อภิมหาเมกะโปรเจคระบบรางมูลค่า 2.2 ล้านล้าน ผ่านที่ไหนบ้างไปดูกัน (EP.1)

posted: 2 years ago
1,162 views
อภิมหาเมกะโปรเจคระบบรางมูลค่า 2.2 ล้านล้าน ผ่านที่ไหนบ้างไปดูกัน (EP.1)

comments

การลงทุนโครงสร้างพี้นฐานเพื่อยกระดับเส้นทางคมนาคมระบบรางของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 – 2565 รวมเป็นระยะเวลา 8 ปีที่ใช้งบประมาณสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาทครอบคลุมโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูงสำหรับวิ่งระยะทางไกลและนวัตกรรมบริการ รถไฟโดยสารระหว่างเมืองและรถไฟขนส่งสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนแบบม้วนเดียวจบ ทำให้มีเส้นทางตัดหลายเส้นทาง ผ่านทั้งเขตหัวเมืองเศรษฐกิจใหญ่ๆ ซึ่งจะทำให้ที่ดินราคาสูงขึ้นจากการเกิดขึ้นของเขตเมืองในอนาคตอย่างไรก็ดี จากแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมทั่วประเทศในมูลค่าเงินลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท เพราะจะทำให้แผนการก่อสร้างโครงการพื้นฐานทางด้านคมนาคมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง และก็สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้อย่างดีไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจและสังคม
จากแผนพัฒนาคมนาคมระบบรางที่กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันอย่างสุดกำลัง ในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคตแบบครบวงจร ซึ่งมีการก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางระบบรางทั้ง 3 รูปแบบไปพร้อมกัน ประกอบด้วย โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (ไฮสปีดเทรน), โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟฟ้า

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน (ไฮสปีดเทรน) ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จะเริ่มก่อสร้างได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2560 นี้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 4 ปีข้างหน้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะแรก(กรุงเทพฯ-โคราช) ระยะทาง 253 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 179,413 ล้านบาท ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 (โคราช-หนองคาย) ระยะทาง 350 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 271,000 ล้านบาทคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (ไฮสปีดเทรน) เส้นทางไหนบ้าง
• สีแดง : เส้นทางรถไฟทางคู่ใหม่ 6 เส้นทาง โดยได้รับการอนุมัติให้เป็นระบบรางคู่จากเดิมที่วางไว้เป็นระบบทาง ประกอบด้วย
1. มาบกะเบา-โคราช ระยะทาง 132 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 29,842 ล้านบาท
2. จิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 26,007 ล้านบาท
3. ลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 148 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 24,842 ล้านบาท
4. นครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 169 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 20,038 ล้านบาท จะเปิดประมูลในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นี้
5. ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 17,293 ล้านบาท
6. หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 90 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 9,437 ล้านบาท จะแจ้งผลผู้มีสิทธิ์เสนอราคาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ก่อนเปิดประมูลแข่งขันเสนอราคาในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.ได้ดำเนินการขายซองประกวดราคาไปหมดแล้ว จะเร่งประมูลให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้ และลงนามสัญญาให้ครบทั้ง 6 เส้นทาง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

• เส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคตสายสีน้ำเงิน 2 เส้น ได้แก่
1. หนองคาย-โคราช-แหลมฉบัง-มาบตาพุด ระยะทาง 737 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 392,570 ล้านบาท
2. เชียงของ-เด่นชัย-บ้านภาชี ระยะทาง 655 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 348,890 ล้านบาท
ในปีนี้ยังมีหลายโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ได้แก่
1. โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา มูลค่าเงินลงทุน 85,970 ล้านบาท
2. บางใหญ่-กาญจนบุรี มูลค่าเงินลงทุน 56,567 ล้านบาท ขณะนี้ติดปัญหาเวนคืนที่เพิ่ม เนื่องจากพบว่าราคาที่สูงขึ้นเกินไปมากขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมรัฐมนตรีปรับงบประมาณเพิ่ม
นอกจากนี้ยังมีอีก 9 เส้นทาง ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคต ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอซูเปอร์บอร์ดและกระทรวงคมนาคมภายในไตรมาสที่ 4 กระทรวงคมนาคมพยายามผลักดันให้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการภายในปลายปีนี้ตามกรอบเวลาที่ได้วางไว้ จากนั้นคาดว่าจะสามารถทยอยขายซองประกวดราคาและเปิดประมูลโครงการได้ในช่วงต้นปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย


1. ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 167 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 23,384.91 ล้านบาท
2. สุราษฎร์ธานี-สงขลา ระยะทาง 339 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 51,823.83 ล้านบาท
3. หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 75 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 7,941.80 ล้านบาท
4. ปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 285 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 56,066.25 ล้านบาท
5. เด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 217 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 59,924.24 ล้านบาท
6. ขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 174 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 26,065.75 ล้านบาท
7. ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 309 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 35,839.74 ล้านบาท
8. เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 76,978.82 ล้านบาท
9. บ้านไผ่-นครพนม ระยะทาง 355 กิโลเมตร มูลค่าเงินลงทุน 60,351.91 ล้านบาท


ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศไทยจะมีรถไฟรางคู่และรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพราะเมื่อโครงการได้สร้างแล้วเสร็จ การคมนาคมจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อการเดินทาง…และในตอนต่อไป Rabbit Daily จะพาไปสำรวจว่าในเขตเมืองอย่าง กทม. และปริมณฑลจะมีเส้นทางไหนที่กำลังจะผุดรถไฟฟ้ารางคู่กันบ้าง คลิกเลยที่ อภิมหาเมกะโปรเจคระบบรางมูลค่า 2.2 ล้านล้าน ผ่านที่ไหนบ้างไปดูกัน (EP.2)


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon