์ทนั่นเอง อธิบายให้ชัดเจนคือ บุคคลที่มักบุคลิกภาพแบบแอมบิเวิร์ทนั้น จะเป็นผู้ที่มีบุคลิกโน้มที่สลับไปมาระหว่างอินโทรเวิร์ทและเอ็กซ์โทรเวิร์ท บางครั้งอาจโน้มเอียงไปทางอินโทรเวิร์ท บางครั้งอาจโน้มเอียงไปทางเอ็กซ์โทรเวิร์ท หรือในบางราย ก็มีความขัดแย้งจากทั้ง 2 บุคลิกลักษณะอยู่ในตัวคนเดียว ถือเป็นความซับซ้อนทางบุคลิกภาพรูปแบบหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความผิดปกติทางจิตแต่อย่างใด

อ่านจบแล้วคุณก็คงเข้าใจได้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนรอบตัวที่ก็มีความแตกต่างกันไป รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้อีกทีหนึ่ง จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ในการตัดสินว่าใครเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบใดนั้นไม่ได้อยู่ที่การวัดผลของการกระทำ แต่อยู่ในสาเหตุของการแสดงออกซึ่งก็คือความคิด และความรู้สึกในระดับของจิตใจนั่นเอง ส่วนบุคลิกภาพแบบใดจะเป็นที่นิยมชมชอบมากแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสังคมที่บุคคลเหล่านั้นดำรงอยู่ สังคมเอเชียนิยมบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ท สังคมตะวันตกนิยมบุคลิกภาพแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ท ส่วนใครที่เป็นชาวแอมบิเวิร์ทก็จงภูมิใจเสียว่า คุณสามารถข้ามไปมาได้ในระหว่าง 2 โลก ซึ่งก็คือโลกส่วนตัวและโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเอง

และยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลแห่งความรักแบบนี้ ใครที่กำลังตกหลุ่มรักชาวอินโทรเวิร์ทแต่ยังกังวลอยู่ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดี ต้องลองเข้าไปอ่านนี่เลย 8 สิ่งที่ต้องรู้เมื่อคุณหลงรักชาวอินโทรเวิร์ท และถ้าอยากเข้าใจชาวอินโทรเวิร์ทให้มากขึ้นไปอีก ก็คงต้องลองเข้าไปอ่าน 8 เรื่องไม่เล็กจากใจชาวอินโทรเวิร์ท ที่จะมาบอกคุณให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ชาวอินโทรเวิร์ทนั้นเป็นอย่างไร


avatar
by ด.ช.อไทย
มนุษย์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon