เข้าใจ ประกันภัยรถยนต์ ในมุมใหม่

posted: 5 years ago
เข้าใจ ประกันภัยรถยนต์ ในมุมใหม่

comments

ประกันภัยรถยนต์

ด้วยการรับสารจากสื่อรอบด้าน ทำให้ประสบการณ์ที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ ย่อมถูกแปรเปลี่ยนไปจากความเป็นจริงไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะในยุคที่เราสามารถเข้าถึงสื่อ และสื่อสามารถเข้าถึงเราได้อย่างปัจจุบันทันด่วนเช่นในทุกวันนี้ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของ “ ประกันภัยรถยนต์ ” ที่หลายๆ คนยังคงมีความเข้าใจที่ผิดๆ อยู่มากมาย โดยในคราวนี้เราจะหยิบยกเอาบางประเด็นบางมุมมองที่พบได้บ่อยๆ มานำเสนอกัน

ด้วยการนำเสนอของสื่อโฆษณาในภาพที่ “บวก” มากๆ ทำให้หลายคนมักเข้าใจว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์ สามารถคุ้มครองฉันได้ในทุกกรณี แม้จะเป็นฝ่ายผิด ตนก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบริษัทประกันฯ ประกอบกับความเกียจคร้านในการที่จะศึกษารายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับทำ ประกันภัยรถยนต์ ขึ้น ดังนั้นขอให้คำนึงไว้ว่า

ประกันภัยรถยนต์ มีขอบเขตความคุ้มครองจำกัด: ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ชั้นไหน ก็ให้ความคุ้มครองเบื้องต้นเพียงแค่ ร่างกายและทรัพย์สินเท่านั้น ไม่ได้ชดเชยค่าเสียหายอื่นๆ ในหลายๆ กรณี เช่น ค่าทำขวัญ หรือค่าเสียเวลา เป็นต้น

– ควรชดเชยให้แก่คู่กรณีตามสมควร: เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็น “ฝ่ายผิด” อย่างไรแล้วคุณก็จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ โดยควรรับฟังข้อเรียกร้องของคู่กรณีและแสดงออกถึงความพยายามที่จะรับผิดชอบในความผิดที่คุณได้เป็นผู้ก่อ

– ศึกษาความคุ้มครองของ ประกันภัยรถยนต์ ที่ซื้อ: เข้าใจว่าหลายคนคงปวดเศียรเวียนเกล้าทุกครั้งที่เห็นตัวหนังสือเรียงกันเป็นพรืดบนหน้ากระดาษนับสิบ แต่ขอให้คุณพึงระลึกไว้ว่านี่คือเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของตัวคุณเอง ดังนั้นจึงควรอ่านรายละเอียดเหล่านี้ให้ดี โดยอาจเลือกอ่านและจำเฉพาะสิทธิประโยชน์ และข้อปฏิบัติสำคัญๆ ก็ได้ และเมื่อเวลาจึงค่อยมาศึกษาสัญญาของคุณเพิ่มในภายหลัง

ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่า หากเราทำการศึกษาถึงข้อระเบียบต่างๆ ของกรมธรรม์ที่ซื้ออย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็จะทำให้เราเข้าใจใน ประกันภัยรถยนต์ ที่ทำมากขึ้น และรู้ว่าควรปฏิบัตีตัวเช่นไรทุกครั้งที่เกิดเหตุ ที่จะเป็นผลดีต่อตัวเรามากที่สุด


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon