เจนเนอราลี่ ประกันภัย

posted: 5 years ago
2,258 views
เจนเนอราลี่ ประกันภัย

comments

Generali TH

เกี่ยวกับบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท Assicurazioni Generali กลุ่มบริษัท Jerneh Asia Berhad และ กลุ่มครอบครัวตันติพิพัฒน์พงศ์ ภายใต้การสนับสนุน และบริหารงาน ของกลุ่ม บริษัทเจนเนอราลี่ อันกลุ่มที่มีความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางด้านการเงินในระดับแนวหน้าของโลก ผลักดันให้เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยและสถาบันการเงินที่มีความโดดเด่นและก้าวหน้ายิ่งในประเทศไทย

Viriyah Insurance

ประกันภัยกับ เจนเนอราลี่ ประกันภัย

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านธุรกิจประกันภัยซึ่งครอบคลุมทั้ง การรับประกันภัยบุคคล ได้แก่ การประกันภัยที่อยู่อาศัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยอุบัติเหตุ รวมถึงการรับประกันภัยพาณิชยกรรม สำหรับการคุ้มครองปกป้องทรัพย์สินขององค์กรธุรกิจ การคุ้มครองเพื่อปกป้องความเสียหายที่เกิดระหว่างการขนส่งทั้งทางทะเล ทางอากาศยาน ทางบก หรือทางไปรษณีย์ และความคุ้มครองปกป้องภัยของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME)

ประกันวินาศภัย

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และทางเลือกที่สร้างสรรค์ มีความหลากหลาย ทั้งประกันชีวิต และประกันภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าทั้งรายบุคคลและกลุ่มบริษัท ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตัวอย่างแผนประกันภัยอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้รถยนต์ และอุบัติเหตุต่างๆ ได้แก่

Bangkok Insurance

GenMotor แผนประกันภัยและอุบัติเหตุทางรถยนต์ แบ่งย่อยเป็น ภาคบังคับ ให้ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ และ ภาคสมัครใจ ที่คุ้มครองความเสียหายต่อรถ และค่ารักษาพยาบาลต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

GenPA แผน ประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นขณะทำงาน หรือเดินทางท่องเที่ยว อันทำให้เกิดความบาดเจ็บแก่ร่างกาย การสูญเสียอวัยวะ และสายตา ทุพพลภาพ การถูกฆาตกรรม และลอบทำร้ายร่างกาย และขยายถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon