เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีร.9 ถึง 30 ก.ย.นี้

posted: 1 year ago
4,600 views
เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีร.9 ถึง 30 ก.ย.นี้

comments

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อเป็นการรวมพลังความรักและน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในห้วงเดือนตุลาคมนี้ทั้งนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนรวม 8 ประเภท เพื่อปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560 ได้แก่
1. งานดอกไม้จันท์ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ งานจัดซุ้ม งานแจกและการรับการเชิญดอกไม้จันท์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันท์
2. งานประชาสัมพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ช่วยดูแลต้อนรับและรับรองประชาชน ณ จุดบริการต่างๆ
3. งานโยธา สนับสนุนจัดเตรียมสถานที่เพื่อดูและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงานให้มีความสวยงาม สมพระเกียรติ ทั้งก่อนระหว่างและหลังงานพระราชพิธี
4. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน สนับสนุนงานรับ-ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะรถยนต์ จักรยานยนต์ เรือโดยสาร รถกอร์ฟไฟฟ้า รถพ่วง อำนวยความสะดวก การแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน
5. งานบริการประชาชน สนับสนุนจัดหาหรือบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่มเพื่อกันฝน และช่วยประสานงานดูและความเรียบร้อยในพื้นที่พักคอยของประชาชน
6. งานแพทย์ สนับสนุนช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยเหลือกู้ชีพ ดูแลเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย
7. งานรักษาความปลอดภัย ช่วยสอดส่องสังเกตระมัดระวังความปลอดภัยบุคคล และสถานที่แจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบสิ่งผิดปกต ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
8. งานจราจร สนับสนุนดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน การหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้เจ้าพนักงานทราบ

 

โดยผู้สมัครลงทะเบียนจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เสื้อยืด โปโลสีดำ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอและปลอกแขน ซึ่งเบื้องต้นสำนักพระราชวังจัดเตรียมสิ่งของพระราชทานไว้ทั้งหมด 1.2 ล้านชุด และสำหรับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี นอกจากจะได้รับสิ่งของพระราชทานที่เตรียมไว้แล้ว ยังจะได้รับกระปุกออมสินพระราชทานอีกด้วย โดยกระปุกออมสินพระราชทาน เป็นกระปุกออมสินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นเพื่อพระราชทานแก่เด็กที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” หรือเด็กที่กระทำความดีเพื่อส่วนรวม ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะให้เด็กรู้จักมัธยัสถ์ อดออม และทำความดี มีความกตัญญู โดยพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ลงพิมพ์บนกระปุกออมสิน และข้อความ “ครอบครัว สุขสันต์ ช่วยกันเก็บออม” ส่วนอีกด้านหนึ่งพระราชทานข้อความว่า “พลังของคนคิดดี ทำดี และมีกตัญญุตา เป็นพลังที่มีอานุภาพ ที่จะดำรงรักษาความสุข ความเจริญอย่างวัฒนาถาวร ของครอบครัว ชุมชน และชาติบ้านเมืองต่อไป และทรงลงพระปรมาภิไธย 28 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ จะมีการปฐมนิเทศน์การปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม ซึ่งประชาชนสามารถจอดรถได้ที่พระลานพระราชวังดุสิต และพื้นที่ใกล้เคียง หรือเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ โดยประชาชนสามารถมาสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจแต่ละประเภทได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยในกรุงเทพฯ สมัครได้ที่สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต หรือพื้นที่ใกล้เคียง และสำนักงานเขต 50 เขต สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดงานในเขตนั้น ๆ ส่วนต่างจังหวัดเปิดรับสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอ ทั่วประเทศ 878 แห่ง สำหรับต่างประเทศรับสมัคร ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล 93 แห่ง โดยหลักฐานการสมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้นำสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1510 และ 1511 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. และนอกเวลาราชการได้ที่เบอร์ 1548ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ไม่ถือเป็นวันลา

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอให้ข้าราชการทุกประเภท รวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ทางพศ.ร่วมกับคณะสงฆ์ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการนี้ขึ้น จังหวัดละ 89 รูป รวม 6,853 คน ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560 รวม 15 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ รวมถึงให้สิทธิแก่ข้าราชการที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถจะลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามมติครม.ในครั้งนี้ได้อีก โดยจะไม่กระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคตด้วย ซึ่งโครงการต้องกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน พิธีการสมพระเกียรติ เรียบง่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon