10 สถานที่ห้ามพลาดเมื่อไปตะลอนเที่ยวเมืองมรดกโลกอยุธยา

posted: 2 years ago
10 สถานที่ห้ามพลาดเมื่อไปตะลอนเที่ยวเมืองมรดกโลกอยุธยา

comments

“…อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน…” อดีตราชธานีของไทยที่เคยเป็นศูนย์รวมการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม และการค้า แม้ว่าปัจจุบบันพระนครศรีอยุธยาจะมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย แต่ร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตยังคงปรากฎให้เห็น ทำให้อยุธยากลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ยังได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2534 อีกด้วย  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงแบบนี้เหมาะที่จะตามไปตะลอนทัวร์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จริงๆ เลยเนอะ  rabbit daily  ขอแนะนำ 10 พิกัดอันทรงคุณค่าในจังหวัดอยุธยาที่ห้ามพลาดเมื่อได้ไปเยือน จะมีที่ไหนบ้างนั้นตามมาดูกันเลย !1. พระราชวังบางปะอิน

เที่ยวอยุธยา


พระราชวังโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองในสมัยกรุงศรีอยุธยา แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกและชั้นใน ในอดีตใช้เป็นสถานที่ทรงประทับแรมของกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา อาคารและพระตำหนักต่างๆ สร้างขึ้นอย่างวิจิตรสวยงาม ผสมผสานทั้งศิลปะแบบไทย จีน ขอม และยุโรป ภายในพระราชวังมีสระน้ำที่ขุดขึ้นมาเพื่อสร้างพระราชนิเวศน์ขึ้นเป็นเกาะกลางน้ำ เรียกกันว่า ‘พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์’ ปัจจุบันพระราชวังบางปะอินยังคงใช้เป็นที่ประทับและต้อนรับพระราชอาคันตุกะและพระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆ อีกทั้งยังเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ แต่ต้องแต่งกายสุภาพนะจ๊ะ


2. วัดมหาธาตุ

เที่ยวอยุธยา


วัดเก่าแก่ชื่อดังที่เป็นจุดหมายปลายทางของเหล่านักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ จุดเด่นคือภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งเป็นองค์พระประธานที่บริเวณหน้าพระปรางค์ที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ฐาน ซึ่งลักษณะสถาปัตยกรรมนั้นได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบขอม นอกจากนี้ยังมี Unseen Thailand ที่ห้ามพลาด ก็คือ ‘เศียรพระหน้าวิหารเล็ก’ อายุเก่าแก่นับร้อยปี ซึ่งมีรากไม้ปกคลุมอยู่ กลายเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่โด่งดังไปทั่วโลก


3. วัดมงคลบพิตร

เที่ยวอยุธยา


สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายช่วงหลายสมัย ภายในวัดประดิษฐาน ‘พระมงคลบพิตร’ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปใหญ่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์องค์เดียวในประเทศไทย สูงกว่า 12 เมตร หน้าตักกว้าง 4 วาเศษ เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองอยุธยา นอกจากนี้ที่บริเวณหน้าวัดมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หากนักท่องเที่ยวมองหาของที่ระลึกหรือของฝากจากเมืองอยุธยา ก็สามารถเลือกชมกันได้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักสาน เครื่องหวาย และมีดอรัญญิก รวมไปถึงขนมไทยต่างๆ


4. วัดไชยวัฒนาราม

เที่ยวอยุธยา


อีกหนึ่งวัดสำคัญของกรุงเก่าที่ได้รับยกย่องให้เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าและงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง แม้ว่าจะหลงเหลือเพียงแค่เศษซากปรักหักพัง แต่ทางกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะใหม่ ทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเค้าโครงความงดงามและความยิ่งใหญ่เมื่อครั้งอดีต สันนิษฐานว่าวัดไชยวัฒนารามอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมร ทำให้มีลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับนครวัด ในเมืองเสียมราฐ นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระเมรุปราสาทจำนวน 8 องค์เรียงรายล้อมรอบพระปรางค์ คาดว่าสะท้อนแนวคิดคติเขาพระสุเมรุ5. วัดโลกยสุธาราม

เที่ยวอยุธยา


สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง จุดเด่นของวัดโลกยสุธารามคือ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์กลางแจ้งที่องค์ใหญ่ที่สุดในอยุธยา ก่ออิฐถือปูน ความยาว 42 เมตร สูง 8 เมตร  ที่บริเวณพระเศียรมีดอกบัวรองรับ ส่วนพระบาทซ้อนทับกันเป็นมุมฉาก ในอดีตคาดว่าอาจมีวิหารครอบพระพุทธไสยาสน์ แต่ไม่ปรากฎแน่ชัดว่าพังทลายลงเมื่อใด เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่เหมาะแก่การไปเยี่ยมชมและนมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเก่า


6. วัดพระศรีสรรเพชญ์

เที่ยวอยุธยา


วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญและคู่กับกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ใช้ประกอบพิธีสำคัญของบ้านเมือง ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา (เปรียบดั่งวัดพระแก้วของกรุงรัตนโกสินทร์) เนื่องจากเป็นสถานที่เก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวนิยมมาชมไม่ขาดสาย มีเจดีย์ขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบลังกาตั้งตระหง่านเป็นจุดเด่น นอกจากนี้ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานของ ‘พระศรีสรรเพชญดาญาณ’ พระพุทธรูปยืนสูง 8 วา หนักกว่า 170 กิโลกรัม ต่อมารัชกาลที่ 1 ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานที่พระนครแห่งใหม่ แต่เนื่องจากองค์พระพุทธรูปทรุดโทรมมาก จึงมีการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุองค์พระ และประดิษฐานภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ รู้จักกันในชื่อ ‘พระมหาเจดีย์พระศรีสรรเพชญดาญาณ’


7. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

เที่ยวอยุธยา


พระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องจากทรงใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน ความโดดเด่นของวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร คือ ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิก เลียนแบบโบสถ์คริสต์ในการสร้าง ประยุกต์ศิลปะแบบตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน ‘พระพุทธนฤมลธรรโมภาส’ เป็นพระประธาน นอกจากนี้ฝาผนังยังประดับกระจกสีตามแบบฉบับยุโรปอีกด้วย


8. วัดใหญ่ชัยมงคล

เที่ยวอยุธยา


วัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก คาดว่าสร้างใน พ.ศ. 1900 เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ‘วัดป่าแก้ว’ เนื่องจากสันนิษฐานว่าพระเจดีย์องค์ใหญ่ สูง 1 เส้น 1 วา เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งภายในมีการค้นพบ ‘ชัยมงคลคาถา’ หรือ ‘พระคาถาพาหุง’ บรรจุอยู่ และยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล ซึ่งเป็นองค์ประธานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอยุธยาให้ความเคารพนับถือ


9. วังช้างอยุธยา แลเพนียด

เที่ยวอยุธยา


ไฮไลต์เด็ดของอยุธยาที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกดั้นด้นเดินทางมาชมด้วยตาของตัวเอง ก็คือ ‘วังช้างอยุธยา แลเพนียด’ เป็นสถานที่อนุรักษ์ช้างไทย นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงและการโชว์ทักษะต่างๆ ของช้างไทย รวมไปถึงใช้บริการนั่งช้างชมเมือง คนไทยถือว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณกาล เนื่องจากเป็นพาหนะที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่พระมหากษัตริย์ไทยในอดีต หากคุณได้มีโอกาสมาเยือน ‘วังช้างอยุธยา แลเพนียด’ รับรองได้ว่าจะได้พบกับกิจกรรมมากมายเลยล่ะ ให้คุณได้ยิ้มไปกับความน่ารักของช้างไทย


10. ตลาดน้ำอโยธา

เที่ยวอยุธยา


ปิดท้ายกันด้วยตลาดน้ำอโยธยา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต ท่ามกลางบรรยากาศชิลๆ รู้หรือไม่ว่าตลาดน้ำแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่มากกว่า 60 ไร่ แต่ละโซนของตลาดน้ำจะตั้งชื่อตามอำเภอต่างๆ ในอยุธยา บริเวณที่ตั้งร้านค้าก็จะออกแบบเป็นเรือนไม้ทรงไทยจำหน่ายอาหารและขนม รวมไปถึงสินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึกต่างๆ ในยามค่ำคืนก็มีกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการนั่งเรือชมตลอดน้ำด้วยก็ได้นะ ใครที่กำลังมองหาพิกัดชิลๆ อิ่มใจและอิ่มท้องห้ามพลาดเลยนะ


เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรหวงแหนอย่างยิ่ง มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็อย่าลืมไปเที่ยวกันนะ  สำหรับบทความหน้าจะพาไปตะลุยเที่ยวที่ไหนอีกนั้น ติดตามได้ที่ rabbit daily : ท่องเที่ยวเลยนะจ๊ะ ทั้งเที่ยวไทยและต่างประเทศ รับรองว่าจุใจแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ คุณไปมาครบแล้วหรือยัง?, ชี้เป้า 8 ที่เที่ยวเชียงใหม่ ช่วงหน้าฝนที่ไม่ไปไม่ได้แล้ว และ เที่ยวสุขใจสบายกระเป๋ากับ 6 สถานที่ท่องเที่ยวแถบอาเซียนต้อนรับฤดูฝน


avatar
by เคอร์เซอร์กะพริบ
อัพเดตกระแสฮิตติดโซเชียล เกาะติดอีเว้นท์ชิคๆรอบกรุง จับตาทุกความเคลื่อนไหวของเซเลบริตี้
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon