เคเอสเค ประกันภัย

posted: 5 years ago
1,345 views
เคเอสเค ประกันภัย

comments

เคเอสเคประกันภัย

เกี่ยวกับ บริษัท เคเอสเค ประกันภัย

 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนชื่อบริษัทสองครั้ง ตามโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียไดนามิก ประกันภัย จำกัด เป็น บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด และเป็น บริษัท  เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ในปัจจุบันบริษัททำการรับประกันวินาศภัยครอบคลุมหลายประเภท มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพ และมีสาขาตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างทั่วถึง

Viriyah Insurance

ผลิตภัณฑ์จาก เคเอสเค ประกันภัย

 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย 2 ประเภทหลัก คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคล และผลิตภัณฑ์ลำหรับลูกค้าธุรกิจ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคลประกอบด้วย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยเดินทาง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ในส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าธุรกิจ ประกอบด้วย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าและประกันภัยทางทะเล และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย ยังมีโปรโมชั่นแพคเกจประกันภัยเพื่อให้บริการคุ้มครองพิเศษ สำหรับประกันภัยรถยนต์ บริษัทมีแผนประกันภัยรถยนต์ประเภท 5+ ที่ให้ประกันครอบคลุมค่าความ เสียหายจากน้ำท่วม ในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ลูกค้าสามารถรับค่าชดเชยระหว่างการเข้ารักษาในสถานพยาบาลลูงสุด 6 วันต่อครั้ง และสามารถรับค่าชดเชยได้สูงสุด 14 วันต่อปีตามอัตราเบี้ยประกันภัย ในส่วนของแผนการประกันภัย ‘บ้านอุ่นใจ’ ของการประกันภัยบ้านอยู่อาศัย ลูกค้าสามารถประกันบ้านอยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ นอกเหนือ จากภัยพิบัติ เช่น ภัยจากลมพายุ ลูกเห็บหรือแผ่นดินไหว สูงสุดถึง 20% ของเบี้ยประกัน

Bangkok Insurance

บริการของ เคเอสเค ประกันภัย

 บริษัท ให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฝ่ายรับแจ้งอุบัติเหตุ พร้อมที่จะให้คำแนะนำและส่งพนักงานสำรวจภัยไปยังที่เกิดเหตุในทันที ทั้งยังมีบริการช่วยเหลือแนะนำขั้นตอนการต่ออายุกรมธรรม์ โดยตัวแทนและนายหน้า

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon