วัคซีนเดงกวาเซียป้องกันไข้เลือดออกตัวแรกของโลก

posted: 2 years ago
วัคซีนเดงกวาเซียป้องกันไข้เลือดออกตัวแรกของโลก

comments

โรคไข้เลือดออก ถือว่าเป็นโรคอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งเป็นบ้านที่มีเด็กเล็ก ยิ่งต้องระวังกันให้มาก เนื่องจากโรคดังกล่าวอันตรายไม่แพ้โรคอื่น ๆ เพราะในแต่ละปีมีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่า ในแต่ละปีน่าจะมีจำนวนการติดเชื้อไข้เลือดออกทั่วโลกประมาณ 390 ล้านราย ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนการติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 1 ซึ่งกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไข้เลือดออกมักจะเป็นกลุ่มคนเมืองในประเทศที่มีฐานรายได้ระดับกลางในแถบละตินอเมริกา ภูมิภาคแปซิฟิก แคริบเบียน แอฟริกา และเอเชีย รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลก

โดยโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ โดยมียุงลายบ้านและยุงลายสวนเป็นพาหะนำโรค พบมากในประเทศเขตร้อนไปจนถึงรอยต่อของเขตร้อนและเขตอบอุ่น ซึ่งผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ส่วนใหญ่ 80% ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น เป็นไข้ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ หรืออีกส่วนหนึ่งมีอาการรุนแรงกว่าและเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ อาการรุนแรงมากจนเสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยช่วงระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ 3-14 วัน

สำหรับคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาด แต่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด และเมื่อเดินทางกลับแล้ว มีไข้ตั้งแต่หลังวันที่ 14 มีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นไข้เลือดออกเดงกี่ ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่มีอาการไม่ต่างจากหวัดหรือกระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ ซึ่งจะท้องร่วงและอาเจียน แต่มีโอกาสป่วยหนักได้มากกว่าผู้ใหญ่แม้อาการระยะแรกจะค่อนข้างไม่รุนแรง แต่จะมีไข้สูงด้วย

โรคไข้เลือดออกนั้นมีสาเหตุหลักๆ มาจากยุงลายตัวเมีย บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง ทำให้ได้รับเชื้อไวรัสเดงกี่ เชื้อจะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสเดงกี่จะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง เมื่อยุงกัดก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วันในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก

โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน และโรงเรียน ชอบวางไข่ในน้ำสะอาดที่อยู่นิ่งๆ ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อระบายน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯล่าสุดช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทีมวิจัยจากบริษัท “ซาโนซิ” (Sanofi) ได้ผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก “เดงกวาเซีย” (Dengvaxia) ตามชื่อโรค เป็นวัคซีนชนิดแรกของโลกที่ได้รับการอนุมัติการใช้งานแล้วจากทางการเม็กซิโกและได้ถูกนำไปใช้กับชาวบ้าน อายุตั้งแต่ 9 – 45 ปี ในพื้นที่ๆ มีความเสี่ยงในเม็กซิโก

ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนามาตั้งแต่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยใช้งบประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 6 หมื่นล้านบาท โดยผู้พัฒนาตั้งความหวังว่า วัคซีนชนิดนี้จะสามารถทำรายได้ประมาณ 1.4 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้แล้วองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ภายในปี 2563 จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกลงให้ได้อย่างน้อย 50% และลดอัตราการป่วยด้วยไข้เลือดออกให้ได้อย่างน้อย 25% ขึ้นไป


แม้ว่าปัจจุบันจะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วก็ตาม แต่ในขณะนี้วัคซีนเดงกวาเซียก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากนัก ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะป้องกันได้คือ ต้องอยู่ในที่ปลอดจากยุงและพยายามอย่าให้โดนยุ่งกัดก็ถือว่าได้เป็นการป้องกันเบื้องต้นได้เช่นกัน


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon