เบี้ยประกันชั้น 2

posted: 5 years ago
เบี้ยประกันชั้น 2

comments

ราคาประกันชั้น 2

ราคา เบี้ยประกันชั้น 2 นั้นจะมีหลายราคาด้วยกัน หากคุณต้องการประกันชั้น 2 ราคาถูก ก็ต้องสืบหากันหน่อย แต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้

เบี้ยประกันชั้น 2

แบ่งออกด้วยการดูตามทุนประกันว่าเราได้ทำการคุ้มครองไว้เท่าไร อีกทั้งยังสามารถจำแนกตามประเภทของรถ ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ เราสามารถเลือก ราคา เบี้ยประกันชั้น 2 ให้มีความเหมาะสมกับรถยนต์ที่ใช้งานประจำได้ดังนี้

กลุ่มที่หนึ่ง คือ รถเก๋ง

ในส่วนนี้จะเป็นรถเก๋งที่มีทุนประกันที่ 1xx,xxx บาท โดยทุนประกันจะเป็นการคำนวณจากราคาประเมินของรถยนต์คันเอาประกัน มีค่าเสียหายส่วนแรก 2,xxxx บาท อีกทั้งมีการคุ้มครอง อนามัย ร่างกาย และ ชีวิตของบุคคลภายนอกที่ 5xx,xxx บาทต่อคน และคุ้มครองทรัพย์สิน 1,xxx,xxxบาท และหากเกิดอุบัติแก่ผู้อื่น เราก็ยังมีวงเงินประกันตัว 3xx,xxx บาทอีกด้วย  โดย ราคา เบี้ยประกันชั้น 2 อยู่ที่ประมาณ 6,xxx บาท

กลุ่มที่สอง คือ รถกระบะ

ในส่วนนี้จะเป็นรถกระบะที่มีทุนประกัน 1xx,xxx บาท โดยคำนวณจากราคาประเมินของรถยนต์คันเอาประกัน โดยจะมีค่าเสียหายส่วนแรก 2,xxxx บาท อีกทั้งมีการคุ้มครอง อนามัย ร่างกาย และ ชีวิตของบุคคลภายนอก 5xx,xxx บาท และคุ้มครองทรัพย์สินอีก 1,xxx,xxxบาท และหากเกิดอุบัติแก่ผู้อื่น เราก็ยังมีวงเงินประกันตัว 3xx,xxx บาทอีกด้วย  โดย ราคา เบี้ยประกันชั้น 2ของประเภทนี้อยู่ที่ 6,xxx บาทโดยประมาณ

นอกจากนั้น ในกลุ่มที่สอง ที่เป็นประกันภัยรถยนต์สำหรับรถกระบะก็ยังสามารถแบ่งออกได้อีก กรณีที่รถกระบะมีทุนประกันที่ 2xx,xxx บาท จะมีค่าเสียหายส่วนแรกที่ 2,xxx บาท มีความคุ้มครอง อนามัย ร่างกาย และ ชีวิตบุคคลภายนอกที่ 5xx,xxx บาท และ ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่ 1xx,xxx บาท หากเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่น เราก็ยังมีวงเงินประกันตัวที่ 2xx,xxx บาท ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 7,xxx บาท

กลุ่มที่สาม คือ รถตู้

ในส่วนนี้จะเป็นรถตู้ที่มีทุนประกันที่ 1xx,xxx บาท มีค่าเสียหายส่วนแรก 2,xxxx บาทอีกทั้งมีการคุ้มครอง อนามัย ร่างกาย และ ชีวิตบุคคลภายนอกที่ 5xx,xxx บาท และคุ้มครองทรัพย์สิน 1,xxx,xxxบาท และหากเกิดอุบัติแก่ผู้อื่น ก็มีวงเงินประกันตัว 2xx,xxx บาทอีกด้วย  โดยราคาประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ราคาอยู่ที่ 6,xxx บาท

นอกจากนี้ กลุ่มที่สามยังแบ่งออกได้อีกโดยจะเป็นรถตู้อีกเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันที่ราคาทุนประกันเท่านั้น รถตู้ที่มีทุนประกันที่ 2xx,xxx บาท จะมีค่าเสียหายส่วนแรก 2,xxx บาท มีความคุ้มครอง อนามัย ร่างกาย และ ชีวิต บุคคลภายนอก 5xx,xxx บาท และ ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน 1,xxx,xxxบาท และหากเกิดอุบัติแก่ผู้อื่น ได้รับวงเงินประกันตัว 2xx,xxx บาทอีกด้วย ราคาประกันจะอยู่ที่ 7,xxx บาทโดยประมาณ


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon