เมืองไทยประกันภัย

posted: 5 years ago
เมืองไทยประกันภัย

comments

เมืองไทยประกันภัย

เกี่ยวบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด มหาชน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)ผู้นำอันดับหนึ่งด้านการให้บริการประกันวินาศภัยทุกรูปแบบ เกิดจากการควบกิจการระหว่าง บริษัทภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด ซึ่งเป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่ม ความแข็งแกร่งและศักยภาพ ในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการโดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่น  ซึ่งกันและกันอย่างลงตัวรวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการ เปิดเสรี ธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้

Viriyah Insurance

ผลิตภัณฑ์จากเมืองไทยประกันภัย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด มีผลิตภัณฑ์ของการประกันวินาศภัยหลากหลาย ครอบคลุมการให้บริการประกันภัยรูปแบบต่างๆมากมาย อาทิ ประกันชีวิต, ประกันภัยรถยนต์ (ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ( พรบ.) ,ประกันภัยรถยนต์แบบสมัครใจ) ที่ครอบคลุมภายใต้ความคุ้มครองทุกรูปแบบ รวมไปถึงกรณียานพาหนะได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม, ยานพานะสูญหาย, ประกันอัคคีภัย, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันการเดินทาง ทั้งแบบรายบุคคลและประเภทธุรกิจ, ประกันสุขภาพ (รวมถึงประกันภัยสำหรับโรคมะเร็ง) ประกันภัยธุรกิจ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด – รวมถึงประกันภัยนักกอล์ฟ

บริการจากเมืองไทยประกันภัย

Bangkok Insurance

นอก จากความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ประกันภัยแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีความหลากหลาย ในการให้บริการลูกค้า ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ ครบทุกช่องทางการให้บริการ สำหรับบริการสำหรับการประกันรถยนต์ ทางเมืองไทย ประกันภัย มีบริการรายชื่ออู่รถออนไลน์ การประมูลซากรถยนต์ และซากอะไหล่รถยนต์ บริการสินไหมรถยนต์และบริการ รับแจ้งเหตุออนไลน์ สำหรับบริการ ส่วนของประกันทั่วไป ทางบริษัทมีรายชื่อบริษัทนายหน้า และวิธีชำระเงิน ให้บริการอยู่บนหน้าเว็ปไซต์

 

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon