ตลาดอี-คอมเมิร์ซไทย สยายปีกปีนี้โตเพิ่มอีก 2.8 ล้านล้าน

posted: 1 year ago
ตลาดอี-คอมเมิร์ซไทย สยายปีกปีนี้โตเพิ่มอีก 2.8 ล้านล้าน

comments

นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิซย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ TARAD.com เปิดเผยว่า ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ตลาดอี-คอมเมิร์ซไทย มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดย ETDA สำนักงานพัฒนาธรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คาดว่าปีนี้จะมีมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาท ่หรือโตได้เพิ่มขึ้นอีก 20 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้อยู่ที่  10 % โดยยอดนี้จะรวมถึงธุรกิจแบบธุกริกจักบกุรกิจ BB และธุรกิจกับลูกค้า BC และธุรกิจกับภาครัฐคาด อี-คอมเมิร์ซไทย ปีนี้โตแบบก้าวกระโดด
Credit: iChainnel

โดยช่องทางการขายของออนไลน์หลักมีด้วยกัน 3 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ของตัวเอง ช่องทางที่ 2 ขายผ่านอีมาร์เก็เพลส เช่น ตลาดดอดคอม และช่องทางที่ 3 ผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ ส่วนความคิดเห็นจากภาครัฐโดย

ด้านนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า มีแผนงานของกรมที่ผลักดันให้รากหญ้าในต่างจังหวัดหันมาทำการค้าออนไลน์เช่นกัน ซึ่งจะล้อตามแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติระยะเวลา 5 ปี โดยได้ร่างแผนงานกรมระยะ 1 ปี ออกมาเสร็จแล้ว ของปีงบประมาณ 2561 เตรียมเสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์พิจารณา


avatar
by Anatta อนัตตา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon