อยากเป็น HR ต้องเตรียมตัวยังไง อ่านได้ที่นี่

posted: 2 years ago
อยากเป็น HR ต้องเตรียมตัวยังไง อ่านได้ที่นี่

comments

อีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญต่อธุรกิจในยุคนี้นั่นก็คือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือที่เรียกกันว่า HR (Human Resources) เพราะปัจจุบันสิ่งที่หลายบริษัทให้ความสำคัญก็คือพนักงาน เพราะพนักงานทุกคนจะเข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจของบริษัทมากขึ้น ทำให้อาชีพ HR เองมีความสำคัญ และมีหน้าที่มากกว่าการหาคนเข้ามาทำงานอีกด้วย โดยแบ่งเป็นหลักๆ ได้ดังนี้

ลักษณะงาน HR ในด้านต่างๆ

1. HR Planning งานวางแผนกำลังคน

จะมีหน้าที่วางแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ว่าต้องใช้บุคคลที่มีลักษณะอย่างไร จำนวนเท่าใด และพัฒนาบุคคลที่มีอยู่ให้มีความสามารถอย่างไร รวมถึงการควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน และกำหนดนโยบาย ระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. Recruitment งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร

Blocks for Customer-Managed Relationship Concept

ลักษณะงานในข้อนี้เป็นสายงาน HR ที่ผู้คนรู้จักมากที่สุด เริ่มตั้งแต่หาคนที่มีคุณสมบัติกับตำแหน่งงาน จากนั้นทำการลงประกาศสมัครงาน และคัดเลือกพร้อมนัดสัมภาษณ์ รวมถึงการเตรียมแบบทดสอบ ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง ยืนยันบุคคลอ้างอิง และแจ้งผลการสัมภาษณ์ พร้อมติดตามความคืบหน้าหลังจากรับเข้าทำงาน

3. Personnel Administration งานระบบข้อมูล

มีหน้าที่จัดการเอกสารฐานข้อมูลต่างๆ ของพนักงานในบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ประวัติการทำงาน การประเมินการทำงาน ข้อมูลเงินเดือน การขาดงาน ข้อมูลการสรรหาพนักงาน รวมถึงการติดตามวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของพนักงาน4. Training & Development งานพัฒนาบุคลากร

มีหน้าที่พัฒนาพนักงานให้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน หรือการย้ายตำแหน่งงานเพื่อให้โอกาสได้ศึกษางานใหม่ๆ และเรียนรู้ประสบการณ์จากงานอื่น

เมื่อทราบแล้วว่า HR มีหน้าที่อะไรบ้าง ก็มาดูกันว่าถ้าต้องการเป็น HR จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เลือกเรียนให้ตรงสาย

สำหรับคนที่รู้ตัวว่าตนเองต้องการที่จะทำงานในสายงาน HR ตั้งแต่เริ่มเข้ามหาลัย วิธีที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ได้โดยตรงที่สุดก็คือการเรียนจบในคณะ หรือสาขาเหล่านี้ สาขาจิตวิทยา สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการปกครอง ซึ่งสาขาเหล่านี้จะสอนวิชาที่เกี่ยวกับงาน HR โดยตรง ส่วนคนที่ไม่ได้เรียนจบมาจากสาขาโดยตรง ก็สามารถที่จะทำงาน HR ได้เช่นเดียวกัน เพราะปัจจุบันหลายบริษัทค่อนข้างเปิดกว้าง แต่ตอนสัมภาษณ์อาจจะต้องแสดงให้บริษัทเห็นให้ได้ว่า คุณมีความสามารถที่จะรับผิดชอบงานนี้ได้ แม้ไม่ได้เรียนมาตรงสายก็ตาม

คุณสมบัติที่ต้องมี

Marketing segmentation

ชอบเรียนรู้ และติดตามข่าวสาร

คอยหมั่นอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงาน HR อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษี กฎหมายแรงงาน รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จำข้อมูลมาบอกกับพนักงานได้อย่างถูกต้อง

ให้คำปรึกษาได้

คอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำกับพนักงานที่มีปัญหา ทั้งปัญหาการทำงาน และปัญหาเรื่องชีวิตส่วนตัว เพราะสิ่งเหล่านี้จะสร้างอุปสรรคต่อการทำงาน เพราะฉะนั้น HR จะต้องให้คำแนะนำที่ถูกต้องไม่เลือกปฏิบัติ

คนที่เป็น HR จะต้องสามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม โดยไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้ามายุ่งเกี่ยว ไม่แสดงออกว่าชอบ หรือไม่ชอบใครจนเกินเหตุ เพราะจะทำให้พนักงานไม่กล้าเข้าหา

เก็บความลับได้

เนื่องจากงาน HR มีหน้าที่ดูแลเอกสารข้อมูลส่วนตัวต่างๆ รวมถึงเงินเดือน ที่ต้องเก็บเป็นความลับ ยังไม่นับถึงปัญหาของพนักงานที่ต้องไม่ให้พนักงานคนอื่นรู้ เพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอีกด้วย

ทำงานเกินความคาดหมาย

สามารถเข้าถึงปัญหา และมอบความช่วยเหลือให้กับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้พนักงานรู้สึกไม่โดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง ในขณะเดียวกันต้องช่วยให้องค์กรเกิดความสัมพันธ์ทั้งดี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของพนักงานด้วยกัน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

ถึงแม้ว่าลักษณะของงานสาย HR จะถูกแบ่งออกมากกว่าหนึ่งรูปแบบ แต่ความหมายโดยรวมใหญ่ๆ ก็คือการพัฒนาทรัพยากรอย่างมนุษย์ ให้ไปในทิศทางเดียวกับองค์กร เพื่อความสำเร็จและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในเวาเดียวกัน

นอกจากนี้ Rabbit Daily เรายังมีเคล็ดลับดีๆ ในการทำงาน อย่างเช่น เป็นเด็กจบใหม่ หางานยังไงให้ได้ง่ายๆ เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก, เคล็ดลับจากมืออาชีพ กับ 7 วิธี โฟกัสกับงาน หลังวันหยุดยาว และ รู้ไว้ไม่มีพลาด! กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรใช้ในเรซูเม่ ให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วย!


avatar
by DeepA
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon