เบี้ย ประกันอุบัติเหตุ มีอะไรบ้างหนอ

posted: 5 years ago
1,525 views
เบี้ย ประกันอุบัติเหตุ มีอะไรบ้างหนอ

comments

เบี้ยประกันอุบัติเหตุ

เราเคยสงสัยไหมว่า ค่าเบี้ย ประกันอุบัติเหตุ ของเเต่ละบริษัททำไมถึงคิดต่างกันทั้งๆ ที่เป็น ประกันอุบัติเหตุ เหมือนๆ กัน เเล้วตกลงมันต่างกันได้อย่างไรมีอะไรที่่มีผลทำให้มันต่างกัน เเล้วท่านผู้อ่านในฐานะผู้ทำประกันจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการคิดเบี้ยประกันหรือไม่ เราจะมาไขข้อสงสัยกันครับ

ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

เบี้ย ประกันอุบัติเหตุ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

1. กลุ่มคน

 • การทำประกันภัยแบบกลุ่มจะถูกกว่าการทำประกันภัยรายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากกลุ่มคนมีจำนวนมากเบี้ยประกันภัยก็จะยิ่งต่ำลง เช่น จำนวนคน 20 – 49 คน จะได้ลดเบี้ยประกันภัย 10 % จำนวนคน
 • 200 – 999 คน ได้ลดเบี้ยประกันภัย 25 % เป็นต้น
 • สำหรับการประกันภัยกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษานั้นเบี้ยประกันภัยจะต่ำกว่ากลุ่มบุคคลทั่วไปแต่ทั้งนี้เบี้ยประกันภัย จะแตกต่างกันตามระดับการศึกษาด้วย โดยการศึกษาระดับอนุบาลและประถม เบี้ยประกันภัยจะต่ำสุด สูงขึ้นมาคือระดับมัธยม ต่อมาคือระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพจะมีเบี้ยประกันภัยสูงสุดสำหรับในการประกันภัยกลุ่มนักเรียน

2. อาชีพ

การแบ่งชั้นอาชีพในการรับประกันภัยจะแบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่

 • อาชีพชั้น 1 ส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน
 • อาชีพชั้น 2 ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา
 • อาชีพชั้น 3 ปฏิบัติงานด้านช่าง กระบวนการผลิต ที่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก ผู้ใช้แรงงาน การเดินทาง หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ
 • อาชีพชั้น 4 อาชีพพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าชั้นอื่น ๆ เป็นพิเศษ เช่น นักแสดงผาดโผน

ในการแบ่งชั้นอาชีพดังที่กล่าวมาแล้ว อาชีพชั้น 1 จะเป็นชั้นอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยต่ำที่สุด เบี้ยประกันภัยก็จะต่ำกว่าอาชีพชั้นอื่น ๆ ในขณะที่อาชีพชั้น 4 เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูงที่สุด เบี้ยประกันภัยก็จะสูงกว่าอาชีพอื่น ๆ ดังนั้น อาชีพที่มีความเสี่ยงภัยต่ำ เช่น คนทำงานในสำนักงาน เบี้ยประกันภัยก็จะต่ำกว่าอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น วิศวกร คนขับรถ คนส่งเอกสาร

ประกันอุบัติเหตุก็สำคัญน

3. อายุ

 • คนที่อายุเกินกว่า 60 ปี เบี้ยประกันภัยจะสูงกว่าคนที่อายุต่ำกว่า 60 ปี

4. ความคุ้มครองที่เลือกซื้อ

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเฉพาะบางอย่างก็ได้ เช่น ต้องการเพียงการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ โดยไม่เอาความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลก็ได้ ซึ่งแน่นอนว่าเบี้ยประกันภัยก็จะแปรตามความคุ้มครองที่ต้องการ

5. ความคุ้มครองเพิ่มเติม

 • หากผู้เอาประกันภัยต้องการขยายความคุ้มครองไปถึงภัยที่มีการยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยได้แก่ การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย การโดยสารเฮลิคอปเตอร์ การจลาจล/นัดหยุดงาน สงคราม ด้วยแล้วเบี้ยประกันภัยก็จะเพิ่มสูงขึ้น

6. จำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนด

 • เบี้ยประกันภัยจะผันแปรตามจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วย ดังนั้น ในกรณีการซื้อผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ต้องกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้เหมาะสม หากซื้อไว้มากเกินความจำเป็นก็จะเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยโดยไม่จำเป็น

7. การกำหนดจำนวนความรับผิดส่วนแรก

 • หากผู้เอาประกันภัยยินยอมรับความเสียหายส่วนแรกเองบางส่วนในกรณีของค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประกันภัยก็จะต่ำลง หากผู้เอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทงดจ่ายผลประโยชน์ กรณีการทุพพลภาพชั่วคราวในช่วงสัปดาห์แรกๆ เบี้ยประกันภัยก็จะต่ำลง

หลังจากที่ท่านได้ทราบเเล้วว่า มีปัจจัยใดบ้างกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เราจะขอเสนอการเลือก ประกันอุบัติเหตุ ที่เหมาะสมกับท่าน คอยติดตามกันนะครับ

เลือกประกันอุบัติเหตุที่ถูกต้อง


avatar
by เก่ง ทองเจือ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon