เมมเก็บไว้เลย! เบอร์โทรฉุกเฉิน สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน!!!

posted: 3 years ago
2,776 views
เมมเก็บไว้เลย! เบอร์โทรฉุกเฉิน สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน!!!

comments

เบอร์โทรฉุกเฉิน_feature image

เหตุด่วนเหตุร้ายนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ดังนั้น นอกจากการป้องกันเหตุร้ายแล้ว การเก็บเหล่าเบอร์โทรที่ต้องใช้ในช่วงเวลาฉุกเฉิน จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที !! มาดูกันสิว่า มีเบอร์โทรอะไรบ้างที่คุณควรมีติดมือถือไว้!!!

เรื่องที่คุณอาจสนใจ: 5 วิธีเอาตัวรอด หากต้องลอยคอกลางทะเล!เตรียมรับมือกับน้ำท่วม แบบง่ายๆคุณก็ทำได้!

Viriyah Insurance

1. สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191

แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199

ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192

กองปราบปราม โทร. 1195

อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196

สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ โทร. 1199

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โทร. 02-241-2051

กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 02-298-2387, 086-130-2386

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

เบอร์โทรฉุกเฉิน (3)
แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191

2. สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย โทร. 1300

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554

ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555

ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192

เบอร์โทรฉุกเฉิน-8
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554

3. สายด่วนบริการทางการแพทย์

สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330

ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367

สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913

สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666

สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667

เบอร์โทรฉุกเฉิน-2.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330

4. สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129

การประปานครหลวง โทร. 1125

การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662

ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460

Bangkok Insurance

5. สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ

ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111

วุฒิสภา โทร. 1102

กรมศุลกากร โทร. 1164

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171

ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182

สายด่วนประกันภัย โทร. 1186

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362

สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 02-547-1806

กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385

สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506

กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567

กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579

กระทรวงพลังงาน โทร. 02-129-3344

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร. 02-140-7000

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672

ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676

กรมการจัดหางาน โทร. 1694

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทร. 1689

กรมสรรพสามิต โทร. 1713

กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765

เบอร์โทรฉุกเฉิน
กรมสรรพสามิต โทร. 1713

6. สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน โทร. 1115, 02-299-8000

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357, 02-265-3000

ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333, 02-645-5555

ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572

ธนาคารทหารไทย โทร. 1558

ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595

ธนาคารธนชาต โทร. 1770

ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777

ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02-645-9000

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555

รวมเบอร์โทรฉุกเฉินที่ได้ใช้บ่อยมากที่สุด
รวมเบอร์โทรฉุกเฉินที่ได้ใช้บ่อยมากที่สุด

7. สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ

สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทร. 02-577-5100

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545

สถานีวิทยุ จส.100 โทร. *1808 (ฟรี) หรือ 1137 (มีค่าบริการ)

สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677

สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761

ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192

ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359

สำหรับในยุคไฮเทคแบบนี้ หากเกรงว่าจะยุ่งยากเกินไปในการเมม เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน ลองค้นหาแอพ “ เบอร์โทรฉุกเฉิน ” ดูสิ รับรองว่านอกจากจะโหลดฟรีแล้ว คุณยังสามารถเปิดค้นหาได้ทันท่วงทีกว่านี้อีกด้วย! เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ การมีสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาฉุกเฉิน  เพราะฉะนั้น จงมีสติ และอย่าประมาทจะดีที่สุด!


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon