เทศกาลกินเจ 2557 มากินเจกันเถอะ!

posted: 4 years ago
2,140 views
เทศกาลกินเจ 2557 มากินเจกันเถอะ!

comments

 

เทศกาลกินเจ 2557

ปกติแล้ว เมื่อถึงวัน 1 ค่ำเดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) ของทุกๆปี ก็จะเปิดตัวเข้าสู่เทศกาลกินเจ แต่ว่าในปีพ.ศ. 2557 นี้กลับมีเดือน 9 ถึงสองครั้ง (ตามปฏิทินจีน) ทำให้มีการจัดเทศกาลกินเจถึง 2 ครั้งด้วยเช่นกัน ครั้งแรกวันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคม และ ครั้งที่สองวันที่ 24 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน

Viriyah Insurance

เราเองก็คงเคยเห็นธงเหลืองๆ อยู่ทุกปีที่เป็นสัญญาณว่าเทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้ว จำว่า “เจ” ภาษาจีนหมายถึง “อุโบสถ” เดิมหมายถึงการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน ตามประเพณีของชาวพุทธที่ถือศีล 8 ที่จะไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวัน แต่ในนิกายมหายานจะรวมไปถึงการละเว้นไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วย ทำให้ปัจจุบันแม้ว่าจะรับประทานอาหารครบ 3 มื้อแต่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ยังถือว่าเป็นการกินเจนั่นเอง แต่การกินเจมาพร้อมกับการถือศีล ดังนั้น ผู้ที่กินเจในช่วงเทศกาลก็จะต้องถือศีล อยู่ในศีลธรรมที่ดีที่งาน สะอาดทั้งกาย วาจา และใจด้วยนั่นเอง

จุดประสงค์

การกินเจมีจุดประสงค์หลักๆอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

  1. สุขภาพ

    อาหารเจเป็นอาหารชีวจิต หากรับประทานติดต่อกันได้ จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกาย ขับพิษ ของเสีย ปรับระบบร่างกายให้มีความเสถียรภาพมากขึ้น

  2. เมตตา

    เนื่องจากคนเรา อาหารที่เรากินทุกวันมีเลือดมีเนื้อของสัตว์ต่างๆ ผู้มีจิตใจดีงามจึงไม่สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้

  3. เว้นกรรม

    การฆ่าเพื่อเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมารับประทานถือเป็นการสร้างกรรม แม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าเองก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการจ้างฆ่า ถ้าไม่มีคนกิน ก็ไม่มีคนฆ่าเอามาขาย เนื่องด้วยกฎแห่งกรรมนี้เอง ผู้ที่เข้าใจจึงจะหยุดกินด้วยกฎแห่งกรรม หันมารับประทานอาหารเจแทน แค่ไม่เห็นแก่ความอร่อยในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อจะได้ทำบุญทำทานบ้าง

มากินเจกันเถอะ

กินเจ 10 วันทำอะไรกันบ้าง

วันที่ 1

การเชิญเจ้า โดยแต่ละศาลเจ้าก็จะดูฤกษ์ยามที่เหมาะสม แต่จะต้องไม่เกินเที่ยงวัน เมื่อใช้ปวยเสี่ยงทาย (โยนสองครั้ง) หาก อันหนึ่งหงาย อันหนึ่งคว่ำ แสดงว่าเจ้าเสด็จมาแล้ว ก็จะเริ่มการกินเจ แต่คนส่วนมากอาจจะเริ่มทานล่วงหน้าเพื่อเป็นการล้างท้องก่อนวันเทศกาล

วันที่ 2

เช้า จะมีการจุดธูปขนาดใหญ่ จัดตั้งเครื่องเซ่น เผาไม้หอม เพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้า

Dhiphaya Insurance

วันที่ 3

หลังจากได้กินเจผ่านไปแล้ว 3 วันจะถือว่าเรามีความสะอาดแล้ว ถ้าเป็นที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีการเชิญเจ้าเข้าทรง 2 องค์ คือ ลำเต้า (เจ้าผู้สำรวจคนเกิด) และ ปักเต้า (เจ้าผู้สำรวจคนตาย) และมีการทำพิธี ปั้งกุ้น (พิธีปล่อยพระ) คือ จัดทหารของเจ้าทั้ง 2 ไปรักษาศาลเจ้าทั้ง 5 ทิศเพื่อเป็นการป้องกันความชั่วร้าย และ ภูตผีต่างๆมาทำลายพิธี

วันที่ 4

วันไหว้ วันนี้ศาลเจ้าต่างๆจะแน่นไปด้วยผู้มีจิตศรัทธามากราบไหว้ขอพร

วันที่ 5 – 6

รับประทานอาหารเจกันตามปกติ

วันที่ 7

พิธีบูชาดาว เพื่อขอความเป็นสิริมงคล ขอพรรักษาโรคภัยไข้เจ็บ มีการไหว้เจ้าเรียกว่า ไหว้เจ้าใหญ่ มีการซื้อเต่า ปลาไหล นก  มาไหว้ด้วย

วันที่ 8

วันนี้มีการลอยกระทงคล้ายวันลอยกระทงตามความเชื่อของคนไทย เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าแม่คงคา เจ้าแม่แห่งแม่น้ำลำคลองที่ให้น้ำใช้ ให้น้ำดื่ม และ ขอให้สิ่งที่ไม่ดีลอยไปตามน้ำ

ที่จังหวัดภูเก็ตจะมีการจัดขบวนแห่ใหญ่โตมโหฬาร นำเกี้ยวไปรับพระจำหลักสี่สะพานหิน มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ของม้าทรง (คนทรงเจ้า) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมีการใช้ของมีคมแทงตามร่างกาย ตั้งแต่ง้าว ลูกตุ้มเหล็ก ดาบ ขวานจามหลัง มีดแทงทะลุลิ้น โดยคนทรงเหล่านี้ก็อ้างว่าไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลยขณะที่เป็นร่างทรง ม้าทรงเหล่านี้จะเดิน หรือ เต้นไปทั่วเมือง ชาวบ้านก็จะตั้งโต๊ะเครื่องเซ่นต่างๆมากราบไหว้ ทั้งเกาะภูเก็ตแทบจะถูกปกคลุมด้วยควันธูปและเสียงประทัด

วันที่ 9

พิธีทำทานช่วงเช้า เป็นการให้ทานแก่ผีไม่มีญาติทั้งหลายช่วงเช้า ส่วนตอนกลางคืนมีการแห่สิงโต มังกร ขบวนแห่ของเด็กๆสีสันสวยงาม น่ารักน่าชัง

ส่วนจังหวัดภูเก็ตก็จะมีพิธีลุยไฟสะเดาะเคราะห์ด้วย โดยม้าทรงจะเดินผ่านกองไฟถ่านร้อนระยะทางกว่า 2 ฟุตตามด้วยผู้ถือศีลกินเจที่มั่นใจว่าตนเองสะอาดแล้ว แถมยังมีพิธีปีนบันไดมีดสูง 12 เมตร จบลงด้วยการแห่พระไปส่งทะเลบริเวณสะพานหิน นำเสาโกเต้งลง ดับโคมไฟทั้ง 9 ถือเป็นการเสร็จพิธีกินเจที่เกาะภูเก็ต

วันที่ 10

ส่งเจ้ากลับสวรรค์

แล้วพบกันปีต่อไป

กินเจปีนี้ ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขความเจริญกันทุกคนนะคะ


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon