ตอกย้ำ! คนรุ่นใหม่ เปิดตัวศูนย์ตรวจ “เครดิตบูโรคาเฟ่” แห่งใหม่ ย่านอารีย์

posted: 1 year ago
ตอกย้ำ! คนรุ่นใหม่ เปิดตัวศูนย์ตรวจ “เครดิตบูโรคาเฟ่” แห่งใหม่ ย่านอารีย์

comments

ทุกวันนี้เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพื่อพัฒนาให้ก้าวไกล และทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Life Style ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของคนรุ่นใหม่ ดังนั้นในยุคสมัยนี้ มีสิ่งที่แปลกใหม่เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะรูปแบบของบริการต่าง ๆล่าสุด บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดตัวศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ ชั้น 3 (โซนธนาคาร) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ภายใต้แนวคิด “เครดิตบูโรคาเฟ่” สร้างบรรยากาศเป็นกันเองเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่จะมาใช้บริการ พร้อมอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการตรวจเครดิตบูโรแก่ประชาชนทั่วไป

โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่กลับมีแนวโน้มหนี้สิน และหนี้เสีย เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด “เครดิตบูโรคาเฟ่” โดย เปิดเผยว่า ในยุคที่กลุ่มคนรุ่นใหม่กำลังจะก้าวเข้ามามีบทบาทเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น หนี้สินและหนี้เสียเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ของคนกลุ่มนี้ ในขณะเดียวกัน การก่อหนี้ของกลุ่มวัยกลางคนและวัยเกษียณก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ทำให้ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายควรช่วยกันเร่งแก้ไข อย่างไรก็ตาม การสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการลดโอกาสเกิดหนี้ที่ง่ายและยั่งยืน เช่น การใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น การรู้จักออม รวมไปถึงการตรวจเครดิตบูโร ที่นอกจากจะช่วยตรวจสอบสภาพการเงินของตนเองแล้ว ยังช่วยวางแผนการเงินก่อนไปกู้ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว และช่วยให้มีโอกาสได้ลดดอกเบี้ยหากมีประวัติดีอีกด้วย

ปัจจุบันมีศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเปิดให้บริการแล้วทั้งหมด 4 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางเครดิตบูโรจึงได้มีการเพิ่มศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ เพื่อการบริการที่เข้าถึงง่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดตั้งภายในแนวคิด “เครดิตบูโรคาเฟ่” ที่เน้นบรรยากาศผ่อนคลายเสมือนอยู่ในร้านกาแฟ สร้างความรู้สึกเป็นกันเองซึ่งเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่จะมาใช้บริการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับ “เครดิตบูโรคาเฟ่” ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 โซนธนาคาร อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ที่มีความโดนเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบอาคารทรงวงรีรูปไข่มุก ซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอารีย์เพียง 200 เมตรเท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจตรวจเครดิตบูโร เพียงนำบัตรประชาชนตัวจริงของตนเองมาแสดง ณ เครดิตบูโรคาเฟ่ สามารถรอรับรายงานเครดิตบูโรได้ภายใน 15 นาที ค่าบริการ 100 บาท เฉพาะรายการบุคคลธรรมดายื่นตรวจของตนเองและมอบอำนาจ (พร้อมรับเครื่องดื่มฟรี) เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

ทั้งนี้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ เครดิตบูโร เป็นบริษัทส่วนกลางที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อติดตามและเก็บข้อมูลประวัติด้านการเงินของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน เช่น เงินกู้ บัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งการตรวจสอบข้อมูล สามารถทำได้ทั้งการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว หรือกรณีนิติบุคคล ได้ 3 วิธี

1. ยื่นผ่านธนาคาร ซึ่งสามารถยื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้ทุกสาขา หรือยื่นคำขอผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยตัวเอง โดยทางเครดิตบูโรจะจัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ

2.บุคคลธรรมดา สามารถเอกสารที่ต้องแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง ค่าธรรมเนียม 100 บาท (สำหรับการตรวจสอบครั้งเดียว รายงานฉบับเดียว)3. นิติบุคคล เอกสารที่ต้องนำมาแสดง ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง, ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ค่าธรรมเนียม 200 บาท (สำหรับการตรวจสอบครั้งเดียว รายงานฉบับเดียว)


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon