เรียกแล้ว! เมาแล้วขับช่วงปีใหม่ มารายงานตัว

posted: 1 year ago
เรียกแล้ว! เมาแล้วขับช่วงปีใหม่ มารายงานตัว

comments

วันที่ 3 ม.ค. 2561 อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  ให้ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเมาไม่ขับดังนี้ สถิติศาลสั่งคุมประพฤติคดี พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ และขับรถประมาทในช่วงเทศกาลปีใหม่ภาพรวม ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 2 มกราคม 2561 ทั่วประเทศพบว่า มีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมดจำนวน 3,936 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,515  ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 89.30 คดีขับรถประมาท จำนวน 44 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 คดีขับซิ่ง จำนวน 1 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 คดีขับเสพและอื่น ๆ จำนวน 376 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 9.55เรียกแล้ว! เมาแล้วขับช่วงปีใหม่ มารายงานตัว
Credit: ไทยรัฐ

นายประสาร ให้ข้อมูลว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติและทำงานบริการสังคม เช่น การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การดูแลเหยื่อเมาแล้วครับ เป็นต้น เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนไปกระทำความผิดซ้ำอีก และหากไม่ไปรายงานตัว และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด พนักงานคุมประพฤติจะรายงานศาล”

อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถูกคุมประพฤติมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานนอกพื้นที่เขตอำนาจศาล หรือสำนักงานคุมประพฤติที่ศาลมีคำสั่งฯ ก็สามารถร้องขอโอนประเด็นให้ไปรายงานตัวและทำงานบริการสังคมในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานของตนเองได้ แต่ครั้งแรกต้องไปพบพนักงานคุมประพฤติ ณ สำนักงานที่ศาลมีคำสั่งก่อน


avatar
by Anatta อนัตตา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon