เราจะเป็นวัยรุ่นนานขึ้น นักวิทยาศาสตร์เสนอเปลี่ยนช่วงอายุวัยรุ่นเป็น 10-24 ปี

posted: 1 year ago
เราจะเป็นวัยรุ่นนานขึ้น นักวิทยาศาสตร์เสนอเปลี่ยนช่วงอายุวัยรุ่นเป็น 10-24 ปี

comments

นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ เสนอความเห็นลงในวารสารการแพทย์ Lancet Child & Adolescent Health ให้มีการนิยามช่วงอายุของ “วัยรุ่น” เสียใหม่ โดยขยายช่วงอายุจากวัยเด็กก่อนเข้าวัยผู้ใหญ่ จากราว 11-19 ปี มาเป็น 10-24 ปีเราจะเป็นวัยรุ่นนานขึ้น นักวิทยาศาสตร์เสนอเปลี่ยนช่วงอายุวัยรุ่นเป็น 10-24 ปี

คณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งเสนอความเห็นดังกล่าว อธิบายว่าปัจจุบันเยาวชนใช้เวลาในระบบการศึกษายาวนานขึ้น และวัยที่แต่งงานสร้างครอบครัวและมีบุตรถูกเลื่อนให้ล่าช้าออกไป ทำให้จำเป็นต้องพิจารณากันใหม่ว่าความเป็นผู้ใหญ่นั้นเริ่มขึ้นที่ช่วงวัยใดกันแน่

แต่บทความดังกล่าวระบุว่า ปกติเด็กจะก้าวเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นเมื่อสมองส่วนไฮโปทาลามัสผลิตฮอร์โมนออกมากระตุ้นการทำงานของต่อมพิทูอิทารีและต่อมบ่งเพศต่าง ๆ ซึ่งแต่ก่อนโดยทั่วไปพัฒนาการนี้มักเกิดขึ้นในวัยรุ่นอายุ 14 ปี แต่ในปัจจุบันโภชนาการและระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น ทำให้การหลั่งฮอร์โมนเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยเด็กในประเทศพัฒนาแล้วอาจมีพัฒนาการเข้าสู่วัยรุ่นขณะมีอายุเพียง 10 ปีเท่านั้น มันก็ดีนะที่เราจะได้เป็นวัยรุ่นได้นานขึ้นกว่าเดิม

สำหรับเด็กผู้หญิง การมีประจำเดือนคือสิ่งบ่งบอกการเข้าสู่วัยรุ่น แต่ช่วง 150 ปีที่ผ่านมา ผลสำรวจระบุเด็กหญิงในสหราชอาณาจักรเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเร็วขึ้นกว่าเดิมโดยเฉลี่ยถึง 4 ปี นอกจากนี้ วัยรุ่นในปัจจุบันส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางร่างกายต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะเข้าสู่วัยมากกว่า 20 ปี ซึ่งเดิมถือกันว่าเป็นวัยผู้ใหญ่ที่ร่างกายน่าจะหยุดเติบโตแล้วนักวิจัยพบว่า สมองของคนรุ่นใหม่จำนวนมากยังคงมีพัฒนาการต่อไปหลังอายุ 20 ปี โดยทำงานได้ไวและมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนฟันกรามชุดสุดท้าย ที่เรียกว่า (Wisdom teeth) ก็เกิดขึ้นช้าลง โดยบางคนมีฟันชุดนี้งอกมาเมื่อมีอายุถึง 25 ปีแล้ว

นอกจากด้านพัฒนาการทางร่างกาย คนรุ่นใหม่แต่งงานมีบุตรช้าลง ส่งผลให้นิยามของความเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่มีอยู่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง โดยศาสตราจารย์ซูซาน ซอว์เยอร์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพวัยรุ่นโรงพยาบาลเด็กประจำนครเมลเบิร์น หนึ่งในผู้เขียนบทความนี้บอกว่า

“แม้ความเป็นผู้ใหญ่ทางกฎหมายจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุ 18 ปี แต่การมีบทบาทและความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ที่แท้จริงเกิดขึ้นหลังจากนั้นนานมาก โดยคนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ภายใต้ภาวะกึ่งพึ่งพา (Semi-dependency) และอาศัยอยู่กับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไปจนอายุเฉลี่ยราว 25 ปี”

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญจึงเสนอให้มีการปรับนิยามช่วงอายุของ “วัยรุ่น” เสียใหม่ ให้อยู่ในวัย 10-24 ปี และเปลี่ยนข้อกฎหมายและนโยบายของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ดูแลด้านเยาวชนเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง เช่นอาจขยายการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เยาวชนที่มีอายุมากขึ้น หรืออนุญาตให้ผู้ปกครองลางานเพื่อดูแลบุตรหลานที่มีอายุตามเกณฑ์ดังกล่าวได้

แต่มีความเห็นที่ขัดแย้ง โดยผู้เชี่ยวชาญทางสังคมวิทยาบางส่วนห่วงว่า การปรับช่วงอายุของวัยรุ่นให้กว้างขึ้น อาจเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไม่รู้จักโต สังคมควรตั้งความคาดหวังสูงสุดไว้กับคนรุ่นใหม่ และพวกเขาควรเติบโตขึ้นมาด้วยมาตรฐานนี้ ไม่ใช่จะมุ่งพิจารณาจากเกณฑ์การเติบโตทางกายภาพเท่านั้น


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon