เทเวศประกันภัย

posted: 5 years ago
3,558 views
เทเวศประกันภัย

comments

เทเวศประกันภัย 

เกี่ยวกับ เทเวศประกันภัย

บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดต้งเริ่มต้นโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่กระทรวงการคลังในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยองค์การ ต่างๆ ของรัฐบาล จึงเป็นบริษัทประกันภัยที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของรัฐบาล นอกจากประกันอัคคีภัยทรัพทย์สินส่วนพระหมากษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งบริษัทในยุคเริ่มต้นแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการรับประกันวินาศวิภัยที่ครอบคลุมในทุกประเภท รวมทั้งการให้บริการประกันภัยรถยนต์

Viriyah Insurance

ประกันภัยกับ เทเวศประกันภัย

บริษัท เทเวศ ประกันภัย ให้บริการแผนประกันภัยแก่ลูค้า ทั้งส่วนที่เป็นลูกค้ารายบุคคล และ กลุ่มธุรกิจ

แผน ประกันภัยลูกค้ารายบุคคลนั้น ครอบคลุม การประกันอัคคีภัย อุบัติเหตุ ภัยมะเร็ง ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ และประกันภัยรถยนต์ ซึ่งในประกันภัยรถยนต์ ยังสามารถแบ่งย่อยได้หลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า

ส่วนแผนประกันภัยธุรกิจ ให้บริการการประกันภัยทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเล ประกันภัยรถยนต์เป็นกลุ่ม และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การบริการของ เทเวศประกันภัย

ไม่เพียงแต่ บริษัท เทเวศ ประกันภัย จะมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกัน มีระบบรับแจ้งอุบัติเหตุผ่านทั้งทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชม. บริษัทฯ ยังมีนวัตกรรมการบริการออนไลน์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ทั้งยังให้บริการออนไลน์อื่นๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น การแจ้งอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์ และ การสนทนากับฝ่ายบริการลูกค้าประชาสัมพันธ์ออนไลน์ มีช่องทางการชำระเงินออนไลน์ เสนอทางเลือกที่สะดวกสบายกับชีวิตในยุคปัจจุบัน นอกเหนือจากวิธีการชำระเงินแบบดั้งเดิม โดยตรงที่ธนาคาร หรือที่บริษัท ด้วยช่องทางการติดต่อที่หลากหลายนี้ บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

Bangkok Insurance

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon